פרשת יונייטד: אורן יוניוב טוען כי אודי פרידן איים עליו אם "יבגוד" בו עם שלמור

בכתב ההגנה חשף יוניוב הודעות SMS בהם רומז פרידן כי לבוגדים מגיע מוות בהתחשמלות ; יוניוב טוען כי היחסים העכורים עם פרידן סיכנו את יונייטד ולקוחותיה, ודורש מביהמ"ש שלא להיענות לצו המניעה שביקש פרידן

אורן יוניוב, מנכ"ל חברת המדיה יונייטד, הגיש היום (ב') לבית המשפט את כתב ההגנה שלו במסגרת הבקשה של ראובני-פרידן לצו מניעה כנגד העסקתו על-ידי אנשי שלמור-אבנון-עמיחי בכל חברת מדיה שתוקם, וממנה ניתן ללמוד על מערכת יחסים עכורה וקשה עם מוטיב חזק של חוסר אמון בין יוניוב ואחד מבעליו של ראובני-פרידן, אודי פרידן.

יוניוב שוטח בכתב ההגנה שורה של טענות כנגד פרידן, הן כנגד מהלכים שעשה מול יוניוב עצמו בתקופת כהונתו כמנכ"ל יונייטד וקודם לכן כמנכ"ל ראובני פרידן, הן בצעדים שעשה שחיבלו לטענתו שחיבלו בהתנהלותה של יונייטד, וסיכנו את מעמדה מול לקוחותיה. לטענתו, איומים והפחדה היו חלק מאופן התנהלותו של פרידן הן מול יוניוב והן מול אנשי שלמור.

יחסים עכורים עם פרידן

יוניוב טוען כי למרות טענות ראובני פרידן כאילו "איבדו" אותו לטובת מיזם יונייטד בתחילת דרכו וכאילו המיזם היה פרי יוזמתם הרי שבפועל המיזם היה פרי יוזמתו הוא לאחר שזיהה את הפוטנציאל הגלום בתחום המדיה ואילולא היה המיזם יוצא לדרך הרי שהיה עוזב את ראובני פרידן על רקע יחסיו העכורים עם אודי פרידן.

"הצלחתו של אורן, כנגד כל הסיכויים, בהקמתה של יונייטד, גבתה את מחירה גם במישור היחסים שבין אורן לבין ראובני-פרידן, ובמיוחד מול מר אהוד פרידן. עוד קודם לכן חש אורן כי מר פרידן מנסה ככל הניתן 'לנגוס' בסמכויותיו כמנכ"ל. מר פרידן לא ראה בעין יפה את הצלחתו של אורן בתפקיד המנכ"ל וניסה להצר את צעדיו של אורן ככל הניתן. בין השניים התגלעו מחלוקות קשות ביותר שנבעו, בין היתר, מפערים בלתי ניתנים לגישור בתרבות הניהול שלהם. הדברים באו לידי ביטוי, בין היתר, בניסיון של מר פרידן להדיח את אורן מתפקיד המנכ"ל, לעקוף אותו מול עובדים ולקוחות, להתערב פעמים רבות בניהול הכספי והאדמיניסטרטיבי, בניהול כוח האדם ועוד. מגמה זו התחזקה והדברים הפכו ממש בלתי נסבלים, עד כדי כך שהיה ברור לכל המעורבים, כי אם החברה החדשה, היא יונייטד, לא תחל לפעול עם אורן כמנכ"ל שלה, אורן יתפטר מתפקיד מנכ"ל ראובני-פרידן ויעזוב אותה. לכן, אם וככל שהמהלך של הקמת יונייטד לא היה נושא פרי, אורן לא היה ממשיך לעבוד בראובני-פרידן".

יוניוב טוען שלא היה מעורב כלל בבחירת עורכי הדין שטיפלו בהגשת בקשת הפטור מהממונה בגלל שמודר באותה תקופה על ידי השותפים בעטיו של סכסוך על תנאי העסקתו- סכסוך שלטענתו פרץ באופן יזום ע"י אודי פרידן בדיוק בעיתוי זה כדי לחבל בתהליך ההגשה.

לטענתו, בניגוד לטענות ראובני-פרידן, הם ידעו היטב על הסכנה בהשגת הפטור המחודש, זאת לאחר שעודכנו לטענתו על כך מאילן שילוח, מנכ"ל קבוצת מקאן אריקסון, שעודכן על כך מעו"ד דן להט שטיפל באותה תקופה בחלק מענייני הרגולציה . לטענתו של יוניוב, העובדה ששילוח עודכן היא שהכעיסה אותו ולא העדכון עצמו כפי שנטען בתביעה.

לטענתו הטענה לפיה, הוא ושלמור-אבנון-עמיחי חפצו להכשיל את הליך קבלת אישורה היא חסרת כל שחר. "דווקא ראובני פרידן היא שחפצה, כפי שהתגלה בדעבד, להכשיל את המהלך, וזאת ככל הנראה מחמת הקשר ההדוק בינה לבין מתחרתה העיקרית של יונייטד (יוניברסל מקאן)".

יוניוב מציג שורה של מהלכים שלטענתו התבקשו ראובני פרידן לבצע והם השתהו מאוד בביצועם ומנגד שורה של צעדים שיזם הוא על מנת לזרז ולקדם את מתן הפטור החדש.

לטענתו בנוסף לסחבת מכוונת שנקטו בראובני פרידן בנוגע לחלק מהמהלכים שהיו דרושים למתן הפטור יצר פרידן סכסוך יזום היטב עם אורן בנוגע להסכם ההעסקה שלו.

באי כוחו של יוניוב טוענים כי "בדיעבד הסתבר כי ראובני-פרידן יצרה קשר עם איאן גודריץ' כדי לשכנעו להחליף את אורן. בירור שערך אורן עם שלמור-אבנון-עמיחי, העלה כי פניה זו נעשתה ללא הסכמתה ומכאן שגם ללא סמכות".

יוניוב מזכיר שורה של מהלכים שעשה פרידן שעשויים היו לחבל בהתנהלותה של יונייטד. הוא מזכיר כי "במהלך שנת 2006 פורסם, בהפתעה גמורה בכל הנוגע לאורן ולשלמור-אבנון-עמיחי, כי ראובני-פרידן מצויה במגעים מתקדמים ביותר למיזוג עם משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי ואף נחתם על פי פרסום מסמך הבנות ביניהן. על דברים אלה למדו שלמור-אבנון-עמיחי ואורן רק מן הפרסום בעיתונות". לטענתו משמעותו של מיזוג כזה מבחינת יונייטד הייתה אחת: הפסקת פעילותה באופן מוחלט ולכל הפחות פגיעה משמעותית מאוד בעסקיה.

בנוסף הוא מזכיר את פרשת התבטאויותיו של פרידן בנושא שטראוס-עלית, בסמוך אליהם איבד המשרד את תקציבי הקבוצה ושחלק מהם הועברו לבאומן-בר-ריבנאי.. "העברה זו סיכנה את הישארותו של תקציב המדיה של אותו לקוח בידי יונייטד, סכנה מוחשית ביותר הואיל ודובר בלקוח הגדול ביותר של יונייטד".

ה-SMS של פרידן

לכתב ההגנה מצורפים תעתיקי הודעות של פרידן ליוניוב שנתפסים על ידיו כסוג של איום- בעיקר בגלל העיתוי בהם נשלחו. כך למשל יוניוב מצרף הודעת דואר אלקטרוני בה כותב פרידן כי "סתם נזכר", כהגדרתו, כי סבו סיפר לו פעם ש"חזיר היא החיה הכי נשחטת". "קשה לדעת האם מר פרידן כיוון את דבריו כלפי דרישות תנאי השכר של אורן או כלפי המשא ומתן העתידי מול שלמור-אבנון-עמיחי בנוגע לפיצול אפשרי, אך בכל מקרה הדברים וסגנונם משקפים באופן ברור את אופן התנהלותו".

עוד מצורפת הודעת "אס.אמ.אס." של פרידן בה כתב ליוניוב: "תמסור לשולחים שלך שהם שכחו עם מי יש להם עסק. זה אמור גם לגביך". לאחר מכן באה "בדיחה" ששורתה התחתונה היא כי מי ש"בוגד" עם אדם אחר (קרי, לשיטתו של מר פרידן - אורן עם שלמור-אבנון-עמיחי), סוף שניהם מוות בהתחשמלות".

יוניוב מתנגד לצינון

יוניוב טוען כי לא חתם על סעיף צינון כלשהו וכשנודע לו על כך שבהסכם שבין שלמור וראובני. קיים סעיף כזה התריע כנגדו לא אחת בעל-פה ובכתב.

לטענת יוניוב, אם תתקבל בקשתם של ראובני-פרידן לקבלת צו המניעה המשמעות היא מבחינתו שלא יוכל לעבוד, בכל הגדרת תפקיד שהיא, בכל מסגרת ששלמור-אבנון-עמיחי חלק ממנה.

לסיכום דורש יוניוב כי אם יחליט בית-המשפט לתת את צו המניעה כמבוקש, הוא יתנה אותו בהפקדת ערבות בנקאית על סך שווה ערך לשכרו של אורן בצירוף תנאים נלווים ל-24 חודשים (על בסיס 24 החודשים האחרונים). זאת, לאור חששו של אורן, כי "ראובני-פרידן לא תהיה מסוגלת לפצותו בסכום זה או בסכום קרוב אליו לאחר שיסתיימו ההליכים בתיק העיקרי".

הסכסוך על יונייטד

* 5 באוגוסט 2008

מתקבלת הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים כי יונייטד לא תקבל הארכת הפטור - מה שגוזר עליה למעשה סגירה. יונייטד מודיעה כי תערער לבית הדין להגבלים עסקיים.

* 8 באוגוסט 2008

מתקבלת החלטת פשרה בבית הדין להגבלים עסקיים לפיה יונייטד תמשיך לפעול עד נובמבר ובמהלך הזמן הזה יפעלו המשרדים כדי שאחד מהם ירכוש את חלקו של האחר.

* 9 באוגוסט 2008

רמי שלמור ואודי פרידן נפגשים לפגישה ראשונה שמתפוצצת, ומסתיימת בעלבונות הדדיים בתקשורת.

* 8 בספטמבר 2008

ראובני-פרידן פונה בבקשה להוציא צו מניעה כנגד העסקתו של אורן יוניוב בחברת המדיה של שלמור-אבנון-עמיחי.

* 25-28 בספטמבר 2008

רמי שלמור ואודי פרידן מאיימים בתביעות דיבה הדדיות.

* 5 באוקטובר 2008

שלמור-אבנון-עמיחי מגישים כתב הגנה לבית המשפט רצוף בהאשמות על ראובני-פרידן.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988