להתגרש ולצאת לפנסיה: איך מחלקים את כספי הפנסיה אחרי שמתגרשים?

כיצד מחלקים את כספי הפרישה מהעבודה בעת גירושים? "גלובס" מסמן את הבעיות העיקריות שעלולות להקשות על התהליך, ומדגיש את הדברים שחשוב לדעת לפני חלוקת כספי הפנסיה בין בני-הזוג שדרכיהם נפרדו

כל מי שעומד על סף גירושים ניצב בפני צומת דרכים של החלטות פיננסיות מרתיעות. אחת המשמעותיות שבהן היא חלוקת כספי הפרישה: רוב תכניות הפרישה נרכשות במהלך חיי הנישואין וכוללות זכויות פנסיה, כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות ביטוחי מנהלים וחסכונות פרטיים נוספים לפרישה - וגם אם לא כולם יודעים, גם הן נכנסות לשקלולי החלוקה כשדרכיהם של בני הזוג נפרדות. כאשר אדם שצבר את זכויות הפנסיה יפרוש לגמלאות, בן זוגו יהיה זכאי לקבל מחצית מתשלומי הפנסיה יחסית לתקופה שבה בני הזוג היו נשואים זה לזו.

למרות שחלוקת כספי הפנסיה בפועל נעשית רק עם הפרישה, יש לעגן את הזכויות כבר בהסכם הגירושים. על בני הזוג לפנות לאקטואר, שיקבע מה אותו חלק יחסי שבן הזוג יקבל בעתיד מתוך תשלומי הפנסיה של הפורש.

"לכל תוכנית יש כללים משלה", מסביר רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה ומנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ. "בחלק מהן אולי תתאפשר חלוקה של הכספים כבר במועד הגירושים ובחלק מהן יש להמתין עד ששני בני הזוג יפרשו מהעבודה. כך או כך, מאוד חשוב לאסוף את כל המסמכים הרלבנטיים ולשקול בחיוב קבלת סיוע מקצועי משולב מעו"ד לענייני משפחה, אקטואר ומומחה למיסוי ופרישה.

"חשוב לציין כי הזכות לקבלת חלק יחסי מתשלומי הפנסיה היא זכות הדדית הקיימת לשני בני הזוג", אומר גבאי, "לעתים הזכויות הפנסיוניות שנצברו על-ידי כל אחד מבני הזוג שוות ומתקזזות זו כנגד זו. במקרה בו קיים פער בשווי הזכויות, מי שצבר סכום גבוה יותר יידרש להעביר לצד השני את מחצית ההפרש בין סכומי הצבירה". במילים אחרות: פנייה לאקטואר תאפשר לדעת כבר בעת הגירושים מהו אותו אחוז שיעמוד לזכותו של הצד שצבר זכויות בסדר גודל קטן יותר, עם היציאה לגמלאות או הפרישה ממקום העבודה של בן זוגו.

זכותו של הגרוש לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה אינה עומדת לנצח: לאחר הפטירה, הגרוש לא ימשיך לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה - וגם אם קיימות זכויות לשארים, הגרוש אינו נמנה עליהם (למעט אשה גרושה הזכאית עדיין לדמי מזונות).

מצאו פתרונות יצירתיים

לא מעט בעיות כרוכות בהסדרת הנושא מראש. לדברי עו"ד שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה וירושה, "על מנת להבטיח את התשלום העתידי שעשוי להתרחש בפועל, אפילו שנים ארוכות לאחר הגירושים, יש להטיל עיקול אצל הגופים המחזיקים בכספים - כך שבהגיע מועד הפרישה לא יהיה חשש להברחת הכספים ולקיפוח זכויותיו של בן הזוג אשר זכאי לקבל את חלקו".

שאלה נוספת היא מי אחראי להעברת תשלום הגמלה מדי חודש: בשנים האחרונות קבעו בתי-המשפט כי בן הזוג זכאי לקבל את חלקו בפנסיה ישירות מהגורם המשלם את הגמלה. זאת למרות שהגופים משלמי הפנסיה התנגדו לביצוע החלוקה של הגמלה בין שני בני הזוג, וטענו כי הם מחוייבים כלפי המבוטח בלבד. טענה זו נדחתה בהנחה שהאינטרס של בן הזוג לקבל את חלקו בפנסיה באופן שוטף ורצוף עולה בחשיבותו על אי הנוחות של משלם הגמלה. גבאי מסביר כי "ניתן לתת הוראה לגורם המשלם את הגמלה להעביר את חלקו של בן הזוג ישירות לידיו מדי חודש".

העובדה שניתן לחלק את הזכויות הפנסיוניות רק כאשר בן הזוג שצבר אותן יוצא לגמלאות טומנת בחובה בעייתיות נוספת, שכן בני הזוג נשארים קשורים האחד לשני ומשאירים "ספיחים" בלתי פתורים הנוגעים להתחשבנות הכספית ביניהם בעתיד. בני זוג רבים מבקשים להימנע מכך ולמצוא פתרון בהווה שיאפשר להם לבצע חלוקה של הזכויות מבלי שיצטרכו להמתין למועד הפרישה ומבלי שמי מהם יהיה חייב כספים לשני בעתיד.

לדברי רו"ח גבאי, בהסכמת שני בני הזוג ניתן לערוך חישוב של שווי הזכויות הלא נזילות נכון למועד הגירושים - היוון שמטרתו לכמת את הזכויות העתידיות לערכן העכשווי. לאחר ביצוע ההיוון, ניתן לחלק את הזכויות בין בני הזוג כבר בעת הגירושים מבלי שיהיה צורך להמתין למועד הפרישה. "היות שההיוון מצריך את בן הזוג שצבר את הזכויות להעביר לבן זוגו את חלקו בעת הגירושים", מוסיפה פרילינג, "יש צורך למצוא מקור כספי זמין. פתרון יצירתי הוא להשתמש בכספים המגיעים לכל אחד מבני הזוג לאחר מכירת דירת המגורים לצורך העברת התשלום".

באותו אופן, ניתן למצוא מקורות כלכליים זמינים אחרים. ניתן למשל לקבוע כי חיסכון שנצבר על-ידי שני בני הזוג במהלך הנישואין לא יחולק, ושהכספים שבו יועברו במלואם לבן הזוג שזכאי לקבל את חלקו בזכויות הפנסיה של משנהו.

ההיוון משרת, במרבית המקרים, את שני הצדדים: בן הזוג שצבר את הכספים "קונה" לעצמו שקט נפשי - הוא יודע כי בעת פרישתו לגמלאות, כל הכספים והזכויות שנצברו על-ידו יהיו שייכים רק לו. בן הזוג שקיבל את הכספים נמצא אף הוא על קרקע יציבה - הכספים נמצאים בידיו כבר כיום.

הבעיה בהליך ההיוון היא שהסכום האמיתי לתשלום תלוי בתוחלת חייו של בעל הפנסיה. החישוב נעשה על-פי רוב בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר תוחלת חיים של גברים ונשים, אך בן הזוג הזכאי לגמלה, מזכיר גבאי, עלול לשלם בהווה סכום כספי גבוה מזה שיקבל בפועל - וגם מצב הפוך ייתכן, כמובן. ביצוע ההיוון, מיותר לציין, מותנה בהסכמת שני הצדדים ולא ניתן לכפות אותו על אף אחד מן הצדדים.

הנשים צוברות פחות זכויות

בקרב רוב הזוגות הנשואים בישראל, הבעל צובר את מרבית זכויות הפנסיה. זאת גם משום שהיקף הכיסוי הפנסיוני של נשים בישראל נמוך משל הגברים - רק 46% מהנשים מכוסות בתוכנית פנסיה, לעומת 60% מהגברים - וגם משום שאלו המכוסות בתוכניות פנסיה, צוברות בדרך כלל זכויות נמוכות יותר בשל מאפייני התעסוקה של נשים (משרה חלקית, העסקה דרך חברות כוח אדם וכו'). כתוצאה מכך, נשים רבות שמתגרשות נותרות בלא הכנסה בתקופת הפנסיה. בעיה נוספת היא הקושי לממש את זכותו בקרן הפנסיה של האחר, שכן לפי תקנות קרנות הפנסיה הזכויות שנצברות בקרנות נחשבות לזכויות של העמית בלבד.

נתונים אלה הוצגו בשנה החולפת בדיוני הוועדה לקידום מעמד האישה על-ידי מחלקת המחקר והמידע של הכנסת. ארגוני הנשים הציעו נוסחים אפשריים להצעות חוק שיאפשרו לבן הזוג שאינו עמית בקרן ליהנות מזכויות הפנסיה שנצברו במהלך החיים המשותפים. הצעות חוק אלו התבססו על פתרון של "חלוקת אורך" - המתנה למועד הפרישה של בן הזוג העמית בקרן הפנסיה וחלוקת הזכויות בין הצדדים במועד זה. למרות הצהרות בדבר כוונת משרד האוצר לפרסם הוראות ממונה בנושא, הדבר לא נעשה עד היום.

5 דברים שחשוב לדעת בטרם חלוקת כספי הפנסיה / רו"ח אמיר גבאי

1. למי יש מה? יש לבדוק אילו מהנכסים שייכים גם לבן הזוג. מקום טוב להתחיל בו הוא הדיווחים השנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בנוסף יש למצוא את הסכמי העבודה והסכמי הפרישה העתידיים הקיימים, כדי לאמוד את תנאי הפרישה, ולהחליט על דרך החלוקה ההוגנת בין הצדדים.

2. סדרו לפי סדר כרונולוגי: לסדר הכרונולוגי של צבירת הזכויות משמעות יתרה: מה הן הזכויות שנצברו בתקופה שלפני הנישואין, במהלך הנישואין ובתקופה שלאחר הפרידה.

3. התחשבו בהיבטי המס: הפער בין ערכם לפני מס לבין ערכם לאחר מס של הנכסים השונים והזכויות שנצברו על-ידי בני הזוג עשוי להפוך את פני הדברים. לצורך בדיקה כזו רצוי ומומלץ להיוועץ באנשי מקצוע בתחום הפנסיה.

4. שנו מוטבים: אסור לשכוח להסיר את בן הזוג לשעבר כמוטב בפוליסות הביטוח ובתוכניות השונות. יש לקבל אישור בכתב מהגופים הפיננסיים כי שינוי המוטבים בוצע.

5. פקחו על חלוקת הכספים: חשוב לדעת כיצד הכספים מחולקים בתוכניות השונות ומהן כל הזכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג. יש לוודא כי הסכומים נכונים ותואמים את הנתונים שבידך: גם חשב השכר, מדור הפרישה או הגוף הפיננסי שבידיו מופקדים הכספים עלולים לטעות לפעמים.

צרו איתנו קשר *5988