אפריקה מגורים מכרה 183 דירות ברבעון השני של 2009

בסך-הכל נמכרו עד כה 52% ממלאי הדירות העדכני של החברה ■ זרוע הנדל"ן למגורים של לב לבייב בישראל חזרה לרווח של 12.3 מיליון שקל ■ הכנסותיה גדלו ב-38.6% ל-66.62 מיליון שקל

אפריקה מגורים מכרה 814 דירות עד כה - 52% ממלאי הדירות שברשותה. כך עולה מדו"חותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של השנה. במהלך הרבעון השני מכרה החברה 183 דירות בסך הכל. 117 דירות אוכלסו בסך הכל במחצית השנה, לעומת 124 דירות אשתקד.

זרוע הנדל"ן למגורים של לב לבייב בישראל חזרה לרווח של 12.3 מיליון שקל ברבעון מהפסד של 3.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2008. הכנסותיה גדלו ב-38.6% ל-66.62 מיליון שקל. רווח של 16 מיליון שקל מתוך הסך הכל נרשם כתוצאה ממכירה של קרקעות בעתלית בסוף מארס שנזקפו לזכות דו"חות הרבעון השני. תמורת המכירה עמדה על 27.4 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

מניות החברה נמנות עם מדד ת"א-100 בבורסה בתל-אביב - שם נסחרות מניותיה במחיר הנמוך ב-42% מרמת השיא שלהן, למרות שזינקו ב-237.8% מתחילת השנה. החברה מצויה בשליטת אפריקה ישראל (74.9%) וכ-169 דירות אותן מחרה במהלך מחצית השנה הראשונה נמצאים בבעלות החברה האם, ומנוהלים ומשווקים על-ידי זרוע המגורים בתמורה לדמי-ניהול (13.32 מיליון שקל באותה התקופה).

לאפריקה מגורים הון חוזר חיובי של 158.6 מיליון שקל והיא ייצרה תזרים מזומנים נקי מפעילות שוטפת של 95.4 מיליון שקל ברבעון, רובו המכריע של התזרים החיובי במחצית כולה. לשם השוואה, ברבעון המקביל רשמה החברה תזרים שלילי של 18.19 מיליון שקל.

יתרת המזומנים ושווים של אפריקה נכסים עמד בסוף יוני על 140.76 מיליון שקל, רמה הנמוכה ב-19.2% מהיקפם בסוף הרבעון השני אשתקד. ההון העצמי גדל בהשוואה שנתית ב-4.9% ל-551.6 מיליון שקל. ההון העצמי מהווה 29.9% מהמאזן - גידול קל ברמת המינוף ביחס לשיעור של 28.5% ברבעון המקביל. לפיכך, שווי השוק של מניות החברה בבורסה מגלם מכפיל 1.34 על ההון העצמי - מהגבוהים שבחברות הנדל"ן הציבוריות.

גילי דקל, מנכ"ל אפריקה מגורים, אמר היום (ד'): "אנו עדים ברבעון זה להמשך מגמת הגידול בהיקף פעילות הליבה של החברה. אנו שבעי רצון מנתוני המכירות ומתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת. הגדלנו באופן משמעותי את היקף ההכנסות ממכירת דירות ואת הרווחים, למרות המצב במשק. במהלך התקופה הנסקרת, המשכנו ביישום האסטרטגיה העסקית שלנו, אשר כוללת גידול במספר אתרי המכירה, תוך התמקדות במתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירוניות, אשר צפויים להגדיל את היקפי הפעילות של החברה באזורי ביקוש נבחרים".

צרו איתנו קשר *5988