בנק ירושלים מסכם רבעון: הרווח הנקי הסתכם ב-26.5 מיליון שקל

לעומת 8.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד * ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתקופה הנסקרת ב-24.2 מיליון שקל

בנק ירושלים פירסם היום (ג') את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2006 מהן עולה כי הרווח הנקי הסתכם ב-26.5 מיליון שקל, לעומת 8.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 215%.

נימסר כי הרווח הנקי לרבעון הראשון כולל רווח נטו בסך 19.1 מיליון שקל הנובע ממכירת פעילות קרנות הנאמנות לחברת מיטב. שיעור התמורה מהעסקה ביחס להיקף נכסי הקרנות ביום חתימת החוזה עמדה על שיעור של 4.7%.

התשואה נטו על ההון העצמי ברבעון הראשון של שנת 2006 היתה 28.4% לעומת 9% ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של הבנק ליום 31 במארס 2006 הסתכם ב-429.3 מיליון שקל, לעומת 411.4 מיליון שקל בתום השנה הקודמת.

ההפרשות לחובות מסופקים הסתכמו בתקופה הנסקרת ב-3.9 מיליון שקל, לעומת 3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ב-1 בינואר 2006, פרסם בנק ישראל חוזר העוסק בכל הקשור לאופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים לגבי הלוואה לדיור. יישום ההנחיות גרם לתוספת הפרשה בסך 2.7 מיליון שקל בתקופה הנסקרת.

ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתקופה הנסקרת ב-24.2 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 7.4%. נמסר שבתקופה הנסקרת קטנו ההכנסות מפעילות בני"ע, מעמלות מסיוע בשכר דירה ומביטוחים בסך של 2.5 מיליון שקל, בין היתר בשל מכירת פעילות חברת ניהול הקרנות. כנגד זאת גדלו ההכנסות מליווי פרויקטים ועמלות אחרות בסך 0.6 מיליון שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988