זרח חיפושי נפט וגז מרחיבה את השותפות עם קבוצת דלק

תקבל לבעלותה את רשיון צורים באזור ים המלח מגינקו ללא תמורה מיידית, שבו מחזיקות שותפויות מקבוצת תשובה 50% ממובלעת חלמיש

זרח חיפושי נפט וגז מרחיבה את נכסי הנפט בים המלח שבבעלותה ותקבל מגינקו את רשיון צורים לחיפושי נפט וגז בשטח של כ-335 קמ"ר הגובל בשטח של זרח. רשיון צורים כולל גם את מובלעת חלמיש בשטח של 35 קמ"ר, שבה מחזיקות השותפויות מקבוצת דלק , דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט מחצית מהזכויות.

העברת רשיון צורים מגינקו לזרח, הטעונה אישור של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של זרח תעשה ללא תמורה מיידית, לאחר שגינקו הודיעה כי תוותר לזרח על החזר הוצאות עבר שהוציאה בקשר עם שטח רשיון צורים.

בתמורה להעברת הזכויות תתחייב זרח לתמורה עתידית הכוללת בין היתר: תמלוגים בשיעור של 2.5% מנפט או גז שיופק וינוצל בשטח הזכיון וכן מענק בסך של 2 מיליון דולר אך ורק ובמידה שמומחה עצמאי יקבע שעתודות הנפט והגז בשטח רשיון צורים שוות לפחות 250 מיליון דולר, שהממונה על ענייני הנפט יכריז על תגלית בשטח רשיון צורים ושלשותפות תהיינה הכנסות מהרשיון בסך של לא פחות מ-100 מיליון דולר.

במובלעת חלמיש ברשיון צורים, שבה שותפה קבוצת דלק ב-50% נמצא קידוח חלמיש שבוצע בשנת 1995 לעומק של כ-2 ק"מ ואף שנמצא בו נפט, הוא לא הופק בגלל שיקולי כדאיות לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. השותפים במובלעת חלמיש מתכננים לחזור ולבצע קידוח מחודש באתר הנמצא במרחק של 5 ק"מ מצוק תמרור 4 ו-6 ק"מ משדה הגז של זוהר.

זרח צפויה החודש להתחיל את הקידוח בצוק תמרור 4, שבו היא כבר שותפה עם השותפויות מקבוצת דלק, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפטבשיעור של 50%. קידוח צוק תמרור 4 מתוכנן לעומק של כ-2 ק"מ בעלות של כ-4 עד 5 מיליון דולר. על פי ממצאים סיסמיים עולה כי באזור "זרח" נמצא מבנה סגור המבטיח מאגר נפט בהיקף של כ- 6.6 מיליון חביות באיכות נפט טובה. לפי מחירי הנפט הגלמי כיום מדובר בנפט בשווי של כ-470 מיליון דולר ברוטו.

ראוי לציין כי הנפקתה של זרח, שבוצעה עוד לפני המשבר בנובמבר 2006 מתבררת כאחת ההנפקות המוצלחות ביותר בבורסה בשנים האחרונות. התשואה למשקיעים בהנפקה, עפ"י שערי ניירות הערך הבוקר, הגיעה לכ-164%. בשוק ההון מציינים מציינים כי העליה במחירי ניירות הערך של זרח משקפת את הסנטימנט החיובי בבורסה לסקטור הנפט והגז בעקבות גילוי מאגרי הגז בים התיכון. ההשקעה של קבוצת תשובה, ששותפה בגילוי מאגרי הגז בים התיכון, בקידוח המשותף עם זרח חיזקה את הציפיות החיוביות מהקידוח המתוכנן, שהינו הקידוח היבשתי הראשון שבו מעורבת קבוצת תשובה מזה עשר שנים. כמו כן, הסרת ההתנגדות של רשות שמורות הטבע והגנים לביצוע הקידוח, לאחר עיכוב של כשנתיים, סייעה אף היא להתגברות הסנטימנט החיובי.

צרו איתנו קשר *5988