הרווח הנקי של בנק הפועלים קטן ל-441 מיליון שקל; יחס הלימות ההון גדל ל-11.5% - הגבוה בתולדותיו

הרווח קטן ב-25.8% לעומת הרבעון המקביל; שיעור תשואת הרווח להון העצמי - 9.6% ; שיעור ההפרשה לחובות מסופקים זינק ל-1.34% - והסתכם ב-720 מיליון שקל ; גידול של 23% בסך החובות הבעייתים - ל-15 מיליארד שקל ; הבנק הפריש 50 מיליון משווי אחזקתו בדלק נדל"ן בשל ירידת שווי המניה ברבעון ; שווי תיק נגזרות האשראי בניו-יורק ירד לסך שלילי של 21 מיליון דולר ; יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז': "הדו"ח מדאיג"

הרווח הנקי של בנק הפועלים קטן ב-25.8% ל-441 מיליון שקל; שיעור תשואת הרווח להון העצמי - 9.6%, כך עולה מדו"חות הבנק לרבעון השלישי, אשר על פניו מציגים תוצאות חיוביות, בהתחשב במשבר הפיננסי העולמי. כך למשל, הציג בנק הפועלים את יחס הלימות ההון הגבוה בתולדותיו - 11.5%.

עם זאת, שיעור ההפרשה לחובות מסופקים זינק ל-1.34%, גבוה לאין ערוך מהשיעורים אותם נהג להציג בעבר ומהממוצע הרב-שנתי העומד על 0.5%-0.6%. הגידול בהפרשה צפוי, בהתייחס לעובדה ששיעור ההפרשה לחובות שגבייתם מוטלת בספק עולה בתקופות האטה ומיתון. מכל פנים, סך ההפרשה לחומ"ס מתוך כלל תיק האשראי הסתכמה ברבעון שחלף ב-720 מיליון שקל. כן נרשם גידול של 23% בסך החובות הבעייתים ל-15 מיליארד שקל.

נזכיר, כי בסוכות האחרון דיווח הבנק שהרווח הנקי במחצית השנייה של שנת 2008 צפוי להיות מעל מיליארד שקל. בעקבות כך הבנק צפוי להציג בסיכום כל שנת 2008 רווח נקי נמוך מאוד ואף סמלי ברמה נמוכה של תשואה של בין 0% ל-2% על ההון. עם זאת, על רקע המשבר העולמי ומחיקות ההשקעות בניירות מגובי נכסים, הבנק צפוי לרשום בסיכום כל השנה הפסד מפעולות רגילות, בשיעור של בין 1%- ל- 3%- .

בכך אישר הבנק לפני כחודש וחצי, כי כפי שפורסם ב"גלובס", הוא לא יעמוד ביעד התשואה השנתי מפעולות רגילות שפרסם במאי האחרון, ואף כי אפשר ויעבור להפסד מפעולות רגילות בסיכום שנתי. במאי דיווח הבנק כי יציג ב-2008 תשואה על ההון של 2%-4% מפעולות רגילות. הפועלים סיים את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הפסד של 1.08 מיליארד שקל מפעולות רגילות והפסד נקי של 532 מיליון שקל.

עוד עובדה מעניינת העולה מדו"חות הבנק, היא העובדה כי הפריש 50 מיליון משווי אחזקתו בדלק נדל"ן בשל ירידת שווי המניה ברבעון. הבנק מחזיק 9.7% ממניות זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק , וההנחה בשוק סברה כי אם ימנע מהפרשה לקרן הון, הרי שיצטרך לנמק מדוע לא עדכן את השווי הפוחת של אחזקתו. ברבעון הקודם, נזכיר, הציג הבנק הערכת שווי של גיזה-זינגר-אבן לפיה יוכל להשיב את ערך שווי השקעתו ויותר בדלק נדל"ן.

נכון לסוף ספטמבר, לבנק הפועלים ניו-יורק תיק נגזרות אשראי המורכב מחוזי החלף על חדלות פירעון באשראי (CDS), סלי השקעה בחוזים כאלה (CDS - Credit Default Baskets) ו-CDO, מוצרי חוב מגובי ערבויות ללא שכבת מימון עצמי (Unfunded CDO). הערך הנקוב של התיק הסתכם ב-485 מיליון דולר, וכולל 225 מיליון דולר להבטחת אג"ח ממשלתיות של ממשלת ישראל, 190 מיליון דולר להבטחת אג"ח של מוסדות פיננסים זרים, 45 מיליון דולר של אג"ח ממשלות זרות ו-25 של חברות זרות. השווי ההוגן של הנגזרים ירד ל-21- מיליון דולר (סכום שלילי), 9 מיליון דולר מתוך סכום זה בגין אג"ח ממשלת ישראל.

יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז', מציין בתגובה כי "הדו"ח מדאיג". בן זאב מציין כי חלה הרעה משמעותית באיכות האשראי, אשר באה לידי ביטוי בזינוק ביתרת האשראי הבעייתי והפרשה "גבוהה מאוד" לחובות מסופקים, חרף ביטול הפרשות עבר (Recovery) בסך 200 מיליון שקל עבור חיפה כימיקלים. "תארו לעצמכם איך היו נראות ההפרשות ללא ביטול זה", הוא כותב בסקירתו.

"מה עם השליטה בהוצאות?", זועק בן זאב ומציין כי ההוצאות התפעוליות ממשיכות להיות גבוהות, בסעיף השכר ובהוצאות אחרות. בן זאב מפנה את תשומת הלב לירידה החדה בפקדונות, 12 מיליארד שקל (5.5%-) כשיחס האשראי לפקדונות מגיע ל-100%. "הלימות ההון דווקא נראית בסדר", הוא חותם את התגובה הקצרה בנימה אופטימית.

פועליםפועלים

צרו איתנו קשר *5988