אושרה תוכנית למניעת התדרדרות מקצוע עריכת הדין: תקופת ההתמחות תוארך לשנתיים

בנוסף, לשכת עורכי הדין תקיים בחינת כניסה להתמחות טרם תחילת ההתמחות; יוקם בית-ספר למתמחים בלשכה; וכן יתאפשר למתמחים להופיע בבתי המשפט בליווי החונכים במחצית האחרונה של ההתמחות

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר היום (ג') את התוכנית למניעת התדרדרות מקצוע עריכת הדין, כפי שהובאו על-ידי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון.

על-פי עיקרי התוכנית, הלשכה תפעל באופן מיידי להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים; הלשכה תקיים בחינת כניסה להתמחות טרם תחילת ההתמחות; יוקם בית-ספר למתמחים בלשכה; וכן יתאפשר למתמחים להופיע בבתי משפט בליווי החונכים במחצית האחרונה של ההתמחות.

כמו כן, הלשכה תשאף להעמיד סטנדרט של מאמנים, ותיושם תוכנית חדשה שתגביר ותבסס את הפיקוח על ההתמחות על-ידי הלשכה.

הלשכה פנתה כבר לוועדת הבחינות של הלשכה כדי שתפעל במסגרת סמכויותיה בעניין בחינות ההסמכה בשני אופנים חדשים: האחד - פעילות להבניית הבחינות בעל-פה; והשני - הוספת דרישה לניסוח מסמך בכתב מאת הנבחנים.

הלשכה תחתור גם לשינוי מכתונת בחינת ההסמכה הנוכחית, תוך מטרה לפצל את בחינת ההסמכה למבחן דו-שלבי.

הלשכה אף תנהל מסע הסברה ציבורי ותפנה למקבלי ההחלטות במערכות הציבוריות כחלק מיישומה של תכנית זו.

הוועד המרכזי של הלשכה הסמיך את יו"ר צוות רמת המקצוע והצפתו, ראש הלשכה ומנכ"ל הלשכה לפעול ליישומה המלא של החלטתו, לרבות בדרך של קידום הצעות לתיקון חקיקה והצעות להתקנת כללים במועצה הארצית.

צרו איתנו קשר *5988