דוד ברודט ימליץ על אופן השקעת כספי חסויים המוחזקים אצל האפוטרופוס הכללי

היועמ"ש שינה שטר ההקדש של הקרן לטיפול בחסויים - כדי לתקן הליקויים בתפקודה

היועץ המשפטי לממשלה, אלי-קים רובינשטיין, מינה את דוד ברודטכמומחה למתן המלצות בדבר ההשקעההטובה ביותר של כספי החסויים המוחז-קים אצל האפוטרופוס הכללי. ברודטהתבקש להמליץ גם באשר לגובה הש-כר שראוי כי יגבה האפוטרופוס הכל-לי, אם יוחלט שההשקעה תיעשה בא-מצעותו. ברודט ייתן את המלצתו עדסוף החודש.

הקרן לטיפול בחסויים, הממונהכאפוטרופוס על 2,400 חסויים, הגישהבספטמבר 99' תביעה לבית המשפטהמחוזי בתל-אביב. היא ביקשה להצהיר, כי האפוטרופוס הכללי אינו זכאי לגבות דמי ניהול מכספיהם של חסויי הקרן.

לדברי הקרן, האפוטרופוס גבה ללא הצדקה 2.8 מיליון שקל מכספי החסויים מאז מאי 97'. בימים אלה הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה לשינוי שטר ההקדש, שלפיו הוקם ההקדש הציבורי - הקרן לטיפול בחסויים.

על פי המצב הנוכחי, הקרן אינה מבוקרת ע"י משרד מבקר המדינה ואינה מבוקרת כראוי ע"י האפוטרופוס הכללי, עקב כפירתה בסמכותו. היועץ המשפטי החליט להתערב במחלוקות הקשות בין שני הגופים הציבוריים הללו. אז החליטה הנהלת הקרן להתנער גם מאחריותו לגביה, אשר לפי עמדתה אינה מחייבת אותה.

לדברי רובינשטיין, הנהלת הקרן מסרבת לשעות לא רק להוראותיו של האפוטרופוס הכללי, אלא אף לאלה של היועץ המשפטי לממשלה. במצב זה לא מתקיים פיקוח ראוי על ניהול הקרן, ואין ביקורת על השימוש בכספים שהיא גובה מהחסויים.

לכן החליט רובינשטיין לפעול לשינוי שטר ההקדש, כך שתשוב הזיקה הניהולית של המדינה לקרן על כנה. האפוטרופוס הכללי או עובדיו לא ימונו כנאמנים של הקרן, אך הזיקה הניהולית שלה קרן למוסדות המדינה תישמר ע"י העברת הסמכות למנות נאמנים מהאפוטרופוס הכללי למועצת הנאמנים.

נאמני ההקדש יהיו נציגי משרדי המשפטים, העבודה והרווחה, הבריאות והמוסד לביטוח לאומי, ונציגי ציבור. בין הנאמנים יהיו מומחים בתחומי הרווחה, הרפואה, הכספים וניהול. הקרן תמסור דו"חות כספיים, וכל דו"ח אחר או מידע אחר, כפי שיורה לה האפוטרופוס הכללי, שיפקח על אופן ניהול הקרן ומילוי תפקידיה.

עוד נקבע בשטר ההקדש המתוקן, כי האפוטרופוס הכללי לא ייכלל ברשימת נאמני ההקדש. הסמכות למנות נאמנים שהיתה נתונה לו, תועבר למועצת המנהלים. היא תקבע מבין חבריה יו"ר במקום האפוטרופוס הכללי, שלפי שטר ההקדש המקורי שימש יו"ר מועצת הנאמנים.

בין הקרן לאפוטרופוס מתנהלים הליכים משפטיים. תחילה הגיש האפוטרופוס בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, לחייב את הקרן בהגשת דו"חות התאמה שוטפים. זאת, בנימוק כי היא מחזיקה ברשותה עשרות מיליוני שקלים, כספי עזבונות של חסויים שנפטרו. הכספים מגיעים ליורשיהם.

לאחר מכן הגישה הקרן שתי תביעות, הקשורות בהחלטת האפוטרופוס לבטל את הסדר העברת %80 מהעמלה הנגבית על ידו עבור טיפול בהשקעת כספי החסויים להנהלת הקרן. תביעה אחת עוסקת בבקשת הקרן להוציא את הכספים מהשקעתם באמצעות האפוטרופוס הכללי, ולהשקיעם בעצמה. התביעה השנייה עוסקת בבקשה, כי האפוטרופוס יחדל מגביית שכר הטרחה הנגבה על ידו בגין הטיפול בהשקעת הכספים.

האפוטרופוס הכין תביעה נוספת, שעניינה השכר שגובה הקרן מכספי החסויים שלא על פי אישור בית המשפט. אולם תביעה זו לא הוגשה, עקב החלטת היועץ המשפטי לממשלה, כי הצדדים יקפיאו את ההליכים שנקטו, ויפעלו לפי הנחיותיו.

לדברי רובינשטיין, שינוי שטר ההקדש יהפוך מיותר את הדיון במחלוקות שבהליכים האמורים. לדבריו, הוא חיוני להשבת הסדר על כנו, ולהבטחת תפקודה התקין של הקרן. (ה"פ 11087/99).« מאת יצחק דנון « דוד ברודט ימליץ על אופן השקעת כספי חסויים המוחזקים אצל האפוטרופוס הכללי « היועמ"ש שינה שטר ההקדש של הקרן לטיפול בחסויים - כדי לתקן הליקויים בתפקוד