היקף ההון המולבן בישראל מוערך במיליארדי שקלים בשנה

ארגון MONEYVAL, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, מצביע על חולשות וליקויים בנושא הלבנת הון בשוק הישראלי ■ היקף ההון המולבן בעולם עומד על כ-2 טריליון דולר

היקף ההון המולבן בשנה בישראל מוערך במיליארדי שקלים, ובעולם בכ-2 טריליון דולר - כך טוען מנהל תחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור בקבוצת הייעוץ של פירמת ראיית החשבון PwC קסלמן וקסלמן, ירון חזן.

לדבריו, פערי חקיקה משמעותיים בין מדינות בחוקים שנועדו לאכוף את האיסור על פעולות אלה, בעיקר בכל הנוגע לפעולות באמצעות האינטרנט וחובות הדיווח, מקשים על גילוי ומניעה של פעולות הלבנת הון לצורכי טרור איסלמי.

ארגון MONEYVAL, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, מצביע על חולשות וליקוים בנושא הלבנת הון בשוק הישראלי - כך גילתה עו"ד זיוית שלמון-מוזר, בכירה במחקלה המשפטית ברושת לאסיור הלבנת הון, שדיברה במפגש מקצועי בנושא הלבנת הון, שערכה קבוצת הייעוץ של קסלמן וקסלמן.

לדברי שלמון-מוזר, בדו"ח נכללו המלצות לתיקון ליקויים והגברת הרגולציה על מנת להתאימה לסטנדרט הבינלאומי. הדו"ח מצביע בין היתר על חוסר במערך פנימי של המוסדות הפיננסיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ועל היקף קטן ואיכות לא מספקת של דיווחים על חשד להלבנת הון ממוסדות אלה.

הדו"ח ממליץ בין היתר לחדד הנחיות ולהגביר את ביקורות הרגולטורים לגבי מועדי הדיווחים על פעולות חריגות המעלות חשש להלבנת הון ומימון טרור, וכן להגביר את בקרה על כך שהמוסדות המדווחים קובעים הנחיות ונהלים פנימיים למניעת הלבנת הון, מינוי קציני ציות בהנהלה בכירה, הדרכות עובדי המוסד ועוד.

בהקשר זה ציינה עו"ד שלמון-מזור כי צווי איסור הלבנת הון יכללו הוראות ספציפיות של מעקב ודיווח אחר פעילות שמתבצעת מול מדינות בסיכון, כמו גם קביעת הוראה המחייבת את המוסדות הפיננסיים לוודא כי סניפים הפועלים מטעמם בחו"ל מצייתים לדרישות.

צרו איתנו קשר *5988