הכשרת הישוב תובעת 6.6 מיליון שקל מעיריית חיפה בגין קרקע שהופקעה באזור מרכז הקונגרסים

חברת הכשרת הישוב הגישה השבוע לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה על סך 6.6 מיליון שקל נגד עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, וכן בקשה לצו שיורה לעירייה להשיב לבעלות החברה קרקעות באזור מרכז הקונגרסים בפאתי דרום העיר. כמו כן התבקש בית המשפט להצהיר כי מחובתן של העירייה והוועדה המקומית היה לפנות להכשרת הישוב, שהינם הבעלים הקודמים של המקרקעין נשוא התביעה.

התביעה מבוססת בין היתר על פסק דין קוקיא של נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת בלהה גלאור, שקבעה כי על העירייה להציע למשפחת קוקיא לרכוש בחזרה קרקעות שהופקעו מהם.

הכשרת הישוב טוענת, כי רכשה את החלקות נשוא התביעה עוד בשנת 44'. לטענתה, העירייה עשתה במקרקעין עסקאות ובין היתר העבירה את זכויותיה בחלקות לחברת מת"מ מרכז תעשיות מדע חיפה, שהיתה בבעלותה המלאה. החלקות הנדונות נכללו בתב"ע שערכה עיריית חיפה, ולפיה החלקות שבבעלות פרטית הדרושות לצרכי ציבור נועדו להפקעה תוך שלוש שנים.

בשנת 72' פרסמה העירייה הודעה בדבר שינוי התב"ע במקום, על מנת להפכו לאזור תיירות קיט ונופש, ובה נכתב כי החלקות דרושות לוועדה למטרה הציבורית הקבועה בתוכנית, וכי הוועדה נכונה לשאת ולתת על רכישתן, כאשר בכוונתה לקנות בחלקות חזקה באופן מיידי.

בשנת 80' הופקעו הקרקעות, אלא שמספר שנים מאוחר יותר שונה שוב ייעוד הקרקע, והפעם לאזור ירידים ותערוכות - לטענת הכשרת היישוב, מייעוד לצורכי ציבור לייעוד מסחרי-כלכלי.

התוכנית החדשה אף השביחה את שווי הקרקע שבתחום התוכנית הישנה, וניתנו בה 30% בנייה. על השטח הוקמו מרכז בינלאומי לתערוכות כנסים וירידים, וחברת מת"מ, שהיתה חברה-בת של עיריית חיפה, פועלת עד עצם היום הזה לשיווק והשכרת השטחים המסחריים הנכללים בפרויקט. לפני מספר שנים נמכרה השליטה בחברת מת"ם (הבעלים של המקרקעין שהופקעו) לחברת גב-ים השקעות.

הכשרת הישוב טוענת עוד, כי בנסיבות אלה היתה מחויבת העירייה לפעול בהתאם לסעיף 195 לחוק התכנון והבנייה ולפנות לבעליהן המקוריים של החלקות, כפי שנפסק בפסק הדין של משפחת קוקיא, ומשלא עשתה זאת נהגה שלא בתום לב ועשתה עושר שלא במשפט.

יצוין כי עיריית חיפה ערערה לבית המשפט העליון על פס"ד קוקיא, שחייב אותה להציע למשפחה לרכוש את החלקות, ובסיומו של הליך גישור שולמו למשפחה 4.4 מיליון שקל פיצויים לפי החלטת המגשר. טרם הוגש כתב הגנה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988