ב-S&P מעלות חוששים מהפסדי הנוסטרו של IBI: הורידו את דירוג האג"ח של בית ההשקעות ל-"A"

מדובר בהורדה של דרגה אחת ; בחברת דירוג האשראי הותירו תחזית שלילית לדירוג ; "הפסדי פעילות הנוסטרו מאפילים על תחומי פעילות אחרים"

ב-S&P מעלות חוששים מהפסדי הנוסטרו של IBI . בחברת דירוג האשראי הורידו את דירוג האג"ח של בית ההשקעות ל-"A" מ-"A". שתי הדרגות מסווגות כרמת השקעה בסיכון בינוני-גבוה; מדובר בהורדה של דרגה אחת, כאשר הדירוג הנוכחי הוא ה-6 מלמעלה, וה-5 מתחתית מסולם הדירוגים ברמת ההשקעה. בחברת דירוג האשראי הותירו תחזית שלילית לדירוג.

"הפסדי פעילות הנוסטרו מאפילים על תחומי פעילות אחרים", נכתב בהודעת חברת הדירוג לעיתונות. פעילות הנוסטרו היא פעילות ההשקעות מכספיו העצמיים של בית ההשקעות. תחום פעילות זה הניב ל-IBI הפסדים ברבעון השלישי על רקע החולשה העולמית בשוקי ההון.

זאת, חרף דברי הודעת הדירוג, לפיהם, "S&P מעלות מאמינה כי מעמדה העסקי של החברה לא נשחק, וכי היקף הנכסים המנוהלים על-ידי החברה נשארו יציבים למרות התנודתיות בתקופה האחרונה". ההנחה של חברת הדירוג היא כי המשך הפסדים בתחום הנוסטרו ישחקו את הונו העצמי של IBI. ההון העצמי של בית ההשקעות, נכון לסוף ספטמבר, הסתכם ב-284.88 מיליון שקל. לשם השוואה, בסוף 2007 הוא עמד על 325.7 מיליון שקל.

כבית השקעות, פועל IBI במתן מגוון שירותים פיננסים: מסחר בניירות-ערך, ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, חיתום ובנקאות להשקעות - וגם פעילות מצומצמת בתחום החיסכון לטווח ארוך. ואולם, תחום הנוסטרו הסב לו הפסד תפעולי בסך 31 מיליון שקל. בחברת הדירוג יודעים לציין כי היקף הנכסים המנוהלים נותר יציב תוך ירידה קלה בהכנסות ממגזרי פעילות אחרים.

"רמות המינוף של החברה עדיין נמוכות ו-S&P אינה צופה לחצי נזילות בעתיד הקרוב, אולם המשך הפסדים עלול להשפיע על רמות המינוף של החברה והלימות ההון שלה", נכתב בהודעה. לבית ההשקעות סדרת אג"ח אחת (א' ) בערך נקוב של 195.07 מיליון שקל, הנסחרת לפי שווי שוק של 185.5 מיליון שקל, 87% בלבד מהערך המתואם של האגרת - 1.0932 שקלים נטו. האיגרת צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית קבועה בשיעור 4% לשנה. המח"מ (משך החיים הממוצע עד להחזר ההשקעה במלואה הן מפרעונות קרן והן מפרעונות ריבית, א"ו) מסתכם ב-3.51 שנים (נטו) מאחר והאיגרת תגיע לפדיון במאי 2014. התשואה השנתית נטו לפדיון שמגלם שערה של האיגרת הוא 6.97%.

איביאי אגח אאיביאי אגח א

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988