10 דברים על ולקחש"פ

הולקחש"פ היא הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. | הוועדה פועלת מכח חוק התכנון והבנייה, במדרג ארצי - ליד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מעל הוועדות המחוזיות, ובאחריות משרד הפנים. | לוועדה יש סמכות להכריז על חטיבת קרקע כמיועדת לחקלאות או לשטח פתוח, ובכך למנוע אפשרות להוצאת היתרי בנייה על הקרקע. | מטרת הוועדה היא ליצור גבולות ברורים וריאות ירוקות בין היישובים. | הוועדה שואפת לצמצם את הקמת היישובים החדשים במטרה להגן על השטחים הפתוחים לטובת הדורות הבאים. | בוועדה 15 חברים, מהם 8 נציגים ישירים של משרדי ממשלה רלוונטיים. | עוד חברים: נציגי החקלאים, הסוכנות היהודית, הרשויות המקומיות, המועצה הארצית, מינהל מקרקעי ישראל ונציג הארגונים הירוקים. | בנגב 98% מהשטח מוגדר כשטח פתוח (והיתר בנוי), לעומת 92% במחוז הצפון, 82% במחוז ירושלים, 77% במחוז חיפה, 72% במחוז המרכז ורק 29% במחוז תל אביב. | הגנות נוספות לשטחים פתוחים מגיעות מתמ"א 8 לגנים לאומיים ושמורות טבע, ותמ"א 22 ליער וייעור. | למרות כל המאמצים, בעשור האחרון הפשירו הוועדות המוסמכות שטח בהיקף של 642 אלף דונם, רובם במחוזות המרכז והצפון.
צרו איתנו קשר *5988