"הקמת מוסך לרכבת הקלה בהרצליה פיתוח - חלמאות תכנונית"

כך טוענים בעלי הקרקע באזור התעשייה החדש של הרצליה, אשר מתנגדים לתוכנית

תכנית להקמת מוסך עצום ממדים (דיפו) לרכבת הקלה (59 דונם) באזור התעשייה החדש של הרצליה פיתוח מעוררת התנגדות רבה מצד בעלי הקרקעות באזור.

מדובר באחד משטחי התעסוקה היקרים בישראל. התוכנית עשויה לגרום לפגיעה קשה בשווי הקרקע המאכלס משרדי היי-טק רבים. בנוסף, התוכנית (הר/2030) אשר הופקדה להתנגדויות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ת"א, עלולה לפגוע בקרקעות המיועדות למגורים ("חוף התכלת" תכנית הר/2200).

בעלי הקרקע טוענים באמצעות עו"ד ענת לוי כי "מדובר בחלמאות תכנונית". בהתנגדות שהגישו לוועדה המחוזית הם טוענים כי תכנון של מוסך שירות של הרכבת, בתחומו של אזור תעשיה חדיש, המיועד לתעשיית ההיי-טק, ובצמידות לקרקעות המיועדות ברובן למגורים, עתיד להשפיע לרעה על צביונו של האזור.

עו"ד ענת לוי טוענת כי התכנית המוצעת סותרת את הוראות תכניות המתאר הארציות בקשר למיקום הדיפו לרכבת הקלה, אשר אמור להיות ממוקם סמוך למחלף גלילות בתל אביב. כמו כן נטען בין היתר, כי הוחלט להפקיע את השטחים לטובת המוסך למרות שאין מדובר על שימוש שמאפשר הפקעה ע"פ סעיף 188 לחוק התכנון והבניה.

בנוסף, המוסך עתיד לגרום למטרדים של זיהום אוויר ורעש אך התכנית הופקדה מבלי שנערך תסקיר השפעה על הסביבה כנדרש בחוק.

בעבר הוועדה המקומית של הרצליה התנגדה לתוכנית אולם לאחרונה היא שינתה את דעתה. לדברי בעלי הקרקע, עמדה זו השתנתה לא מטעמי תכנון אלא משום שהרצליה קיבלה כתבי שיפוי כנגד תביעות ירידת ערך שיוגשו נגדה.

מעיריית הרצליה נמסר, כי "התכנית נמצאת בדיונים מספר שנים ואושרה להפקדה ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. הבאת מערכת הסעה המונים להרצליה היא משימה תכנונית ממדרגה ראשונה על מנת להקל על עומסי התנועה באזור".