לפרק את הרשות למניעת תאונות

היא ייצור כלאיים נטול סמכויות וחסר עצמאות שנתון בסבך בירוקראטי דו-ראשי

שר התחבורה החדש מר ישראל כץ, צריך לקבל החלטה אמיצה: לסגור את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, או להותירה על כנה בשינויים מרחיקי לכת.

במתכונתה הקיימת לא תוכל הרשות לעמוד ביעדים שהציבה לה הממשלה, לרבות יעד הורדת מספר ההרוגים השנתי ב-30% בתוך 5 שנים.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים היא יצור כלאיים נטול סמכויות סטטוטוריות וחסר עצמאות תקציבית - מצב שיוצר סבך בירוקראטי דו-ראשי: מכיוון אחד ניצבים גופי הממשלה בעלי הסמכויות והתפקידים האופרטיביים: משרד התחבורה, מע"צ, המשטרה משרד החינוך וכו' מהצד השני נמצאת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עליה הטילה הממשלה את המשימה לצמצום הקטל בדרכים והיא זו שנושאת בנטל האחריות.

אופן הפעולה שנקטה עד כה הרשות נחל כישלון חרוץ. רק רשות מקצועית בעלת סמכויות סטטוטוריות, עצמאית מבחינה תקציבית, שתפעל להנחיית הגופים המבצעים בהתאם לתוכנית עבודה רב-שנתית לצורך טיפול ממוקד בתשתית ובאוכלוסיות יעד פוגעות ופגיעות תוכל להביא לשינוי.

יש לבצע רפורמה בסמכויותיה ושינויים ארגוניים כדי שתוכל למלא את תפקידה המרכזי שהוא הפחתת הקטל בדרכים:

עצמאות תקציבית - ראשית, הכרחי לבטל את התלות התקציבית במשרד האוצר.

הרשות צריכה להיות אחראית על תקצוב תחום הבטיחות בכל הגופים המבצעים לרבות המשטרה, מע"צ, משרד החינוך ומשרד התחבורה. וצריכה לפעול בכל אחד מהגופים למען תקצוב בהתאם לתוכנית רב שנתית שהיא תקבע, ותוך הגדרת מדדי הצלחה ובדיקת יעילות ניצול התקציב באותם גופים.

הנחייה מקצועית - הרשות צריכה להיות מאוישת באנשי מקצוע מהדרג הראשון וכך תהיה בת סמכא בתחום הבטיחות בדרכים ותשמש כמקור מידע לכל הגופים המבצעים.

קבלת סמכויות כמנחה מקצועית וסמכויות בקרה על הגופים המקצועים הינה חיונית. כמו כן בתור גוף מקצועי בתחום הבטיחות בדרכים תהיה הרשות שותפה בכל הליכי החקיקה כגוף המייעץ המקצועי לממשלה.


מחקרים - עריכת מחקרים תוך הצלבת מידע בין מאגרי מידע רבים ככל שניתן, לרבות אלה של המשטרה, חברות הביטוח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומרכזים אקדמיים, תאפשר פילוח ממוקד של מאפייני האוכלוסיות הפוגעות והנפגעות ופילוח מאפייני התאונות ומיקומן בתוואי הרשת התחבורתית העירונית והבינעירונית.

אפיון הנתונים יסייע להכנת תוכניות עבודה פרטניות לאוכלוסיות מטרה תוך יישום תוכניות ממוקדות וחסכניות.

המיעוטים סובלים יותר

לסיום, מחקר סטטיסטי מתחום בטיחות בדרכים (הטכניון - פקטור, מהלאל ויאיר) שיראה את הסכנה הסטטיסטית שלכם להיפגע בתאונת דרכים.

המחקר בדק את הקשר בין המעמד הסוציו-אקונומי והסיכוי להיפגע בתאונה. החוקרים גילו שעשירים נפגעים הסתברותית 25% פחות מעניים, גברים נפגעים פי שתיים מנשים, ובעלי השכלה של 15 שנות לימוד ומעלה נפגעים 20% פחות מנהגים שלמדו רק עד 11 שנות לימוד. כמו כן מיעוטים בחברה הישראלית נפגעים יותר מהרוב היהודי והסיכוי של נהג ערבי להיפגע בתאונה בתוך 9 שנים גדול פי אחת וחצי מזה של נהג יהודי.

צרו איתנו קשר *5988