הפועלים אומר 'לא' לחזקיהו: "החלטות הדירקטוריון במינוי קינן למנכ"ל היו ראויות, קידמו את טובת הבנק ושמרו על האמון במערכת לנוכח התפטרות צבי זיו"

הדירקטוריון דחה דרישת המפקח להקים ועדת איתור למנכ"ל הבנק: "לא יהיה נכון לאמץ חלופות שונות, ורק לאחר מכן לקיים דיאלוג עם המפקח" ■ "התפטרות זיו עשויה היתה לעורר אי-בהירות ואי-ודאות בקרב מנהלי הבנק ועובדיו, לקוחותיו, בעלי מניותיו והגורמים המצויים עימו בקשרים עסקיים"

בנק הפועלים שבבעלות שרי אריסון דוחה את דרישת בנק ישראל להקים ועדת איתור לתפקיד המנכ"ל. דירקטוריון בנק הפועלים הודיע הבוקר (ג') כי הוא חולק על מסקנות דו"ח הביקורת של המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, לגבי הליך מינויו של ציון קינן כמנכ"ל. יו"ר הדירקטוריון הוא דני דנקנר.

לטענת בנק הפועלים "החלטת הדירקטוריון מנומקת ולוקחת בחשבון נסיבות מהותיות וכבדות משקל. לא רק שמבחינה משפטית פעולותיו היו כדין אלא גם מבחינה ניהולית ונורמטיבית מהותית, היו החלטותיו ראויות וקידמו את טובת הבנק. זאת בהתחשב באילוצים האובייקטיביים שיצרה הודעת ההתפטרות של המנכ"ל המכהן צבי זיו".

בבנק ישראל סירבו להתייחס באופן רשמי אולם מקורבים אמרו בתגובה כי תשובת דירקטוריון הפועלים היא "צעד נוסף באוסף של סימנים מדאיגים בהתנהלות הבנק, שמחייב את סיום תפקידו של דנקנר. לא צריך להמתין למשבר או לאסון. אם היו לבנק ישראל היסוסים לגבי הצורך בשינוי בבנק הם נעלמו לאור התנהלות בנק הפועלים ושרי אריסון בשבועיים האחרונים".

גורם משפטי בכיר שאינו קשור לאחד מהצדדים אמר כי "תגובת בנק הפועלים עניינית ומספקת נימוקים לסוגיות שבנק ישראל העלה, גם במישור דיני התאגידים וגם מבחינת ממשל תאגידי ונוהל בנקאי תקין".

קריאה למו"מ

תשובת הבנק לדו"ח הביקורת של חזקיהו היא הסלמה נוספת במאבק בין נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, לבעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי אריסון. זאת על רקע דרישת פישר להדיח את דנקנר. בבנק הפועלים מדגישים כי תשובתם לא ניתנה כלאחר יד.

עוד קורא דירקטוריון הפועלים לחזקיהו לנהל עמו משא ומתן לגיבוש מתכונת חלופית לבחירת מנכ"ל. הבנק טוען שלא הציג בתשובתו לחזקיהו חלופה לבחירת מנכ"ל כיוון ש"לא נכון לאמץ החלטה על חלופות שונות ורק אחר כך לקיים דיאלוג שמטרתו לברר איזה מתווה אם בכלל עשוי להיות מקובל עליך". חזקיהו סירב עד כה להיפגש עם הדירקטוריון.

בתשובתו מגבה דירקטוריון בנק הפועלים את מינויו של קינן למנכ"ל, עומד מאחוריו ומדגיש את חשיבות ההחלטה המהירה על זהות מנכ"ל חדש "לאור המשבר והצורך לצמצם את אי הבהירות ואי הוודאות בקרב מנהלי ועובדי הבנק, לקוחותיו, בעלי מניותיו ויתר הגורמים המצויים עימו בקשרים עסקיים". תשובת הדירקטוריון תואמת את עמדת אריסון כפי שהובעה בשבוע שעבר כנגד מינוי ועדת איתור ובעד מינויו של קינן.

עמדת בנק ישראל, כפי שהובעה במכתבו של חזקיהו להפועלים, היא בעד הקמת ועדת איתור לתפקיד המנכ"ל. חזקיהו דורש כי הוועדה תורכב משלושה דח"צים, תפעל באופן אקטיבי לאתר מועמדים ותגיש לדירקטוריון רשימת מומלצים. עם זאת חזקיהו אפשר לדירקטוריון "על בסיס נימוקים מפורטים להציע מתכונת חלופית לאיתור ובחירת המועמד המתאים".

מגעים לפשרה

עוד הודיע הפועלים כי שאר דרישות חזקיהו ימולאו כנדרש. הדירקטוריון יקבל תוך 15 יום דיווח מפורט לגבי השתלשלות האירועים שהובילו להתפטרות זיו, הנסיבות לכך והעיתוי. לאחר מכן יקיים "דיון מעמיק" בכל הנושאים לגביהם יש חילוקי דעות בין דנקנר לזיו ובנוסף יקים ועדת משנה לממשל תאגידי שתבחן את נוהל עבודת הדירקטוריון ותקבע נהלים להבטחת ממשל תאגידי בבנק.

בהמשך השבוע אמורה להתקיים פגישה נוספת בין אריסון לפישר, בה אמורה אריסון להשיב לפישר לגבי דרישתו הלא פורמלית להעברתו של דנקנר מתפקידו.

בתוך כך ממשיכים מגעים לא פורמליים בין מקורבי אריסון לבנק ישראל כדי להגיע לפשרה. אך עד כה ללא תוצאות.

צרו איתנו קשר *5988