גיוסי החברות באג"ח במחצית הראשונה של 2007 הסתכמו בשיא של 50 מיליארד שקל

[לפורטל הפיננסי][לאתר אפיקים סולידיים] כך עפ"י נתוני "שערי ריבית" * סכום זה גבוה מהסכום שגויס ב-2006 כולה, שעמד על 39 מיליארד שקל

גיוסי החוב של החברות במשק במחצית הראשונה של שנת 2007 הגיע לשיא של 50 מיליארד שקל, יותר מהסכום שגויס ב-2006 כולה, שעמד על 39 מיליארד שקל. כך עולה מסיכום נתוני מחצית שנת 2007 של חברת "שערי ריבית", שזכתה במכרז שפרסם משרד האוצר, לציטוטי שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים בלתי סחירים.

"הגידול החד בהנפקות הקונצרניות נובע ממספר גורמים: יישום תוצאות ועדת בכר שגרמו לעידוד השימוש באשראי החוץ בנקאי, עודף פדיונות בשוק כתוצאה מפדיונות של אג"ח ממשלתי וירידה בגיוסים הממשלתיים שמצד אחד הביא חברות לחפש השקעות בשוק הקונצרני ומצד שני יצר ביקוש להנפקות בשוק הקונצרני. גם הריביות הנמוכות במשק הביאו חברות רבות לנצל את המצב ולגייס אשראי בריבית נמוכה" אמר רו"ח שלומי ברטוב, מנכ"ל "שערי ריבית".

במהלך הרבעון השני גייסו החברות חוב בסכום כולל של כ-24.6 מיליארד שקל, בדומה לגיוס של כ-24.8 מיליארד שקל ברבעון הראשון. היקף הגיוס הממוצע לחברה באפיק הלא סחיר במחצית הראשונה של שנת 2007 הגיע לכ-410 מיליון שקל.

סך הגיוס הממשלתי הסחיר הסתכם במחצית הראשונה בסכום כולל של כ-6 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-30 מיליארד שקל בשנת 2006.

גיוס החוב באמצעות הנפקות האג"ח הממשלתיות הלא סחירות כמעט נעלם במחצית הראשונה של שנת 2007. במהלך תקופה זאת גייסה הממשלה 700 מיליון שקל בלבד (לא כולל פיקדונות) באג"ח צמוד מדד. זאת לעומת 3.8 מיליארד שקל של אג"ח לא סחיר צמוד מדד במהלך שנת 2006.

יצוין כי השפל בהנפקות אג"ח ממשלתיות במחצית הראשונה של שנת 2007 מהווה המשך למגמת הצמצום בהנפקות אג"ח ממשלתיות בשנים האחרונות אל מול העלייה בהנפקות אג"ח קונצרניות. בין הגורמים הבולטים לשפל זה נמצאים עודף הכנסות המדינה ממסים והפרטות מוצלחות של חברות ממשלתיות כגון בז"ן.

אולם בהקשר זה נציין, כי ל"גלובס" נודע כי עד סוף 2007 תבצע ממשלת ישראל הנפקה גלובלית בהיקף של עד מיליארד אירו.

נתוני התשואות בשוק הלא סחיר בתשעת החודשים האחרונים

עוד עולה מהנתונים, כי חלה ירידה חדה בתשואות שוק האג"ח הלא סחיר במהלך תשעת החודשים האחרונים במקביל לירידה שחלה בשוק הסחיר. התשואה הממשלתית ל-5 שנים הנגזרת מעקום התשואה צמוד מדד של אגרות חוב ממשלתיות, ירדה מכ-4% בספטמבר 2006 עד לרמת שפל של כ-2.5% בתחילת חודש יולי 2007.

במקביל, חלה ירידה בתשואות של אגרות חוב לא סחירות בדירוג AAA מכ- 4.7% בספטמבר עד לכ-3.3% בתחילת יולי 2007. גם בתשואות על אג"ח לא סחירות בדירוג AA צמודות מדד ובמח"מ זהה ניתן לראות ירידה מתשואה של כ-5% בספטמבר עד לכ-3.9% בתחילת החודש. הירידה בתשואות נובעת בעיקר מהירידה בריבית הממשלתית, שכן ניתן לראות יציבות במרווחים.

תשואות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988