S&P: להסדר חוב בסקורפיו יהיו מאפיינים של חדלות פירעון

על רקע הסדר החוב האפשרי בחברה, ב-S&P מעלות מורידים את דירוג החוב של סקורפיו ל-"CC" מדירוג קודם של "B", שבעצמו ירד לרמה זו רק לפני חמישה חודשים ■ תחזית הדירוג שלילית

אחרי שנודע על כוונתה ורצונה של חברת סקורפיו להתחיל במשא-ומתן להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה, בחברת הדירוג S&P מעלות לא מאחרים להגיב.

"התמשכות המשבר בשוקי הפעילות העיקריים של סקורפיו ממשיכים להשפיע לשלילה על נזילות החברה", אומרים ב-S&P, ומורידים את דירוג החוב של סקורפיו ל-"CC" מדירוג קודם של "B", שבעצמו ירד לרמה זו רק לפני חמישה חודשים. תחזית הדירוג שלילית.

נזכיר, כי בעל השליטה בסקורפיו, המיליארדר בני שטיינמץ, אותת כי הוא עומד לפנות לציבור המחזיקים באג"ח של סקורפיו נדל"ן, בבקשה לוותר על החזר החובות בזמן. בחברת הדירוג מציינים כי הדבר מגיע בשל השפעת התמשכות המשבר העולמי על פעילות ייזום הנדל"ן של החברה בעיקר במזרח ומרכז אירופה, שבאה לידי ביטוי בקשיי נזילות ויכולת החזר החוב.

תחזית הדירוג השלילית משקפת את ההערכה של S&P מעלות כי הסדר החוב, באם יחול, יכלול מתווה שלפי המתודולוגיה של חברת הדירוג, יוגדר כמכיל מאפיינים של חדלות פירעון (distress offer). בנוסף, היא משקפת את החששות בדבר נזילות החברה ויכולתה לגייס מזומנים לצורך תשלום הפירעון הקרוב באג"ח ב-4 בינואר 2010.

לסיכום, בחברת הדירוג אומרים כי במידה וייחתם הסדר חוב שבמסגרתו יידחו תשלומי הקרן והריבית של האג"ח, וויתור מצד המחזיקים על חלק מערכן - יירד דירוג האג"ח ל-"D".

צרו איתנו קשר *5988