נאמן: סמכויותיו הפליליות של היועמ"ש יועברו ל"תובע הכללי"

שר המשפטים חשף את ההצעה שיביא לממשלה לפיצול סמכויות היועמ"ש ■ "התובע הכללי" ימונה ע"י ועדה מקצועית-ציבורית בלתי תלויה ■ היועמ"ש יחזיק בסמכויות "אזרחיות", אך חוות-דעתו תחייב את הממשלה

שר המשפטים, יעקב נאמן, חשף הערב (ב') רשמית בפני כתבי המשפט את ההצעה שיביא לממשלה לפיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה.

עיקריה: כל סמכויות היועץ בתחום הפלילי (העמדה לדין) יועברו אל "התובע הכללי", שימונה על-ידי ועדה מקצועית-ציבורית בלתי תלויה. בידי היועץ ייוותרו סמכויותיו ה"אזרחיות", וחוות-דעתו תשקף את המצב המשפטי הקיים ותחייב את המוסדות שעליהם הוא מופקד, עד שבית המשפט יאמר את דעתו בנושא. זאת בניגוד להצעתו הראשונית של נאמן, לפיה חוות-הדעת לא תהיה מחייבת.

"לא מדובר בפיצול התפקיד אלא בשדרוג מעמדו של היועמ"ש, ובהעלאת מעמדו של מי שעוסק בהגשת תביעות פליליות במדינה", אמר שר המשפטים. "אני מדבר על העמדת רמטכ"ל שירכז את הטיפול בתחום הפלילי יום ולילה ולא יהיה עסוק בשום דבר אחר, כי זו הבעיה המרכזית בישראל היום. ראיתי את היועץ הנוכחי בעבודתו, והוא פשוט לא פנוי לכך".

במערכת המשפטית מעריכים כי נאמן לא היה מביא את ההצעה לממשלה אילולא קיבל את ברכת הדרך מראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי ההצעה, היועץ ימשיך להיות ראש מערך הייעוץ המשפטי לממשלה; ראש מערך החקיקה; ראש מערך הייצוג בהליכים מינהליים המתקיימים בבג"ץ ובבתי המשפט המינהליים; בעל זכות עמידה בפני בתי המשפט בנושאים שלדעתו הם בעלי אינטרס ציבורי; וראש מערך הפרקליטות האזרחית על כל שלוחותיה. כמו כן, כפי שהמליצה ועדת שמגר, חוות-דעתו תחייב את מוסדות הממשלה. עד היום לא נכללה הוראה זו בהחלטות הממשלה. דרכי מינויו לא ישונו.

תובע ראשי

כל סמכויות היועץ בתחום הפלילי - בין אלה הקבועות בלמעלה מ-500 הוראות חוק, בין אלה שנקבעו בפסיקת בג"ץ, בהחלטות ממשלה או בהנחיות יועץ - יועברו לידי "התובע הכללי הראשי", שיעמוד מעתה בראש מערך האכיפה הפלילית.

התובע הכללי לא יביא לביטול תפקיד פרקליט המדינה, בו מכהן כיום משה לדור. נאמן מתכנן כי לדור יהפוך לאחד מסגני היועץ המשפטי החדש, והיקף סמכויותיו ייקבעו על-ידי היועץ החדש והתובע הכללי, כאשר לדור עצמו יוכל כמובן להתמודד על תפקיד התובע הכללי הראשי.

דרך מינוי התובע הכללי תנותק לכאורה מכל זיקה פוליטית: בראש הוועדה יעמוד נשיא או שופט בדימוס של העליון שיקבע נשיא העליון, וחבריה יהיו שר משפטים לשעבר (שאינו בתחום הפוליטי לפחות 5 שנים), שימנה שר המשפטים; ויועמ"ש, פרקליט מדינה או סניגור ציבורי ראשי לשעבר, שימנה נשיא העליון בהתייעצות עם שר המשפטים. בשונה מהיום, שר המשפטים וראש הממשלה לא יוכלו להציע מועמדים לתפקיד, ורק חברי הוועדה יוכלו לעשות כן.

כדי להבטיח את עצמאותו, כהונתו תארך 6 שנים או שתסתיים בהגיעו לגיל 70. הוועדה תוכל לסיים את כהונתו רק בהתקיים מספר עילות שתקבע הממשלה.

כשנשאל האם קיבל את ברכת הדרך מראש הממשלה, בנימין נתניהו, השיב השר: "אני לא נוהג לספר על שיחותיי עם ראש הממשלה, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני מינוי שבא בעקבות המלצת ראש הממשלה, ואני עובד איתו בתיאום מלא. הטיוטות הראשונות הוגשו גם אליו".

לדבריו, בכוונתו להביא את הצעת ההחלטה לאישור הממשלה בעוד שבועיים, כשישוב ראש הממשלה מחו"ל, ולאחר מכן תוקם ועדת הבחירה לתובע הכללי. בהמשך יידרשו תיקוני חקיקה רבים (המבטלים את הסמכת היועמ"ש בתחום הפלילי), מה שעשוי להניב קשיים ביישום ההצעה בכנסת.

לדבריו, את עיקרי ההצעה הוא הציג לאהוד ברק לפני מספר שבועות. "על אהוד ברק אני לא רוצה לדבר. לשר ברק יש את החשבונות שלו, אני לא מנהל החשבונות שלו", אמר. "אין לי שום שיקולים פוליטיים, רק טובת הציבור לנגד עיניי".

נאמן תקף בחריפות את כלי התקשורת על שהציגו אותו כמי שמעוניין בהריסת שלטון החוק, וכן על שייחסו לו כוונה לקבוע כי חוות-דעת היועץ המשפטי לא יחייבו את הממשלה.

הקלה בנטל

נאמן מסביר כי מטרת ההצעה "היא לחזק את מערכת אכיפת החוק על-ידי שני מהלכים מרכזיים". הראשון שבהם הוא העברת הסמכויות הפליליות של היועץ לתובע כללי עצמאי ובלתי תלוי, "שיקדיש כל עיתותיו לשיפור תחום האכיפה הפלילית ולהורדת הנטל הקיים על היועץ, ובכך לשפר באופן משמעותי את רמת הייעוץ לממשלה ולמשרדיה".

כך גם, לדבריו, יימנע ניגוד עניינים בו מצוי לעיתים היועץ, למשל כשעליו לייעץ לשר על דרכי פעולתו, בשעה שהוא מעורב בחקירת השר. התובע הכללי, מדגיש נאמן, יהיה "משפטן בעל שיעור קומה זהה ליועץ, שאכיפת הדין הפלילי תהיה בראש מעייניו ושיביא לחיזוק רשויות התביעה הפלילית בישראל על-ידי התוויית מדיניות אכיפה פלילית כללית".

לדברי נאמן, סמכויות היועץ - המהותיות והפרוצדורליות - מטילות עליו נטל כבד מאוד, הפוגע ברמת הייעוץ המשפטי למוסדות הממשלה, בתהליכי החקיקה השונים ובייצוג המדינה בערכאות השונות. לדבריו, הנטל אף הוכבד בשנים האחרונות מאז המליצה ועדת שמגר שלא לפצל את סמכויות היועץ, שכן מאז חלה עלייה משמעותית במספר המשפטנים בשירות המדינה שעליהם ממונה היועץ, כמות החקיקה - הממשלתית והפרטית כאחד - גדלה פי כמה מונים, וחל גידול עצום בעבודת הפרקליטות והגשת כתבי אישום ותביעות.

המהלך השני שבהצעה נוגע לחיזוק העצמאות ואי-התלות של המחזיק בסמכויות הפליליות בממשלה - להבדיל מהמצב הנוכחי, בו הממשלה נוטלת חלק במינוי.

נאמן אומר כי ליועמ"ש אין כיום זמן להנחות את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. "כעורך דין פרטי נתקלתי בהרבה יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, שאומרים לשר 'אי-אפשר לעשות את זה'. אילו נזקים נגרמו לכלכלת ישראל כתוצאה מכך שיועצים במשרדי ממשלה אומרים רק 'אי-אפשר', 'בלתי חוקי', 'בלתי מידתי' ו'בלתי סביר', ואז העסקה הולכת למדינות אחרות. לכן יש חשיבות רבה מאוד לשדרוג הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה".

מה יכלול תפקיד היועמ"ש?

* ימשיך להיות ראש מערך הייעוץ המשפטי לממשלה

* ישמש כראש מערך החקיקה

* ישמש כראש מערך הייצוג בהליכים מינהליים המתקיימים בבג"ץ ובבתי המשפט המינהליים

* יהיה בעל זכות עמידה בפני בתי המשפט בנושאים שלדעתו הם בעלי אינטרס ציבורי

* ישמש כראש מערך הפרקליטות האזרחית על כל שלוחותיה

צרו איתנו קשר *5988