המשרד להגנת הסביבה: בז"ן ומפעל גדיב יחויבו בהפחתת כ-60% מפליטות מזהמים לאוויר תוך 6 חודשים

בנוסף, ישלימו תוך 3 חודשים אמצעים מיידיים נדרשים להפחתת פליטות מחומרים רעילים ומסרטנים ; בז"ן: "אנו בוחנים את כל האפשרויות העומדות בפנינו בכדי להגן על שמנו הטוב ועל הפעילויות המבוצעות בחברה"

נציגי בתי זיקוק נפט (בז"ן) חיפה ומפעל גדיב תעשיות פטרוכימיה זומנו לשימוע בפני מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, רוברט ראובן, בגין הפרות נרחבות של הצווים האישיים בנושא זיהום אוויר.

הפרות אלה כללו חריגות מערכי פליטה מרביים של מזהמים לאוויר, אי יישום תוכנית לגילוי ותיקון דליפות של פליטות לא מוקדיות מציוד (LDAR) לפי נוהל המשרד, וכן יישום הטכניקה המיטבית הזמינה למניעת פליטות לא מוקדיות מהמפעלים.

בתום השימוע הוחלט כי אם במפעל גדיב לא יבצעו את כל הדרישות לפי לוח הזמנים הקצר שנקבע בשימוע, ייאלץ המשרד להגנת הסביבה להוציא למפעל צו סגירה מנהלי, על כל המשתמע מכך. המפעלים יגישו חקר אירוע לאלתר ביחס לכל החריגות שנמדדו בפליטות מוקדיות, ויבצעו דיגומי ארובה חוזרים עד להבטחת עמידה בתקן.

עוד הוחלט כי המפעלים יתחילו ביישום LDAR החל מיום השימוע, ויביאו להפחתה של לפחות 60% בכמות הפליטות תוך שישה חודשים. לדוגמא, הפחתה של 1,500 טון חומרים אורגניים נדיפים מבז"ן.

המפעלים יגישו תוכנית לטיפול בפליטות לא מוקדיות, המכוונת להפחתה של 98% ממכלים ו-99% בפליטות חומרים רעילים ומסרטנים תוך שלושה חודשים.

במקביל, המפעלים יפעלו להפחתת פליטות בלתי מוקדיות באופן מיידי:

; ישלימו תוך שלושה חודשים אמצעים מיידיים נדרשים להפחתת פליטות מחומרים רעילים ומסרטנים באמצעות צביעת מכלים, אטמים כפולים לגג צף, כיסוי מכלים, איטום מערך הולכת שפכים. במידה שבתום שלושת החודשים לא יבוצעו כל הדרישות, יחוסלו מלאי חומרים אלה ולא תאושר אחזקת חומרים בעתיד.

; תוך חודש תגיש בז"ן אופן טיפול במכלי תזקיקים וכן, תוכנית להפחתת פליטות לא מוקדיות ממגדלי קירור ב-80%.

; גדיב יגישו סקר ריחות תוך שישה שבועות.

מנהל מחוז חיפה דורש הקצאת תקציבים לאלתר לפרויקטים הנדרשים להפחתת פליטות לאוויר, מתוך סכום של 270 מיליון דולר, שלפי תשקיף בז"ן הוקצו לנושאי סביבה.

מנהל מחוז חיפה הדגיש בפני כל אחד מהמפעלים, את החשיבות הרבה שהמשרד להגנת הסביבה מייחס להפחתת פליטות מזהמי אוויר וחומרים אורגניים נדיפים מהמפעלים ומהמתקנים. הצורך בשינוי משמעותי בפעילות המפעלים לעומת אופן ההתנהלות שלהם עד כה, בולט במיוחד לאור ממצאי סקרי איכות אוויר שערך המשרד, המצביעים על חריגות מערכי הייחוס בחומרים שחלקם מסרטנים ורעילים.

מנכ"ל מגזר הזיקוק, סמנכל"ית איכות הסביבה ומנהלי המפעל הביעו את הכוונה של הנהלת המפעלים לשנות את המצב, וליישם את כל הדרישות בלוח זמנים קצר ולפי הנחיות המשרד.

בתגובה נמסר מבז"ן כי "מדובר ב'לינץ' ציבורי ותקשורתי, היות שככל שאנו מגבירים את מאמצנו והשקעותינו הכספיות, תוך תיאום עם המשרד להגנת הסביבה, כך גוברת ההתנפלות על החברה. חלק מהעובדות מופרכות וחסרות בסיס עובדתי, לדוגמא- בז"ן הפחיתה את הפליטות הלא מוקדיות מציוד ב-90% וזאת, בניגוד מוחלט למידע שהפיץ המשרד. לא יעלה על הדעת שישיבות מקצועיות ובחינת דרכים לטיפול בנושאים סביבתיים יופצו לתקשורת כמידע חלקי ומטעה.

על כן אנו בוחנים את כל האפשרויות העומדות בפנינו בכדי להגן על שמנו הטוב ועל הפעילויות המקצועית המבוצעות בחברה. אנו מכינים את תשובותינו המפורטת לשימוע, ונדרוש בירור אצל הדרגים הבכירים במשרד על אופן ביצוע התהליך אל מול בתי הזיקוק והפגיעה הבלתי מתקבלת בפעילותה ובשמה".

צרו איתנו קשר *5988