SOX בחדשות

סוכן חדשות
 
רשות ני"ע לא תאשר דו"חות כספיים ללא הצהרת מנהלים ודירקטורים
הרשות פרסמה עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX) ■ נקבע כי על החברות לצרף לדו"חותיהן הצהרת מנהלים בדבר נכונות הדו"חות והמידע הכלול בהם
  
 
פאהן-קנה משיקה תוכנית להכשרת דירקטורים חברי ועדת ביקורת
חברת פאהן קנה ניהול ובקרה מנסה לגשר על הפער בין תוספת האחריות לבין הידע של הדירקטורים, החשופים יותר ויותר לתביעות אישיות - משיקה תוכנית ראשונה להכשרת דירקטורים חברי ועדת ביקורת
  
 
דירוג משרדי רואי החשבון של BDI: קוסט-פורר עדיין מוביל
במקום השני - דלויט-בריטמן-אלמגור-זהר ■ האטרקטיביות של מקצוע ראיית החשבון, שפותח צוהר לעולם העסקי, מתעצמת: בשנה החולפת הצטרפו לשוק 1,200 רו"ח - עלייה חדה של כ-25% במספר מקבלי הרישיונות
  
 
עיצום כספי לחברה שלא עמדה בפרמטרים לקראת יישום ה-SOX
רשות ניירות ערך הטילה עיצום בגובה עשרות אלפי שקלים על חברה שלא עמדה בקיום הפרמטרים לקראת יישום תקנות ה-SOX הישראלי, שעניינן שיפור הפיקוח והבקרה בחברות ציבוריות
  
 
אושר בוועדת הכספים: חברות ציבוריות ידווחו על אפקטיביות הבקרה הפנימית
הוועדה אישרה את הצעת רשות ני"ע לאמץ הוראות המחייבות חברות ציבוריות לדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלהן על הדיווח הכספי ועל הגילוי לציבור ■ הוראות אלה מבוססות על חוק סרבנס-אוקסלי האמריקני
  
 
מחפשים את אתי אלון הבאה: כיצד ניתן לזהות את המועלים הפוטנציאליים?
המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה
  
 
טיוטת תקנות ה-SOX לשיפור בקרה פנימית בחברות ציבוריות מכה גלים בענף החשבונאות
הטיוטה שפרסמה רשות ני"ע מעוררת מחלוקת: לצד היתרונות שבשיפור איכות הדיווח ובמניעת מעילות, נמתחת ביקורת על העלות הגבוהה לחברות הציבוריות ועל היעדר יישום מדורג בהתאם לגודל החברה כנהוג בארה"ב
  
 
רשות ני"ע תדרוש ליישם את ה-SOX בדו"חות הכספיים באופן מדורג עד מארס 2011
זאת במקום יישום בדו"חות ל-2009, לפי כוונתה המקורית ■ בכך קיבלה הרשות את עמדת פורום ה-CFO, לפיה לאור המעמסה הדיווחית הכבדה החל על החברות הציבוריות, יש לאפשר להן להיערך למודל המוצע בזמן ראוי
  
 
צרו איתנו קשר *5988