בנק דיסקונט מבקש לגייס 100 מיליון שקל להון המשני העליון; הריבית על שטרי ההון עלתה ל-6.7%

ייתכן ו-60 מיליון שקל מתוך הסכום יוקצו למשקיע אחד - באמצעות תיווך של כלל פיננסים ■ הגיוס - באמצעות הרחבת סדרת שטרי ההון שהנפיק בתחילת אפריל

בנק דיסקונט נמצא בהליכי גיוס של כ-100 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת שטרי-ההון שאת הנפקתם השלים בתחילת אפריל (א'), כך נודע ל"גלובס". מקורות שונים מסרו ל"גלובס" כי הבנק ביקש לגייס את ההון בריבית שנתית בשיעור 6.3%, אולם זו עלתה ל-6.7%. גם בהנפקה המקורית של שטרי ההון העלה הבנק את הריבית במסגרת המכרז המוסדי.

ייתכן וחלק מהסכום יגויס באמצעות הנפקה פרטית למשקיע אחד, אם כי לא ברור מהי זהותו בשלב זה. על פי ההערכות, מדובר בסכום של 60 מיליון שקל אשר יוקצו למשקיע באמצעות בית ההשקעות כלל פיננסים. לא ברור האם ההקצאה תצא לפועל. מכל פנים, הסכום אותו יגייס דיסקונט יזקף להלימות ההון ברבעון השני.

במסגרת הסדרה כבר גייס הבנק מאות מיליוני שקלים בתחילת החודש שעבר, כאמור, הנזקפים להונו המשני העליון. נזכיר, כי נכון לסוף דצמבר, לדיסקונט הון משני עליון בסך 256 מיליון שקל, והוא רשאי לגייס עד 4.98 מיליארד שקל בהון זה. דיסקונט, אשר מנוהל בידי גיורא עופר, יפרסם את דו"חותיו הכספיים לרבעון הראשון ב-31 במאי.

הנפקה זו מצטרפת להקצאה אותה ביצע במהלך מארס לחברת הביטוח מגדל - אז גייס 350 מיליון שקל בהון ראשוני מורכב הצמוד למדד המחירים לצרכן בריבית גבוהה של 8.7% לשנה. יחס הלימות ההון של בנק דיסקונט עומדת על 10.27%, נכון לסוף 2008.

הקצה גם למגדל כבר במארס

מדובר במכשיר שונה מהמכשירים הקיימים בשוק, במסגרתו מגייס הבנק את ההון; בעוד ששטרי ההון האחרים מתנים את תשלום הריבית התקופתית (במקרה שלנו, אחת לרבעון) בהצגת רווח - ובמקרה של הפסד מצרפי לאורך 6 רבעונים רצופים הם עוצרים את תשלום הריבית, דוחים אותו או ממירים את התשלום ממזומן למניות, כאן פטורים שטרי ההון של דיסקונט ממנגנון זה, והריבית תשולם בכל זמן - ובתנאי שלדיסקונט יהיה את הכסף לפרוע את התשלום, כמובן. לפיכך, שטרי ההון שגייס הבנק אינם המירים למניות.

שטרי הון הם ניירות ערך הכוללים תחתיהם הון ראשוני מורכב והון משני עליון (כמו במקרה הנ"ל). מדובר במכשירים לגיוס הון על-ידי הבנקים כחוב, המקנים אפשרות להמיר אותו בתנאים מסוימים למניות, או לחלופין - לדחות את הריבית (בהון המשני העליון), לבטל אותה (בהון ראשוני מורכב) או להחליפה בתשלום במניות במקום במזומן, לפי יחס הנגזר משערן בבורסה סמוך למועד התשלום, כאמור.

במקרה הנוכחי מדובר באג"ח המונפק ל-49 שנים. ההון המשני הרגיל, כתבי התחייבות נדחים, הינם עדיפים מבחינת סדר הנשייה על הון משני עליון ועל הון ראשוני מורכב. פירעון שטר ההון בכיר ביחס להון הראשון המורכב של הבנק הנסחר כבר בבורסה, ובו מתקיים מנגנון זה.

חרף העובדה שמדובר במעין אגרות חוב לטווח ארוך, לבנק יש תמריץ לפרוע את האגרות ב"תחנת היציאה" (בכפוף לאישור המפקח על הבנקים) - במקרה שלנו, כעבור 11 שנה, כיוון שהריבית על השטרות תעלה ב-2%. לבנק קיימת אפשרות לפרוע את השטרות גם כל 5 שנים לאחר מכן, ללא מנגנון אוטמטי של העלאת ריבית.

צרו איתנו קשר *5988