דיסקונט גייס ברבעון השני 1.15 מיליארד ש' בהון משני עליון

נזכיר, כי בנק ישראל יכיר בגיוס הנוכחי כהון משני עליון, רק לאחר שדיסקונט ישוב להלימות הון ראשונית של 6.5% לפחות (כיום הוא עומד על 6.42%)

בנק דיסקונט השלים ברבעון השני, גיוס כולל של 1.15 מיליארד שקל בהון משני עליון. סך גיוסי ההון מתחילת השנה עומדים על למעלה מ-1.5 מיליארד שקל. בימים האחרונים גייס הבנק דיסקונט כ-702 מיליון שקל, הון משני עליון ובכך השלים את הגיוס הכולל החל מאפריל 2009.

ההערכות בשוק הן כי דיסקונט יגיע ברבעון השלישי ליעד הלימות ההון של 12%, ויעמוד בדרישות המפקח על הבנקים ובנק ישראל. נזכיר, כי הלימות ההון של דיסקונט היא הנמוכה במערכת הבנקאית, ובסוף הרבעון הראשון עמדה על 10.42%.

הדרישה מהבנקים נכון להיום, היא הון יחס הלימות הון ראשונית של 6.5%, ודיסקונט עומד נכון להיום רק על יחס של 6.42%. רק לאחר שהבנק יעמוד בדרישה זו, בנק ישראל יכיר בגיוס הנוכחי של דיסקונט בהון משני עליון, לצורך הלימות ההון.

בדו"חות הרבעון השני הבנק צפוי להציג הלימות הון של כ-11.2%, ויעד של 12% יושג כבר בסוף חודש אוגוסט. בנוסף הודיע דיסקונט כבר במאי כי ינקוט "מדיניות מרסנת בתחום נכסי הסיכון", כלומר הוא יקטין את האשראי וכך יצמצם את נכסי הסיכון ויגדיל את הלימות ההון.

ההון המשני העליון בגיוס הנוכחי הוא צמוד מדד ונושא ריבית שנתית של 6.35%. הגיוס של ההון המשני העליון, מצטרף להנפקה פרטית של הון ראשוני מורכב, בסך 350 מיליון שקל, אשר בוצעה על ידי הבנק במהלך הרבעון הראשון של השנה.

דורית בן סימון, סמנכ"לית בכירה, ראש החטיבה הפיננסית: "סדרת הגיוסים שביצע הבנק מתחילת השנה מחזקת באופן ניכר את בסיס ההון שלו. מהלך זה יתרום לגידול בשיעור יחס הלימות ההון הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך".

צרו איתנו קשר *5988