חוזה לחכירת מתחם "גני שרונה" לשיפוץ מבנים טמפלרים

הקבוצה שזכתה במכרז מורכבת ממנכ"ל אזורים לשעבר, מתי דב, הפרסומאים ראובן אדלר ואייל חומסקי וקרן מידאס

הקבוצה שזכתה במכרז המינהל בקבוצת המבנים המערבית במתחם גני שרונה שבדרום הקריה, המורכבת ממנכ"ל אזורים לשעבר, מתי דב, הפרסומאים ראובן אדלר ואייל חומסקי וקרן מידאס , דיווחה כי חתמה על חוזה מהוון לחכירת המתחם.

מתחם גני שרונה כולל 27 בניינים טמפלרים לשימור. בקבוצת המבנים המערבית, שכוללת 15 מבנים ואשר הוצע לה מחיר מינימום של 13.8 מיליון שקל, זכתה קבוצת דב-אדלר-חומסקי-מידאס כשהציעה 45.1 מיליון שקל. כעת מדווחת חברת הקבוצה, קרן מידאס הציבורית, כי לצורך קידום הפרויקט תקרא הקבוצה "גני שרונה" וששלושת שותפיה יחזיקו בה בחלקים שווים ביניהם.

בין שותפי הקבוצה נחתם הסכם בעלי מניות לייסוד החברה כבר בספטמבר, בו הוסדרו מנגנונים של בחירת דירקטורים, נוהל קבלת החלטות באסיפות ובישיבות הדירקטוריון, זכות סירוב ראשון להעברת מניות וזכות הצטרפות למכירת מניות.

חוזה החכירה המהוון לחכירת המתחם נחתם בחמישי בין החברה לבין המינהל לתקופה של 49 שנה עם זכות חכירה ל-49 שנה נוספות. בהסכם החכירה נקבע כי חברת "גני שרונה" תשלים את שיפוץ 15 המבנים לשימור תוך 36 חודשים.

קרן מידאס מדווחת כי חברת "גני שרונה" קיבלה מימון מבנק מסחרי בהיקף של 80% לתשלום דמי החכירה, כשיתרת הסכום הועמדה בחלקים שווים על ידי כל אחד מהשותפים. עלות השימור, שצפוי להתממש בלוח זמנים מהיר, מוערכת בכ-30 מיליון שקל.

יצוין שקבוצת המבנים המזרחית, שכוללת 12 מבנים שהוצעו במחיר מינימום של 19.07 מיליון שקל, זכתה קבוצה המורכבת מחברת רוגובין שבשליטת קובי רוגובין, ואברהם אירני חברה להשקעות, הבעלים של רשת האופנה פקטורי 54. אלו הציעו 45 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988