גזית אינק הפחיתה 623 מיליון שקל ב-2008 מהשקעתה באורמת

ברבעון הראשון של 2009 הוסיפו מניות גזית באורמת כ-140 מיליון שקל לשוויין ; שוקלת להעביר את אחזקותיה בגזית גלוב ובאורמת לחברה בת בהולנד, שתרכז את פעילותה

בשנים קודמות שיקפו תוצאותיה של חברת גזית אינק את חלקה היחסי בתוצאות החברה הבת גזית גלוב , באמצעותה היא מבצעת השקעות נדל"ן ענפות מעבר לים. ואולם, השקעת ענק שביצעו בעלי השליטה בקבוצה חיים כצמן ודורי סגל, באמצעות החברה האם דווקא, שינתה את התמונה לגבי תוצאותיה העסקיות של גזית אינק ב-2008.

לגזית אינק אחזקה של כ-19.4% ממניות חברת אורמת , שנרכשו במהלך 2007 בעלות של 1.16 מיליארד שקל. במחצית השנייה של 2008 הפחיתה החברה את שווי השקעתה באורמת ביותר מחצי, ל-536 מיליון שקל, קרי הפחתה של 623 מיליון שקל, כאשר 334 מיליון שקל מתוכה הופחתו ברבעון הרביעי, בהתאם לאזהרת רווח שפירסמה גזית אינק לאחרונה.

ההפחתה בוצעה לנוכח ירידה מהותית ומתמשכת בשווי מניות אורמת, אם כי יש לציין שברבעון הראשון של 2009 עלה שווי השוק של אחזקת גזית גלוב באורמת בכ-25% (לכ-670 מיליון שקל), בעקבות ההתאוששות בשוק ההון מאז תחילת השנה.

החל מיוני 2007, נזכיר, נכנסה גזית גלוב להשקעה מאסיבית במניות אורמת, המתכננת, מקימה ומפעילה תחנות כוח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" שמקורה בשדות גיאותרמיים, וממקורות אנרגיה חלופיים אחרים. בשוק היה מי שהעריך כי לגזית כוונות להשתלט על אורמת (מה שכצמן הכחיש נמרצות), או לפחות לתקוע יתד בדירקטוריון החברה ולקחת חלק פעיל בניווטה הפיננסי. להערכה זו היו שותפים כנראה גם בעלי השליטה, משפחת ברוניצקי, שהגיבו ברכישת ענק משלהם - 7% ממניות אורמת תמורת כ-600 מיליון שקל - שהביאה אותם לאחזקה של כ-35% שביססה את שליטתם בחברה. נכון להיום יש נתק בין הצדדים, וגזית נותרה משקיע פסיבי באורמת.

הפסד של 1.12 מיליארד שקל

גזית אינק מזכירה בדו"חותיה את החלטת הבת גזית גלוב (שהתקבלה זמן קצר לאחר ביצוע ההשקעה באורמת) לבחון כניסה להשקעה בתחום האנרגיה, לרבות בחינת האפשרות לרכישת מניות אורמת המוחזקות על ידי החברה האם. נכון לפרסום הדו"חות השנתיים, לא התקבלה החלטה להשקעה מהותית כלשהיא על ידי גזית גלוב בתחום הנ"ל.

עם זאת, גזית אינק מדווחת כי ההנהלה בוחנת לבצע שינוי במבנה הקבוצה, במסגרתו גזית אינק תמכור את אחזקותיה במניות גזית גלוב (69%) ובאורמת (19.4%) לחברה-בת זרה בבעלות מלאה, בהולנד. על פי מתווה זה, עיקר פעילותה של גזית גלוב תרוכז בחברה בת של החברה ההולנדית, כאשר חברות בנות נוספות יחזיקו פעילויות בכל אחד מהאזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת גזית גלוב. בחברה סבורים שהשינוי המבני יביא לפישוט מבנה האחזקות של הקבוצה, ולנגישות טובה יותר לשווקים הפיננסיים באירופה.

גזית אינק רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 833 מיליון שקל (חלקם של בעלי המניות) לעומת רווח נקי של 84 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב-2007. הביאו לכך ירידת ערך נדל"ן להשקעה, התאמת השווי ההוגן של זכויות והתחייבויות להשקעות עתידיות במניות חברת אטריום, ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה ועסקאות גידור מסוג "סוואפ".

בשנת 2008 כולה עמדו הפסדיה על 1.12 מיליארד שקל, לעומת רווח נקי של 543 מיליון שקל בשנת 2007.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988