הנקראות ביותר

בנק דיסקונט הוא הרביעי מבין הבנקים הגדולים שמפרסם אזהרת רווח: יסיים את הרבעון הרביעי בהפסד של 70-120 מיליון שקל

הבנק מעריך כי יסיים את 2008 כולה ברווח שנתי של 250-300 מיליון שקל ; ההפסדים הצפויים במערכת הבנקאית בקרב 4 הבנקים עולים על מיליארד שקל ברבעון

בנק דיסקונט הוא הרביעי לפרסם אזהרת רווח, כך עולה מהודעה שפרסם הבנק לבורסה לפני דקות אחדות. הבנק יסיים את הרבעון בהפסד של 70-120 מיליון שקל. הבנק מעריך כי יסיים את 2008 כולה ברווח שנתי של 250-300 מיליון שקל.

נציין, כי לבנק דיסקונט קדמו הבנקים פועלים (כ-250 מיליון שקל), לאומי (700-800 מיליון שקל) והבינלאומי (40 מיליון שקל) בפרסום אזהרות רווח. מבין חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, בנק מזרחי טפחות הוא היחיד שלא פרסם אזהרת רווח, נכון להיום (על פי ההערכות, הוא היחיד שצפוי להרוויח ברבעון האחרון לשנת 2008, היחיד שיציג תשואה דו ספרתית ובאופן תקדימי יהיה הבנק שיציג את הרווח השנתי הגבוה ביותר אבסולוטית).

הפסדים מצרפיים מעל מיליארד שקל ברבעון במערכת הבנקאית

בתוך כך, פרסם בנק אגוד ביום חמישי את דו"חותיו הכספיים - והציג אף הוא הפסד רבעוני של 21 מיליון שקל. סך ההפסדים המצרפיים הצפויים של פועלים, לאומי, דיסקונט, והבינלאומי מסתכמים ב-1.06-1.21 מיליארד שקל, לא כולל 21 מיליון השקלים שהפסיד בפועל אגוד.

כצפוי, מדווח הבנק כי הפגיעה בתוצאותיו הכספיות נובעות מהמשבר הפיננסי העולמי, אשר הביאה לירידת ערכן של ניירות-הערך בהן מחזיק דיסקונט. בין היתר, ניתן למנות הפחתת ערך ההשקעות הריאליות של הבנק, ירידת שווי תיק ההשקעות הפרטי של הבנק ("נוסטרו"), גידול בהפרשה לחובות מסופקים, הפסדים בקרן הייעודה לפיצויים ("בל"ד)" והשפעה שלילית על שווים ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים. אלו, כזכור, כבר הביאו את הבנק לירידה משמעותית ברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה. כן צפויה פגיעה גם בחברות המוחזקות.

ויטה פרי-גליל וגן אורנים יגדילו ההפרשות לחומ"ס

ההשקעות הריאליות של דיסקונט מוחזקות ברובן באמצעות החברה הבת דיסקונט שוקי-הון. לחברה אחזקה של 19.6% מחברת השירותים הפיננסים מניף, בחברות נדל"ן במזרח אירופה הנמנות עם קבוצת המכוניות והמשאיות מאיר (מאיר אירופה ומאיר נדל"ן) ובזרוע השירותים הפיננסיים של קבוצת קרדן NV במזרח אירופה (KFS), בה היא מחזיקה 11.01%. הבנק מחזיק בקרן ההון הפרטי השנייה של פורטיסימו .

בין החברות המוחזקות בקבוצת בנק דיסקונט, ניתן למנות את חברת האשראי כא"ל, ואת הבנק הבינלאומי, שדיסקונט מחזיק ב-26.4% מהון מניותיו וב-11.1% מזכויות ההצבעה שלו, אשר פרסם אזהרת רווח לכשעצמו בשבוע שעבר, כאמור.

בנוסף, מחזיק דיסקונט בדיסקונט ניו-יורק, אשר רווחיו לרבעון החותם את 2008 כבר פורסמו, ומהם עולה ירידה של 84% ברווח הנקי ל-1.8 מיליון דולר, בין היתר בגין מחיקת-ערך של אגרות חוב שהנפיק בנק ההשקעות ליהמן ברדרס שקרס ובנק המשכנתאות וושינגטון מיוצ'ואל שנרכש. מעניין שדווקא האחזקה באגרות החוב של סוכנויות מימון המשכנתאות האמריקניות שהולאמו, פאני מיי ופרדי מאק , שהבנק הגדיל את אחזקתו בהן במהלך הרבעון השני, הניבה לו רווח מוערך על הנייר של כ-20 מיליון דולר.

הבנק לא ציין בהודעתו לבורסה מהו הגידול הצפוי בהפרשה לחובות מסופקים, ומהו שיעורם מתוך כלל תיק האשראי. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפריש הבנק 414 מיליון שקל לחובות מסופקים, 0.46% מתיק האשראי. עם זאת, נציין כי חלק מהפרשות שעלו לאחרונה לכותרות ממצבים את דיסקונט כמי שעשוי להפריש בגינן לחובות מסופקים: גן אורנים (החובות לבנק מסתכמים ב-42.6 מיליון שקל על-פי הבקשה לכינוס נכסים שהגיש).

בהקשר זה נזכיר גם את ויטה פרי-גליל . במקרה זה, בנק דיסקונט שותף בהסדר פריסת חובות במשותף עם לאומי, אשר עמד על 66 מיליון שקל באוגוסט 2005. הבנק לא מפרסם נתונים ספציפיים, אולם ידוע כי הבנקים ביקשו כינוס נכסים במשותף לאחר שהחברה נקלעה לחובות של כ-160 מיליון שקל, מתוכם מתוכם 10 מיליון שקל למדינה בגין הלוואה.

בנק דיסקונט הוא הרביעי בגודלו מבחינת שווי-שוק בורסאי, כיוון ששער מניותיו גוזרות לו שווי כולל של 2.67 מיליארד שקל בקירוב. לשם השוואה, שתי סדרות המניות של הבנק הבינלאומי גוזרות לו שווי של 2.23 מיליארד שקל. מניית דיסקונט נסחרת לפי מכפיל 0.3 על ההון העצמי שלו - שהסתכם בסוף ספטמבר ב-8.77 מיליארד שקל, ומקנה לו מעמד של הבנק השלישי במדינה מבחינה זו. מתחילת השנה איבדה מניית הבנק שבניהולו של גיורא עופר למעלה מחמישית מערכה.

"כולם באותו בוץ"

בתגובה לאזהרת הרווח, מציין האנליסט טרנס קלינגמן מבית ההשקעות אקסלנס-נשואה כי "אזהרת הרווח של דיסקונט לא כוללת לדעתנו פריטים מיוחדים שאינם קיימים בבנקים האחרים - קרי עליה בהפרשה לחומ"ס ומחיקות בגין השקעות וני"ע".

אם לוקחים בחשבון את ההפסדים של הבינלאומי, ומחיקה משוערכת נוספת בגין ההשקעה ב-KFS - בגינו נרשמה מחיקה גם ברבעון השלישי, מציין האנליסט - יחד עם הערכה לירידה שווי ני"ע של כ-100 מיליון שקל, בעיקר בגין אג"ח קונצרניות בארץ ואג"ח של בנקים מחו"ל, "אז אנחנו מגיעים להפרשה לחומ"ס שתסתכם באזור 1% (על בסיס שנתי) לרבעון הרביעי".

"להוציא את בנק מזרחי, כולם באותו בוץ", מסכם קלינגמן. "לא נראה לנו שדיסקונט נפל לתוך בור שאחרים הצליחו לחמוק ממנו".

כא"ל - נקודת אור ב-2009

"אני מרשה לעצמי להצביע על נקודת אור חיובית הצפויה בדו"חות דיסקונט, אשר כנראה תחמוק בין שלל הצרות", מאיר את עינינו יובל זאב, מנהל מחלקת המחקר בחטיבת הברוקראז' של בית ההשקעות כלל פיננסים. "להערכתי, תוצאות כא"ל ימשיכו להיות חזקות - וזו עשויה להיות הזרוע החזקה ביותר בקבוצה במהלך 2009".

החשש של בן זאב נוגע ליחס הלימות ההון החזוי, אשר עמד על כ-10.6% נכון לסוף ספטמבר. "הבנק לא מתייחס באזהרת הרווח שלו לנושא הלימות ההון. ההפסד הצפוי ברבעון הרביעי, לצד השפעות שערי החליפין, עלולים להביא את יחס הלימות ההון קרוב מאוד ל-10% בסוף 2008".

האנליסט מעריך כי זהו האתגר המרכזי בפניו ניצבת כיום קבוצת דיסקונט, "ולהערכתנו המפתח להתמודדות איתו יחייב בגיוס נרחב של שטרי הון", בהיקף 2-2.5 מיליארד שקל. "להערכתי, דיסקונט יודיע בימים הקרובים על ניצול מלוא מסגרות הערבויות שהממשלה תעמיד לו בכדי לחזק את הלימות ההון".

ועוד נקודה למחשבה. בן זאב נציין כי תוצאה נלווית לאתגר הלימות ההון של דיסקונט היא ירידה ברמת התחרות בשוק האשראי, כאשר "דיסקונט מוריד את הרגל מהגז". ירידה ברמת התחרותיות תשחק לידי הפועלים ולאומי במגזר העסקי ולידי מזרחי באשראי למשכנתאות.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!