מידרוג מכניסה הדירוג של FIBI שבשליטת צדיק בינו לאופק שלילי: "יכולתו של הבינלאומי לחלק דיבידנדים עשויה להיפגע"

הדירוג הנוכחי של האג"ח של חברת האחזקות הוא "Aa2" ; "עומס הפרעונות בשנים 2011-2012 הינו גבוה"

חברת דירוג האשראי מדרוג הציבה אופק דירוג שלילי לכושר הפירעון של FIBI , החברה שבאמצעותה מחזיק צדיק בינו בבנק הבינלאומי (54.3% מהון המניות, 74.1% מזכויות ההצבעה). באמצעות בינו הון מחזיק איש העסקים ב-38.5% ממניות FIBI (או בשמה המלא, First International Bank of Israel). הדירוג הנוכחי של האג"ח של חברת האחזקות הוא "Aa2", דירוג המסווג כגבוה מאוד - הרביעי מלמעלה בדירוג רמות ההשקעה של מידרוג.

לדברי מידרוג, "היכולת של הבנק הבינלאומי לחלק דיבידנדים עשויה להיפגע" וכי "עומס הפרעונות בשנים 2011-2012 הינו גבוה", הם מציינים בהודעת הדירוג. ל-FIBI סדרת אג"ח שהונפקה על-ידי FIBI בית השקעות בערבות מלאה של FIBI אחזקות, שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב ונמנות עם מדד ת"א-100.

האגרות רשומות למסחר ב"רצף מוסדיים", פלטפורמת המסחר הפתוחה לגופים מוסדיים בלבד, שם הן נושאות תשואה שנתית (ברוטו) לפדיון בשיעור 5.4% - גבוה מהריבית אותה נושאות האיגרות, 5.15%. האיגרות צמודות למדד המחירים לצרכן, במח"מ (משך חיים ממוצע עד להחזר ההשקעה במלואה מפרעונות קרן וריבית, א"ו) של 2.95 שנים ברוטו. נכון לסוף ספטמבר, שווי הסדרה בספרים מסתכם ב-655 מיליון שקל.

לדברי מדרוג, בשל ההרעה בסביבה הכלכלית והעסקית בישראל ובעולם, הבנק הבינלאומי עשוי להידרש להגדלת רמת הלימות ההון המזערית, והירידה בשווי השוק של מניות הבנק משפיעה לרעה על הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה, גם אם "שווי השוק של מניות הבנק הבינלאומי אינו משקף בטווח הארוך את השווי הכלכלי של מניות הבנק".

הבנק הבינלאומי פרסם בשבוע שעבר אזהרת רווח, כשצפה הפסד רבעוני של 40 מיליון שקל. בבינלאומי מחזיק גם בנק דיסקונט (26.4% מהון המניות ו-11.1% מזכויות ההצבעה), אשר לכשעצמו פרסם אזהרת רווח הבוקר (א'). במידרוג מציינים לטובה את ביצור האחזקות בבינלאומי בידי FIBI, כמו גם איתנות פיננסים טובה (שווי הנכסים העולה על גובה החוב במידה ניכרת), חיזוק מעמדה של הקבוצה הבנקאית במגזר הקמעונאי (בין היתר על ידי רכישת בנקים קטנים יותר), והלימות הון טובה.

אז מה הם גורמי הסיכון, אם כן? ריכוזיות גבוהה של תיק האחזקות במניות הבנק הבינלאומי (מלבד הבנק, בולטת רק השקעתה ברשת מלונות מריוט), היחלשות הגמישות הפיננסית הנגזרת מכך, וכל היוצא בזאת.

פיביפיבי

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988