שאלות ותשובות: מהו מס שולי?

עוד במדור שאלות ותשובות ב"שפת השוק" - מה קורה כאשר מפרק של חברה אינו יכול לשלם לעובדים את החובות?

1. זהירות, שוליים גבוהים

מה זה מס שולי? איך אני יודע כמה מס אני משלם?

מס הכנסה מיחידים אינו נגבה בשיעור קבוע, אלא בשיעור משתנה ("מדרגות מס"), המתחיל בשיעורים נמוכים ועולה ככל שההכנסה גדלה. "שיעור המס השולי" הוא שיעור המס הגבוה ביותר החל על הכנסה כאשר עולים במדרגות המס, כלומר שיעור המס שחל למעשה במדרגת המס העליונה שאליה אתה מגיע.

בשנת 2009, מדרגות המס על הכנסות משכר עבודה או עסק אצל יחיד הינן כדלהלן:

לדוגמה, אדם ששכרו החודשי 15,000 שקל, ישלם 10% מס על 4,390 השקלים הראשונים, 15% מס על הסכום שבין 4,391 ל-7,810 שקל, 23% מס על הסכום שבין 7,811 ל-11,720 שקל ו-30% מס על החלק שבין 11,721 שקל לשכרו בפועל (15,000 שקל). המס השולי של האדם בדוגמה שלנו הינו 30%. לגבי הכנסות שאינן מעבודה או מעסק (לדוגמה משכר דירה של נכס עסקי) מדרגות המס מתחילות ב-30%.

באשר לשאלה כמה מס בעצם משלמים, לכאורה התשובה היא חיבור של כל סכומי המס במדרגות השונות. בפועל, הנושא מורכב יותר כי מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים הניתנים במס הכנסה (לדוגמה לאישה, להפקדות לפנסיה וכו') ומצד שני יש להוסיף את החיובים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. תלוש השכר מפרט את סך תשלומי המס השונים למס הכנסה וביטוח לאומי וכן את המס השולי.

תשובה: עו"ד ניר הורנשטיין, שותף במשרד אלתר עורכי דין.

2. העובדים בעדיפות ראשונה

מה קורה כאשר מפרק של חברה אינו יכול לשלם לעובדים את החובות?

אחד מסוגי החובות אשר יש להם עדיפות בתשלום בעת פירוק הינו שכר העובדים ותשלומים אחרים שקשורים לסיום יחסי עובד-מעביד, לרבות פיצויים, הודעה מראש, דמי הבראה, יתרת חופשה וכו', ויש לשלם את החוב לעובדים לפני תשלום של חובות אחרים.

במקרים שבהם אין מספיק כסף בקופת הפירוק ישלם המוסד לביטוח לאומי את החוב לעובדים עד לתקרה של 76,830 שקל. עובד אשר סך החוב של החברה כלפיו גבוה מהתקרה, יוכל להגיש תביעה על הסכום העודף כנגד קופת הפירוק.

נוסף לכך נקבע בפקודת החברות ששכר העבודה לעובד ישולם לפני תשלום של חובות אחרים בסכום כולל של 9,159 שקל. כמו כן נקבע בחוק פיצויי הפיטורין כי חוב לפיצויי פיטורין ייחשב כשכר עבודה ויראו בו חוב מועדף עד ל-150% משכר העבודה המקסימלי. דהיינו, 13,738 שקל. מכאן, שעובד רשאי לקבל מקופת הפירוק סך של עד 13,738 שקל לפני שישולמו חובות החברה לנושים אחרים ובתנאי שמרכיב השכר בחוב (לא כולל פיצויי פיטורין) לא יעלה על 9,159 שקל.

תשובה: רו"ח אריה רפופורט, מומחה בייעוץ ניהולי

צרו איתנו קשר *5988