מקלט המס של התושבים החוזרים

רשויות המס סידרו לישראלים לשעבר חלון הזדמנויות חד-פעמי. מהרו פן תאחרו

תושבים חוזרים זכאים להקלות מס מפליגות, זאת בהתאם לחקיקה חדשה אשר הופכת את מדינת ישראל למקלט המס מהטובים בעולם. מי שישוב לישראל עד סוף שנת 2009, יהנה מהקלות מס מורחבות. מדובר בחלון הזדמנויות קצר, כך שכדאי מאוד להזדרז ולבדוק את הזכאות להטבות.

אחד היתרונות הבולטים של החקיקה החדשה, מלבד הפטור ממס על הכנסות מסוימות, הוא הפטור מדיווח או מהגשת דוחות לרשויות המס בכל שנות הפטור ביחס להכנסות הפטורות.

החקיקה החדשה

בספטמבר 2008 חוקק תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, המעניק הקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל.

ההקלות כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופות שבין חמש לעשר שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.

ההקלות משמעותיות במיוחד לתושבים חוזרים בעלי עסקים בחו"ל. כך לדוגמא, תושב חוזר שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל, זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה שבין 5 ל- 10 שנים כמפורט להלן.

שני סוגים של תושבים חוזרים

החקיקה החדשה מבחינה בין "תושב חוזר ותיק" - מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה, ו"תושב חוזר רגיל" - מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות. בהתאם לחקיקה החדשה, תושב חוזר ותיק נחשב כעולה חדש.

בעיקרון, תושב חוזר ותיק זכאי להקלת מס משמעותית - תקופת פטור ממס הכנסה בת עשר שנים, ואילו תושב חוזר רגיל זכאי לתקופת פטור של חמש שנים בלבד. אלא, שהמחוקק קבע כי עד סוף שנת 2009, תושב חוזר אשר שהה מחוץ לישראל לפחות חמש שנים, ייחשב כתושב חוזר ותיק.

לפיכך, לישראלים השוהים בחו"ל חמש שנים לפחות, ואשר שוקלים לחזור לישראל, כדאי להזדרז לחזור לישראל עד סוף 2009, שכן הם יזכו להקלות מס במשך 10 שנים. מי שיחזור לישראל בתחילת 2010, יהנה מהקלות מס לתקופה של 5 שנים בלבד.

שנת הסתגלות

החקיקה החדשה קובעת "שנת הסתגלות" - שנה שבה היחיד יוכל שלא להיחשב תושב ישראל גם אם חי בארץ, אם יבחר שלא להשתקע בה לאחר תקופה זו. אם יבחר להישאר בישראל - תיחשב שנה זו במניין שנות הפטור.

שנת ההסתגלות מותנית בהודעה מראש שבו מודיע תושב חוזר על בחירתו באפשרות של שנת הסתגלות. רשות המיסים פרסמה לאחרונה את הטופס המחייב לעניין הבחירה בשנת ההסתגלות. מעניין לציין כי הטופס מופנה אל המשרד לקליטת עלייה.

החוק קובע כי יש להודיע על הבחירה בשנת הסתגלות תוך 90 יום מיום ההגעה לישראל.

הטבות נוספות

חברות זרות בבעלות של תושבים חוזרים, לא תיחשבנה כחברה הנשלטת ומנוהלת מישראל בכל תקופת הפטור, וממילא לא תיחשבנה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת מיסוי. בנוסף, לצורך קביעת "חברת משלח יד זרה" וחברה נשלטת זרה, לא יובא בחשבו חלקו של התושב החוזר במשך כל שנות הפטור.

בנוסף, בעקבות חוק להתייעלות כלכלית, נוספה הוראה חדשה המאפשרת הענקת פטור ממס הכנסה ומדיווח לעשר שנים נוספות (ובסך הכל 20 שנה), ובלבד שמקבלי ההטבה ישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או מהיום שחזרו לישראל.

זהירות מונעת מס

זהירות מיוחדת נדרשת בדרך חישוב שנות השהייה בחו"ל. אין מדובר בספירה טכנית של שנים מיום העזיבה, אלא בספירה מהותית בהתאם לדיני המס. העזיבה אינה הופכת את היוצא מישראל לתושב חוץ לענייני מס באופן אוטומטי. כדי להפוך לתושב חוץ, נדרשת העברת "מרכז חיים" ואינטרסים כלכלים וחברתיים. מדובר בסוגיה סבוכה, ולפיכך, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי לקראת החזרה או העלייה לישראל, על מנת ליהנות מהטבות המס באופן אופטימאלי.

לאור ההקלה הניתנת לתושבים חוזרים עד סוף שנת 2009, כדאי מאוד להזדרז ולבדוק את הזכאות להטבות, על מנת שלא לאחר את הרכבת או את המטוס לישראל.

הכותב, ד"ר במיסוי בינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומהעולם בתחום המיסוי, ומרצה בבית הספר למשפטים ובבית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל-המסלול האקדמי. ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net


צרו איתנו קשר *5988