עונש מאסר של עד 3 שנים לבעלי קרקעות שיגרמו לזיהומן

כך עולה מהצעת חוק מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות, שהגיש המשרד להגנת הסביבה

עונש מאסר של עד 3 שנים צפוי לבעלי קרקעות שיגרמו לזיהום הקרקע, שלא יפסיקו עבודה בקרקע לאחר שהתגלתה כמזוהמת ושלא יבצעו סקר קרקע במקום בו נתגלו חומרים מזהמים. כך עולה מתוך הצעת חוק מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות, שהגיש המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה.

מטרת הצעת החוק היא להסדיר את הטיפול בבעיה בישראל באמצעות קביעת הוראות לגבי מניעת זיהום הקרקע, ביצוע בדיקות, שיקום וסילוק של קרקעות שזוהמו. לפני שבעה חודשים פורסם ב"גלובס" כי בדיקה ראשונית שערך המשרד להגנת הסביבה העלה כי בישראל יש כיום יותר מ-300 קרקעות מזוהמות וכי בין המתחמים הגדולים שנחשבים למזוהמים נמצאים מתחם האסבסט בצפון נהריה, מפרץ חיפה, תעש רמת השרון ועוד.

בהגדרת החומרים המזהמים לפי הצעת החוק נכללים חומרים מסוכנים, שמן שזוקק מנפט גולמי או שיוצר באופן סינתטי, שפכים המכילים מלח וחומרי נפץ. עוד עולה מההצעה כי כל רישיון או היתר זמני הנדרש לפי חוק רישוי עסקים להקמתו של עסק ולניהולו יהיה מותנה בקיום הוראות החוק.

במקרים בהם התגלו בקרקע או במבנה גזי קרקע, חומרים מזהמים, דליפה או שפיכה יחויבו המחזיק בקרקע ובעל הקרקע לבצע סקר קרקע, גם אם לא הם שגרמו לזיהום. לפי ההצעה, תוקם קרן לשיקום קרקעות מזוהמות שתרכז משאבים כספיים מתקציב המדינה ומהיטלים וקנסות, על מנת לממן ולשפות מחזיקים ובעלי קרקע שזכאים לכך לפי החוק. לקרן יוכל לפנות מחזיק או בעל קרקע שזוהמה על ידי אחר, בכדי לקבל מימון לביצוע הטיפול בקרקע.