אפריקה ממשיכה לבצע "תספורות" לנושיה במנהטן

תרשום רווח של 32 מ' ד', כתוצאה מארגון חובות בפרויקט אפת'ורפ

אפריקה ישראל ממשיכה לארגן מחדש את חובותיה בפרויקטים השאפתניים אותם רכשה במנהטן, ניו-יורק. ביום חמישי דיווחה חברת ההשקעות של לב לבייב על ארגון המימון שנלקח בגין פרויקט הדירות היוקרתי אפת'ורפ (Apthorp), בו מחזיקה החברה הבת אפי ארה"ב 50% מהזכויות.

במסגרת ארגון החוב מחדש, תופחת יתרת המימון הנוכחית לפרויקט בכ-80 מיליון דולר (לכ-388 מיליון דולר), ואפי ארה"ב צפויה לרשום בדו"חות הרבעון השלישי רווח של כ-32 מיליון דולר בגין חלקה בהסדר החוב.

קודם להסדר הנוכחי, דיווחה אפריקה לפני מספר חודשים על ארגון חובות בגין בניין הניו-יורק טיימס במנהטן, מהלך שבגינו רשמה אפי ארה"ב רווח הון של 370 מיליון דולר. במסגרת ההסדר אליו הגיעה אפריקה עם קונסורציום המלווים בפרויקט זה, הופחת החוב שנלקח למימון הרכישה והשיפוץ של הבניין בקרוב ל-400 מיליון דולר. במקביל, ויתרה אפריקה על 50% מהזכויות בנכס.

אפי ארה"ב רכשה את בניין האפת'ורפ יחד עם מוריס מאן בשנת 2007 תמורת 426 מיליון דולר, כדי להסב אותו למגדל דירות יוקרתי. במסגרת הסדר החוב של הבניין נקבע שמועד הפירעון של ההלוואה הבכירה לרכישתו, המובטחת בשעבודים על הפרויקט בסך של 335 מיליון דולר, יידחה בכשלוש שנים, והריבית בגינה תועמד על שיעור שנתי של ליבור (לתקופה של חודש) פלוס 5%.

תמחק הלוואת מזנין של 85 מ' ד'

זאת ועוד: כדי להשלים את הפרויקט יהיו חברות הפרויקט רשאיות לעשות שימוש בתמורות שיתקבלו ממכירת דירות עד 130 מיליון דולר, קודם לפירעון ההלוואה הבכירה.

אפי ארה"ב גם תמחק חלק מהלוואת מזנין, שאינה מובטחת בשעבודים, בסך של 85 מיליון דולר (מתוך הלוואה של כ-123 מיליון דולר), ומנגד תועמד לחברות הפרויקט הלוואת מזנין חדשה נושאת ריבית, בסך של 15 מיליון דולר, באופן שיתרתה בתום ההסדר תסתכם בכ-53 מיליון דולר. בנוסף, יימחק סך של כ-6.4 מיליון דולר ריבית שנצברה על הלוואת המזנין.

יצוין, כי כלל המימון לפרויקט הינו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse) למעט במקרים חריגים ומוגדרים.

צרו איתנו קשר *5988