בנק ישראל מזהיר: מחירי הדיור יעלו גם בחודשים הקרובים

גלובס tv היקף המשכנתאות עלה ב-8% מסוף 2009 ■ הבנק מדגיש: קצב עליית מחירי הדירות התמתן - אך מוקדם מדי לקבוע אם מדובר בשינוי מגמה

בנק ישראל פרסם היום (ב') את הפרוטוקולים של החלטת הריבית האחרונה. בדיון לגבי החלטת הריבית לחודש אוקטובר, כל חברי ההנהלה המליצו לנגיד סטנלי פישר להעלות את הריבית ב-0.25% לרמה של 2%. בפרוטוקולים מכין הבנק את הקרקע להמשך העליה במחירי הדיור.

כפי שצוין בהחלטות הריבית הקודמות, בנק ישראל מנהל מדיניות העקבית עם תהליך הדרגתי של החזרת רמת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתרום להמשך הצמיחה של המשק, תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, הצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל.

בבנק ישראל מדגישים כי ברמת הריבית הנוכחית ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה. המשתתפים בדיון עסקו במספר סוגיות. המרכזיות שבהן הן הערכת הסביבה של הפעילות הריאלית, ההתפתחויות בשוק הדיור, התפתחות האינפלציה והציפיות לאינפלציה.

בהתייחס להתפתחויות הריאליות הצפויות, עלה נושא עדכון התחזית המקרו-כלכלית לשנים 2010 ו-2011. על-פי התחזית, המשק צפוי לצמוח בשיעורים של 4% ב-2010 ו-3.8% ב-2011 וקצב הגידול של הייצוא צפוי להתמתן ב-2011 בהשוואה ל-2010.

מחירי הדיור צפויים להמשיך לעלות

בנוגע לשוק הדיור ציינו בבנק ישראל כי יתרת האשראי הבנקאי למשקי בית ממשיכה לגדול (מעודכן עד יולי) והיא גדלה בכ-7% מראשית השנה, תוך גידול של כ-8% במלאי המשכנתאות לעומת סוף 2009. סך האשראי למגזר העסקי - מהבנקים ומחוצה להם - התרחב מתחילת השנה ב-1.2% בלבד.

המשתתפים ציינו כי על-פי הנתון האחרון שפורסם קצב עליית מחירי הדירות התמתן (0.7% ביוני-יולי לעומת 2.2% במאי-יוני), אולם מוקדם להעריך האם מדובר בשינוי מגמה של קצב עליית המחירים. היקף המשכנתאות שניתנו באוגוסט עלה לעומת חודש יולי והוא גבוה משמעותית מהרמה הממוצעת בשנת 2009.

המשתתפים ציינו במיוחד את רמתה הנמוכה של הריבית על משכנתאות בריבית משתנה לא צמודה. לנוכח ההתפתחויות בשוק הדיור, המשתתפים דנו בצורך לשקול נקיטת צעדים מאקרו-יציבותיים (Macro-Prudential) נוספים, נוסף על הצעדים של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף בחודש יולי. נידונו גם מחירי הדיור (הנמדדים על פי שכר הדירה ונכללים במדד המחירים לצרכן), שעלו באוגוסט בשיעור גבוה של 1.7% וצפויים לעלות "בשיעור גבוה יחסית גם בחודשים הקרובים".

המשתתפים דנו בהערכות לגבי התפתחות האינפלציה בשנה הקרובה. עפ"י תחזית חטיבת המחקר, האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לעמוד על 2.5%, כאשר הגורם העיקרי לכך ששיעור האינפלציה צפוי להיות מעל מרכז תחום היעד הוא רכיב הדיור במדד. בדיון צוין שהציפיות לאינפלציה משוק ההון ותחזיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה נמצאות קרוב לגבול העליון של יעד יציבות המחירים למרות ציפיות להעלאה של הריבית המקומית כאשר הריביות בעולם צפויות להישאר נמוכות - גורם שצפוי לפעול לייסוף שער החליפין.

כרגיל בתקופה האחרונה, בבנק ישראל ציינו כי העלאת הריבית ב-0.25% תואמת את תהליך ההתאמה ההדרגתית של הריבית לרמה "נורמלית" בהתחשב בתנאי המשק. זאת כאשר ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המתעוררים והמפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות בחודשים הבאים. כמו כן הודגש הצורך להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בשוק הדיור ובמחירי הדירות ובכלל זה בשוק המשכנתאות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988