עיצום כספי לחברה שלא עמדה בפרמטרים לקראת יישום ה-SOX

רשות ניירות ערך הטילה עיצום בגובה עשרות אלפי שקלים על חברה שלא עמדה בקיום הפרמטרים לקראת יישום תקנות ה-SOX הישראלי, שעניינן שיפור הפיקוח והבקרה בחברות ציבוריות

רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי בגובה עשרות אלפי שקלים על חברה שלא עמדה בקיום הפרמטרים לקראת יישום תקנות ה-SOX הישראלי - כך נודע ל"גלובס".

העובדה שמבין החברות שהגישו דו"חות עד כה, כל החברות מלבד אחת עמדו בדרישות ה-SOX - מלמדת לכאורה על היערכות מספקת של השוק ליישום התקנות.

תקנות ה-SOX הישראלי מבוססות על ה-SOX (סרבנס אוקסלי) האמריקני, ועניינן שיפור הפיקוח והבקרה בחברות ציבוריות.

היישום המלא של ה-SOX צפוי להיות לראשונה בדו"חות 2010. עד אז קבעה רשות ניירות ערך יישום מדורג של אבני-דרך המהוות היערכות לקראת היישום המלא, כך שהחברות יגיעו למועד הזה מבעוד מועד, על פני חוסר מוכנות.

הדרישה ליישום המדורג של אבני-הדרך נועדה לא רק לתת לחברות להיערך בהדרגה ובניחותא, אלא גם לאפשר לרשות ניירות ערך בקרה ופיקוח שוטף על יישום התהליך בשוק.

אבן-הדרך הראשונה המניעה את המהלך מתחילה בדו"חות 2009. מבין החברות שהגישו עד כה דו"חות, כאמור, רק חברה אחת לא עמדה בדרישות. יחד עם זאת, רוב החברות עדיין לא הגישו את הדו"חות, ויש להניח כי עד סוף החודש יאותרו חברות נוספות שלא מילאו את הדרישות.

על-פי אבן-הדרך הראשונה, על החברות לדווח כי נקבעה תוכנית היערכות בחברה, לציין את שם האחראי ליישום הפרויקט ולפרט מהם התהליכים שהחברה רואה בהם כתהליכים מהותיים לצורך היישום.

יותר מכך: הרשות מחייבת כי הדיווח האמור ייכלל בדו"ח הדירקטוריון, זאת בכדי להבטיח את מעורבותו של הדירקטוריון בתהליך.

אבן-הדרך השנייה ביישום ה-SOX צפויה לבוא לביטוי בדו"חות המחצית, כאשר אז החברות כבר נדרשות לבצע פעולות ממשיות בקשר לביצוע ה-SOX, כמו מיפוי התהליכים ובדיקת פערי בקרה.

צרו איתנו קשר *5988