הנקראות ביותר

השקיפות במוסדות התכנון

חוק השקיפות במוסדות התכנון ממתין לפרסום הנחיות משרד הפנים; השינוי יביא לא רק ליתר סדר ושקיפות, אלא ישפיע על מהלכי הדיונים וההחלטות

בחודש אוקטובר נפל דבר במערכת התכנון והרישוי בישראל, כאשר הכנסת אישרה הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת חיים אורון ובנימין אלון, לפיה דיוני מוסדות התכנון בארץ יהיו חשופים וגלויים לעין כל. מה המשמעויות של הצעת החוק זו?

למוסדות התכנון סמכויות רחבות בכל הקשור לתכנון ולרישוי, והשפעתם על חיינו גדולה, רחבה ומשמעותית ביותר. המועצה הארצית, לדוגמא, דנה ומביאה לאישור הממשלה תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) אשר עוסקות בנושאי תכנון עקרוניים ברמה הארצית - שמירה על חופי הים, תיירות ונופש, גנים לאומיים, דרכים, מסילות ברזל, תחנות דלק, שדות תעופה ועוד. לוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), הפועלת בצד המועצה הארצית, סמכות להעביר לאישור הממשלה תוכניות לנמלי תעופה, מתקני מים וביוב, תחנות כוח, אתרים לסילוק וטיפול באשפה ועוד, עד רמת פירוט של הוצאת היתר בנייה.

לוועדות המחוזיות סמכויות לאשר את מירב התוכניות המקומיות, ולוועדות המקומיות סמכויות לאשר תוכניות מקומיות מוגדרות והיתרי בנייה, שימושים חורגים והקלות. בצד אלה פועלות ועדות ערר מחוזיות וארצית, הדנות בעררים של בעלי עניין על החלטות הוועדות המקומיות והמחוזיות, תביעות פיצוים ובקרוב - היטל השבחה.

חלק גדול מישיבות מוסדות התכנון אינן פומביות. כך נוצר מצב בו לבעלי העניין העיקריים - היזם שמבקש לשנות ייעוד הקרקע, בעל הקרקע המבקש היתר בנייה או הקלה במקרקעין שלו, שכנו המתנגד לבקשה ואחרים - אין מושג כיצד ולמה נפלה ההחלטה בעניינו. גם לציבור הרחב - חברי מועצה שלא נטלו חלק בישיבות השונות, עיתונאים ובעלי עניין אחרים, לא היתה, למעשה, דרך לדעת את הלכי הרוח והדעות השונות של חברי מוסדות התכנון, היועצים והמומחים.אמנם הוועדות מפרסמות פרוטוקולים של החלטותיהן, אך כידוע - קשה ביותר להבין מהפרוטוקול מדוע הוחלט כך או אחרת, ולעיתים קרובות "הסיבות האמיתיות" שהכריעו גורלה של בקשה נותרו סוד כמוס.

תיקון מס' 80 לחוק התכנון והבנייה (פורסם ב-15/10/2007) משנה מצב זה מקצה לקצה. ראשית, כל מוסדות התכנון, כולל ועדות הערר, יהיו מחוייבים להקליט את מהלך הישיבות. יו"ר מוסד התכנון רשאי להפסיק את מהלך ההקלטה לצורך התייעצות, אך חובה יהיה לציין זאת בפרוטוקול הכתוב. תמלילי ההקלטות יהיו פתוחים לעיון כל חברי מוסדות התכנון, ככל שהם מונעים מטעמים ענייניים, ויהיו פתוחים להאזנה לכל וללא תשלום.

בנוסף, חייבים כל מוסדות התכנון לערוך פרוטוקול כתוב מפורט, הכולל בין השאר את שמות חברי המוסד ומוזמנים אחרים שהשתתפו בישיבה; ההחלטות שהתקבלו, כולל פירוט המשתתפים בהצבעה ואופן הצבעתו של כל חבר - אם שליש מהחברים דרש זאת; וכן מהלך הדיון והפסקות בהקלטות לצורך התייעצויות והסיבות להפסקות. הפרוטוקולים יועברו לכל חברי מוסד התכנון ואף יפורסמו באינטרנט. חריגים יותרו רק באישור היועמ"ש של הרשות, ורק אם הדיונים נסובו על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב או מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון הציבור, פגיעה בפרטיות או שגילויו אסור על-פי דין אחר.

יישום ההוראות ממתין לפרסום הנחיות משרד הפנים, המתנה המאפשרת למוסדות התכנון להפנים המהפך ולהיערך לביצועו. ניתן לשער כי השינוי יביא לא רק ליתר סדר, שקיפות ובהירות, אלא ישפיע גם על מהלכי הדיונים וההחלטות.

הכותבת שותפה במשרד עורכי דין הררי טויסטר ושות'.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות