המיעוט בחברה הכללית לשירותי לוויין: בעלי השליטה נישלו אותנו מהניהול ומרוקנים נכסים

ז'אן פרידמן ודוד צוקרמן, בעלי מניות מיעוט בחברה, טוענים כי ליגד רוטלוי ומאיר עמית משפרים עמדות במו"מ לרכישת מניותיהם

איש העסקים ז'אן פרידמן, דוד צוקרמן מארצות-הברית ובני משפחת ליפשיץ מארצות-הברית, בעלי מניות מיעוט (17.5%) בחברה הכללית לשירותי לוויין, עתרו לבית המשפט מחוזי בתל-אביב להצהיר כי בעלי השליטה (55%) בחברה - חברת דלין תעשיות שבשליטת משפחת רוטלוי, בן המשפחה ליגד רוטלוי ומאיר עמית - ניהלו את ענייני החברה בדרך המקפחת את המיעוט.

העותרים טוענים כי מזה תקופה ארוכה נשללו מהם באופן עקבי שיטתי ומכוון זכויותיהם להיות מעורבים בניהול החברה ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות בה. לדבריהם, בעלי השליטה, עמית ורוטלוי, נשלו אותם ואת חברת חזי כרמל תקשורת (המחזיקה 27.5%) מהנעשה בחברה והפכו אותה לממלכתם הבלעדית. זאת, לטענתם, "מתוך תקווה כי ניהול ברוטאלי ופוגעני של החברה יהווה הפגנת שרירים וכלי לחץ בכדי לשפר עמדות במו"מ לרכישת מניות המיעוט בחברה".

העותרים מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול החלטות ועסקאות שנעשו שלא כדין ולהוציא במעמד צד אחד צווי מניעה זמניים, האוסרים על הוצאת כספים ונכסים מהחברה ועל שינוי בעלות בהם.

שיגור לוויינים

החברה נוסדה ב-1984 על-ידי פרידמן; עמית, לשעבר מראשי מערכת הביטחון; והמנוח חזי כרמל, שהיה בכיר בשירותי הביטחון, קונסול כללי של ישראל בלוס אנג'לס ועיתונאי. באמצע שנות ה-90 הקימו המייסדים את החברה הציבורית "חלל תקשורת", אליה הצטרפו בהמשך כמשקיעים - התעשייה האווירית, קבוצת מר וגילת תקשורת. במסגרת חברת חלל תקשורת קודם פרויקט הלוויין הישראלי הראשון עמוס, ולאורך השנים הצליח המיזם להניב את שיגורם של 3 לוויינים לחלל (עמוס 1, 2 ו-3), כאשר הלווין עמוס 4 עתיד להיות משוגר ב-2012.

עם הקמתה של חלל תקשורת הפכה החברה הכללית לשירותי לוויין לחברת אחזקות, כאשר נכסיה היחידים הם אחזקותיה (18.6%) בהון המניות של חלל תקשורת, 329 אלף אופציות לרכישת מניות ואג"ח של חלל תקשורת בהיקף מאזני של 194 מיליון שקל.

חשש מריקון נכסים

בפנייה לבית המשפט נאמר כי בעלי השליטה מקבלים החלטות מקפחות המטיבות עימם על חשבון יתר בעלי המניות, ומחליטים שלא כדין על השימוש בחלק מכספי התמורה שהתקבלה (כ-23 מיליון שקל מתוך 53 מיליון שקל) ממכירת חלק מאחזקותיה של החברה בחברת חלל תקשורת, ככל הנראה בדרך המטיבה עימם.

העותרים טוענים כי קיים חשש שבעלי השליטה ימשיכו בקבלת החלטות חד-צדדיות המטיבות עימם על חשבון המיעוט וימשיכו בפעולותיהם לריקון החברה מנכסיה וכספיה - כ-30 מיליון שקל, יתרת התמורה ממכירת האחזקות בחלל תקשורת, שטרם הוצאה ממנה.

בעלי מניות המיעוט מבקשים עוד מבית המשפט לאסור על שימוש בכספי התמורה ממכירת האחזקות בחלל תקשורת; ולהורות על מינויו של בא-כוחם, עו"ד גלעד שר, לדירקטור בחברה, ולהסמיכו לבצע כל חקירה ולקבל כל מידע הנוגע לחברה. הבקשה למתן סעדים זמניים הועברה לתגובת בעלי השליטה. (בש"א 15856/08).

צרו איתנו קשר *5988