הכנסת אישרה את פרק המיסוי בתוכנית ההאצה; משקיעים זרים יקבלו פטור ממס על מכירת ני"ע בישראל

שיעור המס המוטל על חלוקת דיבידנד מחברות זרות המוחזקות על ידי חברות ישראליות הופחת מ-25% ל-5%

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה שלישית את פרק המיסוי בתוכנית ההאצה. החוק החדש כולל מספר צעדים בתחום המיסוי, כפי שהוצעו בתכנית שגובשה ברשות המסים, אשר מטרתם לעודד השקעות זרות במשק הישראלי וכן הזרמת כספי חברות זרות שבשליטת תושבי ישראל, מחו"ל לישראל. לדברי מנהל רשות המסים יהודה נסרדישי, התכנית מספקת פתרונות מס מיידיים לעידוד הפעילות הריאלית במשק ולהגברת הזרמת ההון למשק.

כדי לעודד העברת דיבידנד לישראל והשקעתו בישראל אושרה הוראת שעה לשנת המס 2009, המפחיתה את שיעור המס המוטל על חלוקת דיבידנד מחברות זרות המוחזקות על ידי חברות ישראליות, מ-25% ל-5% ובלבד שכספי הדיבידנד ישמשו בישראל למטרת תשלומים לתושב ישראל בעד שכר עבודה בישראל; תשלומים בעד שכירות ורכישת נכסים בישראל וכיוצא בזה. מטרת הפחתת המס הינה לעודד העברת כספים מיידית לישראל שתסייע למצוקת האשראי ולעידוד הפעילות במשק.

כמו-כן, נקבע פטור ממס על הכנסה מריבית על איגרת חוב הרשומה למסחר בבורסה המשתלמת לתושב חוץ וזאת כדי לעודד משקיעים זרים להשקיע באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בבורסה, בדומה למצב הקיים במדינות מפותחות אחרות, כמו צרפת, אנגליה, שוויץ וארה"ב. עידוד החזקות תושבי החוץ באגרות חוב קונצרניות סחירות, עשוי להביא ל"עירוי חיצוני" של נזילות לשוק זה, לגידול במחזורי המסחר בהן ולתמחורן על פי שוויין הכלכלי. מגמה זו עשויה להשפיע הן על שווי תיק הנכסים של הגופים המוסדיים והן על יכולת הגיוס של פירמות ושל מחזור חוב קיים.

כדי לעודד השקעות של תושבי חוץ בישראל אושר פטור גורף למשקיעי חוץ במכירת נייר ערך בישראל, ללא כל תנאים וסייגים וזאת בדומה לקיים במדינות רבות בעולם. יצוין כי הפטור לא יחול על רווח הון ממכירת ניירות ערך של חברות, שעיקר נכסיהן הינו זכויות במקרקעין בישראל ועל רווח ההון המיוחס למפעל הקבע של תושב החוץ בישראל.

שר האוצר, רוני בר-און, בירך על אישור פרק המיסוי היום בכנסת המקדם את הסחירות בשוק ומסייע ליכולת הגיוס ומחזור החוב וציין כי ההקלות שאושרו היום יצטרפו לשורת צעדים נוספים מתוכנית ההאצה שכבר יצאו לדרך.

כמו כן, אישרה המליאה הארכה בשנה נוספת של הוראת השעה הקובעת זיכוי ממס בשיעור של 25% לתושבי שדרות ודרום הנגב, לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. מהלך בעל חשיבות בימים אילו לעידוד תושבי האזור. שר האוצר ציין כי הצורך בהמשך הענקת הקלות במס לתושבי שדרות ועוטף עזה מתחדד בתקופה זו. "ההקלות יסייעו לתושבים להתמודד עם המצב הכלכלי והבטחוני".

צרו איתנו קשר *5988