מהם דמי הניהול המקובלים בפוליסות ביטוח מנהלים?

נכון להיום, רוב חברות הביטוח משווקות מסלולים שאינם קבועים שבהם דמי הניהול מהפרמיה הולכים ויורדים עד לאחוזים נמוכים, כ-3%-5%, יחד עם דמי ניהול מהחיסכון קבועים בשיעור ממוצע של 1%

צברתי זכויות פנסיה בקרן מבטחים הוותיקה בשנים 1973-1998. זכויותיי הוקפאו, אך הן יישמרו על בסיס של 2% לכל שנת ותק שצברתי (25 שנה). מה השפעתם של שלושה אירועים שהתרחשו לאחר הקפאת זכויותיי: 1. הקמת קרן מבטחים החדשה; 2. שינוי הבעלות והגוף המנהל של הקרן; 3. המשבר הפיננסי שפרץ לאחרונה.

זכויותיך במסגרת קרן הפנסיה הוותיקה אינן מושפעות מהקמת מבטחים החדשה ואף לא משינוי הבעלות על הקרן. במסגרת הרפורמה (קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, לרבות מבטחים, הולאמו על ידי המדינה ב-2003) בוצעו שינויים משמעותיים בזכויות הפנסיה, כגון דחיית גיל הזכאות לפנסיה ל-67 לגברים ו-64 לנשים, שינוי אופן חישוב השכר הקובע לפנסיה, הגדלת ההפרשות למבוטחים פעילים, הטלת דמי ניהול ועוד. כמו כן אוחדו תקנוני הקרנות לתקנון אחיד.

כיום, זכויותיך בקרן מושפעות אך ורק מהשינויים בתקנון זה. שינוי משמעותי שחל בתקנון האחיד הינו הכנסת מנגנון של איזון אקטוארי לתקנון הקרן. על פי מנגנון זה, אם בשנה מסוימת נוצר גירעון אקטוארי בסכום העולה על 5% מסך התחייבויות הקרן או כשנוצר גירעון אקטוארי בסכום העולה על 3% מסך כל ההתחייבויות של הקרן במשך שלוש שנים ברציפות, ולאחר העברת כספים מהעתודה האקטוארית נותר עדיין גירעון אקטוארי, אזי הקרן תפחית זכויות מהעמיתים עד לכיסוי יתרת הגירעון.

על-פי הרפורמה, קרנות הפנסיה הוותיקות משקיעות החל מ-2003 חלק לא מבוטל מכספיהן בשוק ההון (באפיקים סולידיים יחסית) ולפיכך הן עלולות להיות מושפעות מהמשבר הפיננסי. יחד עם זאת, בכוונת המדינה להבטיח לקרנות רשת ביטחון על סך 7-15 מיליארד שקל כהגנה מפני תנודתיות בתשואה. אם, על אף רשת הביטחון, ייווצר מצב של גירעון אקטוארי כתוצאה מהמצב בשוק ההון, זכויות העמיתים בקרן עלולות לסבול הפחתה.

תשובה: עופר כהן, סמנכ"ל תחום בכירים, פרישה ותוכניות לגיל השלישי בקבוצת שקל.

בשבוע שעבר כתבתם שבפוליסות ביטוח מנהלים משנת 2004, חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדות השוטפות ומהחיסכון הנצבר - ללא קשר לרווח או ההפסד של ההשקעות. בפוליסת ביטוח מנהלים שלי גובים כדלקמן: 1.20% דמי הניהול קבועים מן החיסכון המצטבר, ו-8.99% דמי ניהול מהפרמיה. מהם הערכים מקובלים בשוק?

בבחירת דמי ניהול משתלמים יש להביא בחשבון כמה משתנים, כמו גיל המבוטח. ככל שהמבוטח המצטרף לתוכנית מבוגר יותר, כך תקופת החיסכון עד תום תקופת הביטוח קצרה יותר, ומכאן שצבירת החיסכון תהיה יחסית נמוכה, ולכן כדאי לבדוק אפשרות להגדיל את דמי ניהול מהחיסכון הנצבר (שצפוי להיות נמוך) על חשבון הקטנת דמי הניהול מהפרמיה השוטפת.

נכון להיום, רוב חברות הביטוח משווקות מסלולים שאינם קבועים שבהם דמי הניהול מהפרמיה הולכים ויורדים עד לאחוזים נמוכים, כ-3%-5%, יחד עם דמי ניהול מהחיסכון קבועים בשיעור ממוצע של 1%.

כלל אצבע הוא שלדמי ניהול מהחיסכון ההשפעה כלכלית המשמעותית ביותר על החיסכון לפרישה. לדמי הניהול שנקבעו לך יש מקום לשיפור ושדרוג משמעותי, ולשם כך אנא פנה לסוכן הביטוח שלך.

תשובה: ישראל לחמן, יועץ מומחה לביטוח פנסיוני, מנכ"ל שאול את לחמן בע"מ ייעוץ פנסיוני.

שאלות למדור: sfat-hashuk@globes.co.il

צרו איתנו קשר *5988