השנה כדאי לחלק דיבידנדים

הוראת שעה של האוצר הפחיתה מס מ-25% ל-5% ; שיכון ובינוי כבר ניצלה את הפירצה

אם יש לכם חברה זרה שהרוויחה, כדאי לשקול חלוקת דיבידנדים בשנת 2009.

בהתאם לחקיקה חדשה אשר גובשה בתוכנית להאצה כלכלית, יחול מס מופחת בשיעור 5%, במקום 25%, על דיבידנד שמקבלת חברה ישראלית מחברה בת זרה.

הדבר כפוף לתנאים מסויימים שאפרט להלן.

הזדמנות למימוש ב-2009

התיקון חוקק כ"הוראת שעה", וחל על דיבידנדים שהתקבלו בשנת 2009 בלבד. מדובר בהטבת מס שנועדה לעודד העברת דיבידנדים לישראל. יש לבחון האם כדאי לנצל את הטבת המס הזאת כאשר קיימים רווחים בחברות בחו"ל בשליטת ישראלים, העונים על התנאים המפורטים להלן.

במקום לשלם מס בשיעור 25% על דיבידנדים שמקורם מחוץ לישראל, החקיקה החדשה מאפשרת לשלם מס בשיעור 5% בלבד, בכפוף לסייגים הבאים:

 1. הדיבידנד ניתן לחברה (יחידים אינם יכולים ליהנות מההטבה).
 2. החברה שקיבלה את הדיבידנד אינה חברה המסווגת כ"חברה משפחתית", "חברת בית" או "חברה שקופה".
 3. מקור הדיבידנד לא יהיה "הכנסה פאסיבית" (להבדיל מהכנסה עסקית) ב"חברות נשלטות זרות".
 4. את הכספים שייתקבלו כדיבידנד אי אפשר יהיה לזכות במס בארץ, בגין המס ששולם בגינם בחו"ל (מנגנון "זיכוי עקיף").
 5. החברה הישראלית שמקבלת את ההטבה לא תוכל לעשות בעתיד שימוש ב"עודף זיכוי" ממס.
 6. החברה הישראלית המקבלת את ההטבה, חייבת לעשות "שימוש בישראל", בהכנסת הדיבידנד במהלך שנת המס 2009, או בתוך שנה אחת מיום קבלת הדיבידנדים בפועל, המאוחר מבין שניהם.
  ל"שימוש בישראל" ייחשבו הפעולות הבאות:


  (1) תשלום לתושב ישראל בעד שירותים שנתן בישראל או בעד עבודה שביצע בישראל.

  (2) תשלום בעד רכישה או שכירות של נכסים שהשימוש בהם יהיה בישראל, וכן תשלומים לתושב ישראל בעד רכישה או שכירות של נכסים.

  (3) תשלום לשם השבחה או החזקה של נכסים בישראל.

  (4) השקעה במחקר ופיתוח בישראל.

  (5) פירעון חוב לתושב ישראל, ואם פירעון החוב הוא לחבר בני אדם קרוב בתנאי שאותו חבר בני אדם יעשה בכספי פירעון החוב שימוש בישראל.

  (6) תשלום ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, וכן רכישה בידי החברה מקבלת הדיבידנד של איגרת חוב כאמור שהונפקה על ידה.

  (7) הפקדת פיקדון בישראל, בתאגיד בנקאי שהוא תושב ישראל, במשך שנה אחת לפחות, או רכישת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל והחזקתם במשך שנה אחת לפחות.

  (8) תשלום דיבידנד לחברה תושבת ישראל, ובלבד שאותה חברה תעשה בו שימוש בישראל.

לשו"פ זה כבר היה כדאי

למיטב זכרוני, החברה הראשונה שניצלה את ההטבה למס מופחת על דיבידנדים מחו"ל היא חברה בת של שיכון ובינוי: סולל בונה ארצות חוץ (SBI), הרשומה בשווייץ.

החברה הבת העבירה לישראל דיבידנד בהיקף 180 מיליון פרנק שוויצרי, שהם כ-700 מיליון שקל.

על מנת שהטבת המס בישראל תהיה אטרקטיבית, יש לוודא כי המס המוטל במדינה הזרה, בעת העברת הדיבידנד, אף הוא נמוך. כדאי גם לשקול הגשת בקשה מקדמית לרשות המסים על מנת לאשר את הזכאות להטבת המס.

אבי נוב הוא דוקטור ומומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומחו"ל בתחום המיסוי ומרצה בבית הספר למשפטים, ובבית הספר למנהל עסקים של המסלול האקדמי המכללה למינהל. ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net


צרו איתנו קשר *5988