הערכות: בנק לאומי יציג ברבעון השלישי הפסד

המשבר הפיננסי מכה ברווחיות הבנקים בישראל ; דיסקונט יציג רווח קטן מאוד ; בסך-הכל יעמדו מחיקות המערכת הבנקאית בעקבות קריסת ליהמן ברדרס על מיליארד שקל

המשבר הכלכלי משפיע על תוצאות הבנקים בישראל. ההערכות הן כי לאור החשיפה לליהמן ברדרס יציג בנק לאומי ברבעון השלישי הפסד קטן ובמקרה הטוב רווח מינימלי ובנק דיסקונט יציג רווח קטן מאוד. ההערכות הן כי לאומי ימחק בגין ליהמן ווושינגטון מיוצ'ואל 670 מיליון שקל ודיסקונט 160 מיליון שקל. בסך הכל יעמדו מחיקות המערכת הבנקאית בגין ליהמן ברדרס על מיליארד שקל.

"כאשר בנק ואכוביה מפסיד ברבעון 24 מיליארד דולר וכמעט כל הבנקים בעולם מראים הפסד לא מפתיע שגם בנק ישראלי גדול מראה ברבעון אחד הפסד", אמר בנקאי בכיר. בנקאי אחר אמר כי "צריך לראות את חצי הכוס המלאה. המערכת הבנקאית נזילה, הלימות ההון בה גבוהה אבל כשהעולם כולו מתרסק ברור שזה משפיע על הבנקים בישראל, ששליש ממאזנם נקוב במטבע חוץ".

הדו"חות הכספיים של הבנקים צפויים להתפרסם בשבועיים האחרונים של נובמבר.

ברבעון המקביל עמדו רווחי הבנקים מפעולות רגילות על 2.46 מיליארד שקל וההערכות במערכת הבנקאית הן כי במקרה הטוב יעמוד הרווח המצרפי על מאות מיליוני שקלים בלבד. שלושת הבנקים הגדולים - לאומי, דיסקונט ופועלים - צפויים להגדיל את ההפרשה לחובות מסופקים כתוצאה מעלייה ברמת הסיכון במשק והצפי להאטה חריפה בשנת 2009. מעבר לכך יסבול כל בנק מבעיות ספציפיות:

בנק לאומי

לאומי תיק SCDO בהיקף של 83 מיליון דולר ולאור נפילות השווקים בספטמבר הבנק ייאלץ להכיר בהפסד מסוים בתיק.

*לאומי חשוף לליהמן ברדרס בהיקף של 88 מיליון דולר וצפוי למחוק בגינם כ-250 מיליון שקל. הבנק מחזיק ב-CDS בהיקף 20 מיליון דולר שמחירם נקבע במכרז ל-8.6 סנט לדולר; לאור זאת ימחק לאומי 64 מיליון שקל. לבנק אג"ח ונגזרי אשראי של ליהמן בהיקף של 68 מיליון דולר שניתן לשערכם לפי 20 סנט לדולר, כלומר ירידת ערך של 190 מיליון שקל.

*בנוסף ללאומי נייר ערך (certificate) של ליהמן ברדרס בשווי של 102 מיליון דולר. ההפרשה המרבית, במקרה הגרוע ביותר, תגרום לבנק לאומי למחיקה של 280 מיליון שקל. לאומי פדה את הנייר ערב פשיטת הרגל של ליהמן ואף קיבל אישור לביצוע הפעולה, אך בינתיים קרס ליהמן וביקש הקפאת הליכים. לאור זאת הוקפאו כל הסליקות בכספי ליהמן. בא כוח הבנק, עו"ד דליה טל, מנהלת שיחות עם פירמת רו"ח PWC בלונדון, שהיא הנאמן של נכסי ליהמן, אך התחושה בבנק אינה אופטימית. לא מן הנמנע שעד להתבהרות התמונה המשפטית לאומי ייאלץ להכיר בהפסד בנייר זה.

*ללאומי חשיפה של 50 מיליון דולר לבנק וושינגטון מיוצ'ואל ונראה כי ייאלץ למחוק 140 מיליון שקל.

*לאומי ייאלץ להגדיל את הוצאות השכר בגובה הפסדי קופת הפיצויים של עובדי הבנק ברבעון השלישי. הפסד זה מוערך בכ-150 מיליון שקל.

בנק דיסקונט

*בנק דיסקונט חשוף לאג"ח של ליהמן ברדרס בהיקף של 57 מיליון דולר וצפוי למחוק בגינם כ-160 מיליון שקל, לפי 20 סנט לדולר.

*דיסקונט ייאלץ להגדיל את הוצאות השכר בגובה הפסדי קופת הפיצויים של עובדי הבנק ברבעון השלישי. כבר ברבעון הראשון ספג דיסקונט הוצאה של 42 מיליון שקל בסעיף זה. מאנליזה שנערכה בבית השקעות גדול עולה כי דיסקונט עשוי להכיר בהוצאה נוספת של 70 מיליון שקל.

*לדיסקונט תיק אג"ח קונצרניות אמריקניות, כולל אג"ח של מוסדות פיננסיים, בהיקף של 560 מיליון דולר. תיק זה ספג הפסד של 92 מיליון דולר עד סוף אוגוסט, כאשר בספטמבר התמוטטו השווקים. עם זאת בדיסקונט הגדירו עד עתה את ירידות הערך כזמניות ולא קבועות ולכן ולא הכירו בהפסד בגינן.

בנק הפועלים

בנק הפועלים דיווח לבורסה כי יציג רווח ברבעון השלישי אך גם לו בעיות משלו.

*בניגוד לרושם שנוצר, הפועלים לא מכר את כל תיק המוצרים הפיננסיים שלו במאי ונותר עם תיק בסך 1.16 מיליארד דולר. התיק כולל MBS שנרכשו בלונדון בהיקף של 203 מיליון דולר, החשופים לשוק הנדל"ן הבריטי שחטף מכה קשה.

*הפועלים מחזיק גם תיק CDO בהיקף של 178 מיליון דולר ו-SCDO בהיקף של 204 מיליון דולר. שוק ה-CDO כולו נפגע בספטמבר. גם הניירות שמחזיק בנק הפועלים נפגעו וידרשו מחיקות נוספות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

*הפועלים חשוף לליהמן ברדרס בהיקף של 109 מיליון דולר וצפוי למחוק בגינם כ-300 מיליון שקל. הבנק מחזיק ב-CDS בהיקף 15 מיליון דולר, שמחירם נקבע במכרז ל-8.6 סנט לדולר; לאור זאת ימחק הפועלים 48 מיליון שקל. לבנק אג"ח ונגזרי אשראי של ליהמן בהיקף של 94 מיליון דולר שניתן לשערכם לפי 20 סנט לדולר, כלומר ירידת ערך צפויה של 260 מיליון שקל.

*להפועלים חשיפה של 25 מיליון דולר לבנק וושינגטון מיוצ'ואל ונראה כי ייאלץ למחוק 70 מיליון שקל.

*הפועלים מחזיק 9.7% מדלק נדל"ן, שרשומה בספרים לפי שווי של 243 מיליון שקל. אולם שווי השוק שלה צנח בחודשים האחרונים ושווי האחזקה של הפועלים הוא 79 מיליון שקל, 68% פחות מהרשום במאזן. *

צרו איתנו קשר *5988