הנקראות ביותר

חובת מינוי מנהל עבודה באתר בנייה

כאשר יש הסכם עם קבלן ראשי, הקבלן נחשב מבצע הבנייה והחובה למנות מנהל עבודה מוטלת עליו. אם מדובר במספר קבלנים שכל אחד מבצע חלק מן העבודות, אזי המזמין הופך להיות "מבצע הבנייה", וחובת מינוי מנהל העבודה חלה עליו

לצערנו, אנו שומעים לא אחת על תאונות המתרחשות באתרי בנייה. להתרחשות תאונות כאלה יכולות להיות השלכות בהיבט של המשפט הפלילי והאזרחי. האחראים לביצוע העבודות עלולים להיות מואשמים בהליך פלילי באחריות לגרימת חבלה או לגרימת מוות, עבירות עליהן ניתן להטיל עונשי מאסר. כמו כן, בהיבט של המשפט האזרחי, עלול הניזוק או יורשיו להגיש תביעת נזיקין לתשלום פיצויים, בסכומים גבוהים ביותר, נגד האחראים לביצוע העבודות.

כדי למנוע את התרחשות תאונות אלה, נחקקו מספר הוראות חוק המסדירות את אופן ניהול העבודות באתר בנייה. לפי ההסדר הבסיסי, בכל מקום בו מבוצעות עבודות בנייה, חלה חובה למנות מנהל עבודה, שתפקידו לפקח באופן ישיר וצמוד על ביצוע העבודות.

מבצע בנייה אחראי לכך כי כל עבודת בנייה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה אותו מינה. כלומר, קיימת חובה למנות מנהל עבודה, וכאשר לא מונה מנהל עבודה מוטלות כל החובות החלות על מנהל עבודה על מבצע הבנייה עצמו.

התקנות מתייחסות גם לחלוקה בין קבלן ראשי המבצע, לבין קבלן משנה המבצע רק חלק מן העבודה. "הטיל המזמין את ביצוע הבנייה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבנייה לעניין תקנות אלה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבנייה מוטלות עליו... הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבנייה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבנייה לעניין תקנות אלה, והחובות המוטלות על מבצע הבנייה מוטלות עליו".

כאשר יש הסכם עם קבלן ראשי, הקבלן נחשב מבצע הבנייה והחובה למנות מנהל עבודה מוטלת עליו. אם מדובר במספר קבלנים שכל אחד מבצע חלק מן העבודות, אזי המזמין הופך להיות "מבצע הבנייה", וחובת מינוי מנהל העבודה חלה עליו.

בית המשפט העליון קבע מספר קביעות משמעותיות, שהן בבחינת התווית מדיניות. בפס"ד אחד נקבע: "ככלל, יחשב היוזם והמטפל בארגון ובהוצאה לפועל של עבודות בנייה בתור מבצע הבנייה. אם אותו אדם מעסיק קבלן ראשי וזה עוסק בביצוע פעילות הבנייה, יראו את הקבלן הראשי כמבצע פעולות הבנייה, והחובות המוטלות בתקנות על מבצע הבנייה מוטלות עליו. אולם מקום שפעילות הבנייה מבוצעות שלא באמצעות קבלן ראשי אחד, לא משתחרר האדם היוזם והמארגן את פעולות הבנייה מחובותיו כמבצע הבנייה".

בפס"ד נוסף, "מקום בו מבוצעות עבודות בנייה על-ידי קבלן ראשי אחד ויחיד יהיה הקבלן הראשי, ולא המזמין, "מבצע בנייה". הוא הדין מקום בו הוטלה מלאכת הבנייה על יותר מקבלן ראשי אחד, ואחד מהקבלנים הראשיים קיבל באופן רשמי את האחריות הכוללת למילוי הוראותיהן של תקנות הבטיחות. בכל מקרה אחר, ייחשב המזמין כ"מבצע הבנייה".

הטלת האחריות למילוייו של הוראות הבטיחות על גורם אחד ויחיד מקטינה את החשש ליצירת סכנות בטיחותיות כתוצאה מחוסר תיאום בין פעולות הבנייה וגזרות הבנייה השונות. אותו אדם האחראי לביצוע עבודות הבנייה כמכלול אחד. משנמסרה עבודת בנייה למספר קבלנים ראשיים, מוטלת האחריות - ללא כל אפשרות להעברתה - על שכמו של המבצע".

* הכותב הוא חבר ועדת ערר לענייני ארנונה בשוהם, עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין והבניה. האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי ואינו בא במקום התייעצות ספציפית עם מומחה מקצועי.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!