IBI ממליצים לקנות אלקטרה נדל"ן: "לא השתתפה בחגיגות"

מחיר היעד הורד ל-34 אך עדיין משקף למניית החברה פרמייה של 60% ■ "יכולת עמידה בהתחייבויות הפיננסיות, תיק הנכסים הסולידי, מח"מ חוזים ארוך וחידושן של רק 3 הלוואות בשנת 2009 - כל אלה שווים המלצת קנייה"

בית ההשקעות אי.בי.איי העלו את המלצתם למניית אלקטרה נדל"ן ל"קנייה" מ"נייטרלי", בשל "יכולת עמידה בהתחייבויות הפיננסיות, תיק הנכסים הסולידי, מח"מ חוזים ארוך וחידושן של רק 3 הלוואות בשנת 2009 - כל אלה שווים המלצת קנייה".

עם זאת, הורידו את מחיר היעד ל-34 שקל לעומת מחיר קודם של 37 שקל למניה. נציין כי המחיר החדש שנתנו מנהל מחלקת המחקר, אורי ליכט והאנליסט הבכיר, שי ליפמן משקף למניה פרמיה של 60% לעומת מחיר הפתיחה של המניה היום (ד') בבורסה בת"א שהיה 21.2 שקלים. בסיום המסחר זינקה המנייה ב-15.7% וננעלה ברמה של 24.3 שקל למניה, המשקף לה שווי שוק של 639 מיליון שקל.

לאחר שבחודש האחרון נפגשו מספר פעמים עם הנהלת החברה מעריכים האנליסטים כי תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן הינו סולידי, כאשר נכסי החברה מפוזרים במדינות מערב אירופה וצפון אמריקה ורובם מסווגים בדרגת A. התפוסה הממוצעת בנכסים היא כ-95%, כשאין לחברה תלות בשוכר בודד.

בהתייחסם ל-3 ההלוואות שצריכה החברה לפרוע ב-2009 בהיקף של כ-50 מיליון דולר קנדי, כאשר הנכסים בגינן מוערכים לפי שווי של 81 מיליון דולר קנדי, בשנת 2010 צריכה החברה לפרוע רק 2 הלוואות בסך של 32 מ' ד' קנדי ו-12.9 מ' ד' קנדי כאשר הנכסים בגינן מוערכים ב-52.5 מ' ד' קנדי ו-18.6 מ' ד' קנדי. להערכת האנליסטים החברה תמחזר את ההלוואות הללו ואף לא תידרש להוסיף הון בגינן.

בהתייחסם לשתי סדרות האג"ח של החברה מציינים האנליסטים כי בשנת 2009 יסתכמו הפרעונות בגין הקרן של אג"ח א' ב-61.2 מיליון שקל ובגין אג"ח ב' כ-6 מיליון שקל ובשנת 2010 תפרע סדרה א' סך זהה בעוד שבסידרה ב' תפרע החברה סך כפול של כ-11.9 מיליון שקל, האג"ח של החברה שבימי המשבר החמורים נסחרו בתשואות של מעל ל-30% נסחרות כיום לפי תשואה של כ-5%.

בהתייחסם להשפעות מט"ח אמרו האנליסטים כי בשנת 2008 נשחק ההון העצמי של החברה בכ-308 מיליון שקל כתוצאה מהתחזקות השקל, הרי שמתחילת השנה התהפכה המגנה וברבעון הראשון החברה אף רשמה עלייה של 77 מיליון שקל בהון העצמי בשל החלשות השקל אל מול המטבעות העיקריים בהן פעילה החברה. כאשר גם ברבעון השני של 2009 צפויות קרנות ההון של החברה לגדול בשל כך.

בתחילת 2008 נגרעה מניית החברה ממדדי ת"א 100 ונדל"ן 15 בשל אחזקות ציבור נמוכות מ-25% (ו-20% לפי ההנחיות כיום). בעבר דיווחה החברה כי החברה האם, אלקטרה ישראל בוחנת מהלך של חלוקת מניות החברה כדיבידנד בעין, במידה והליך זה יושלם - תשוב החברה להסחר במדד ת"א-100. האנליסטים מדגישים כי לעומת מדד נדל"ן 15 אשר ביצע תיקון משמעותי מתחילת השנה, אלקטרה נדל"ן לא השתתפה ב"חגיגת העליות" - להערכתם ללא סיבה.

לסיום מדגישים ב-IBI כי בתקופה בה סביבת הריבית היא הנמוכה מעולם, בעת חזרת הביטחון למשקיעים והעליות המרשימות בבורסות העולם - לא מן הנמנע כי נשוב לצפות בהתגברות קצב העסקאות בנדל"ן מניב בעולם, מאחר והאלטרנטיבות הקיימות בשוק כגון השקעה באג"ח ממשלתיות מספקות תשואות נמוכות ביותר ולעומתן ניתן כיום לבצע עסקאות איכותיות בתחום הנדל"ן המניב בתשואות של 7% ויותר. האנליסטים מעריכים כי החברה לא תצטרך לבצע הפחתות שווי נוספות לאלה שכבר בוצעו ומציינים את הגישה השמרנית של החברה בנוגע לשיערוכים לפי תקני ה-IFRS.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988