הופסק ניכוי במקור מהפרשי הצמדה על החזר אגרת בית משפט ליחידים

זאת בעקבות שתי בקשות לתביעות ייצוגיות שהוגשו באחרונה נגד הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים ■ עם זאת, לגבי חברות נקבע כי יש להמשיך ולנכות מס במקור במקרים של החזר האגרה

רשות המסים שלחה למנהל בתי המשפט, השופט משה גל, מכתב בו היא מבהירה כי יש להפסיק את הניכוי במקור מהפרשי הצמדה הנלווים לאגרת בתי משפט (אגרות פיקדונות) וקנסות המוחזרים ליחידים. עם זאת, לגבי חברות נקבע כי יש להמשיך ולנכות מס במקור.

הנחיית רשות המסים, שתיושם באופן מיידי, נובעת משתי בקשות לאשר תביעות ייצוגיות שהוגשו באחרונה נגד הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים. בתביעות נטען כי הנהלת בתי המשפט נהגה לנכות מס הכנסה במקור - בשיעור 45%, והחל מסוף 2008 בשיעור 20% - שלא כדין מסכום הפרשי ההצמדה ששילמה במקרים של החזר אגרת בתי המשפט ליחידים.

התובעת, שרה הורוביץ, ציינה כי מינואר 2006 הפרשי ההצמדה פטורים לחלוטין ממס במרבית המקרים.

בתגובה טענה הנהלת בתי המשפט כי ניכוי המס במקור מהפרשי ההצמדה וריבית נעשה כדין, וכי המשלם לעולם אינו יכול לדעת אם מקבל התשלום חב בגין התשלום במס.

עם זאת, הנהלת בתי המשפט הודתה כי לאור העובדה שאצל חלק מהיחידים המקבלים את החזרי האגרות אין מדובר בכספים המהווים חלק מפעילותו של עסק - הפרשי ההצמדה אמורים להיות פטורים ממס. מספר המקרים בהם הפרשי הצמדה פטורים ממס אינו ידוע.

בבדיקה התברר כי הסכום הכולל שמעבירה הנהלת בתי המשפט לרשות המסים כניכוי במקור מהפרשי הצמדה במקרה של החזר אגרות פיקדונות וקנסות הינו קטן - כ-1.3 מיליון שקל לשנה. סכום זה כולל הן את הסכומים הפטורים ממס והן את החייבים.

בשל כך החליטה רשות המסים כי היא מוכנה לוותר על הניכוי במקור בכל המקרים, כדי להקל על אלה שאינם חייבים במס.

בעקבות הנחיית רשות המסים הודיעה הנהלת בתי המשפט לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כי היא חדלה מגביית המס בטרם חלפה התקופה הקבועה בחוק (3 חודשים ממועד הגשת התביעה), ולכן היא מבקשת לדחות את הבקשות לאישור התביעות כייצוגיות.

צרו איתנו קשר *5988