פיאסקו המשכנתאות בארה"ב: מחיקות של 100 מיליארד דולר

ההפסדים שנגזרים ממשכנתאות הסאב-פריים (משניות), בארה"ב, שניתנו בשנים האחרונות ללווים בעלי כושר החזר נמוך, עלולים בסופו של דבר להסב לבנקים, לברוקרים, לקרנות גידור ולחברות פיננסיות נוספות בארה"ב ובכל העולם, הפסד כולל של 100 מיליארד דולר - כותב השבועון "בארונ'ס" בגיליונו החדש, בתחקיר רחב על הנושא שגורם לדאגה בבורסות בארה"ב ובעולם.

לפי "בארונ'ס", האחריות להפסדים הפוטנציאליים הללו אינה נופלת רק על המוסדות הפיננסיים שהשקיעו במוצרים שהתבססו על אותן משכנתאות שאיכותן הייתה מפוקפקת מלכתחילה, אלא היא נופלת במידה רבה גם על סוכנויות דירוג האשראי והחובות המובילות, S&P ומודי'ס. הסוכנויות הללו אפשרו את ההונאה הגדולה, שבה הפכו אג"ח של משכנתאות שההחזר שלהן היה לא בטוח מלכתחילה לני"ע בדירוג טריפל A, דירוג האשראי הגבוה ביותר. "בארונ'ס" מכנה את המנגנון, שלפיו הפכה וול סטריט את האג"ח עתירות הסיכון שהתבססו על משכנתאות הסאב-פריים "אלכימיה פיננסית".

לפי "בארונ'ס", הגופים הפיננסיים אוכלים כעת את הדייסה שהם עצמם בישלו. הם יצרו שוק פורח של מכשירים פיננסיים שנקראים CDO's - התחייבויות לחוב בערבות. מדובר על חבילות של אג"ח מגובות משכנתאות אבל גם תאגידיות, שנמכרו למשקיעים כמו קרנות גידור בדירוג אשראי של טריפל A, בעוד ש-80% מהן התבססו למעשה על אג"ח זבל.

הפירמות בוול סטריט ובעולם העניקו בשנתיים האחרונות כטריליון דולר למימון המשכנתאות ללווים בעלי איכות אשראי נמוכה, שמתחילים לא לפרוע את המשכנתאות שלהם.

כדי לגייס את טריליון הדולרים לרכישת זרם משכנתאות הסאב-פריים מן המלווים שלהן (חברות ובנקי משכנתאות), חברות ניירות הערך בוול סטריט המציאו את האג"ח נתמכות המשכנתאות לדיור, MBS, שנמכרו למשקיעים מוסדיים. האג"ח הללו קיימות כבר שנים רבות, אך החידוש של השנים האחרונות היה השיווק שלהן במסגרת חבילות ההתחייבות, שהכילו תמהיל של אג"ח מסוגים שונים ומאזורים שונים בארה"ב. הגיוון היה אמור לקזז את הסיכון, אך בפועל המשבר בשוק המשכנתאות המשני הוא ארצי ולא ספציפי לאזורים מסוימים בארה"ב. התוצאה היא, לפי "בארונ'ס", שהמשבר רק מתחיל לגלוש לשוקי האשראי.