מידרוג: דירוג של "A1" לגיוס 350 מיליון שקל בקבוצת דלק

הדירוג מקביל לדירוג שהעניקה לסדרות האג"ח האחרות של הקבוצה ■ במידרוג שיבחו את הפיזור בהחזקות של החברה וציינו כי לחברה אסטרטגיה מממוקדת ועקבית תוך מעורבות גבוהה בניהול ההחברות המוחזקות

חברת הדירוג מידרוג העניקה לסידרת האג"ח החדשה של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה דירוג של "A1" עם אופק דירוג יציב. הדירוג הוא לסדרת אג"ח חדשה שעומדת החברה להנפיק. החברה צפויה לגייס באמצעות ההנפקה החדשה סכום של עד 350 מיליון שקל. הדירוג של "A1" מגביל בסולם הבינלאומי של מודי'ס לדירוג "Ba2".

קרן האג"ח צפויה להיפרע בתשלום אחד בשנת 2013 (מח"מ של 3 שנים). לפחות מחצית מתמורת הגיוס החדש מיועדת ליתרות הנזילות של החברה.

במידרוג אמרו כי הסיבות לדירוג שממוקם ברף העליון של הדירוגים המוגדרים ברמת בטחון בינונית-גבוהה נובע בעיקר מתיק ההחזקות של החברה שהוא בעל גיוון ופיזור גבוהים על בסיס ענפי וגאוגרפי. הדירוג הנוכחי מקביל לדירוג של סדרות האג"ח הקיימות של החברה.

במידרוג הדגישו כי לקבוצת דלק יש החזקות ליבה בעלות מעמד תחרותי בולט לטובה בתחומן כמו דלק רכב , דלק אנרגיה ודלק ישראל . בנוסף, ציינו לטובה בסוכנות הדירוג את האסטרטגיה הממוקדת והעקבית של החברה תוך מעורבות גבוהה של המטה בניהול החברות המוחזקות.

מאידך, מציינים בסוכנות הדירוג כי לקבוצת דלק בטווח הבינוני והרחוק, בעיר בשנים 2011 עד 2013, עומס פרעונות גבוה יחסית והיא נסמכת, בנוסף לדיבידנדים השוטפים, על מיחזור חוב או מימוש נכסים כמרכיב מהותי במקורות המימון.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988