מבקר המדינה לא מוצא פסול במצנח הזהב של שלמה זהר

יו"ר דיסקונט שלמה זהר יפרוש מתפקידו בסוף השנה ויזכה לחבילת פיצוי מוגדלת שעשויה להסתכם ב-13.6 מיליון שקל ■ לינדנשטראוס מצא כי עד עתה לא נפגע האינטרס הציבורי במסגרת ההתפטרות של יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט

מבקר המדינה לא מוצא פסול במענק הפרישה של שלמה זהר, יו"ר בנק דיסקונט הפורש.

המבקר הודיע כי סיים את בדיקתו לאחר שפורסמו ברבים תנאי הפרישה המשמעותיים של זהר. כפי שנחשף ב"גלובס", יו"ר דיסקונט שלמה זהר יפרוש מתפקידו בסוף השנה ויזכה לחבילת פיצוי מוגדלת שעשויה להסתכם ב-13.6 מיליון שקל. זהר החליט לפרוש בהסכמה לאחר שהוגדלה חבילת הפרישה שלו, שעמדה במקור על כ-7 מיליון שקל.

לפני כשבועיים הודיע המבקר, מיכה לינדנשטראוס, לחשב הכללי באוצר, שוקי אורן ולמפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, כי בכוונתו להיכנס לבדיקת הנושא, ולכן הוא מבקש להקפיא בשלב זה את כל הצעדים.

המבקר הודיע כי יבדוק את פרישתו של זהר תמורת קבלת הטבות ניכרות, ובהן מענק פרישה, פיצויים מוגבלים ותגמולים נוספים. המבקר הודיע כי הוא מעוניין לבדוק את הנושא כדי לראות אם יש בסיס לחשש שנפגע האינטרס הציבורי.

על פי תוצאות הביקורת, על גורמי הפיקוח והמדינה כבעלת מניות לעקוב אחר מתן התגמולים ליושב ראש היוצא בהתאם לחוזה העסקתו ולוודא כי התגמול ניתן באופן סביר ובהתאם לסעיפים בחוזה המתאימים לנסיבות העניין.

המבקר מצא כי עד עתה לא נפגע האינטרס הציבורי במסגרת ההתפטרות של יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט אך משרד מבקר המדינה ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנדון ואם יהיה צורך בפעולה נוספת היא תישקל מיד.

על פי משרד המבקר, הסדרי התגמול בגופים מוסדיים ובחברות ציבוריות, הם בעלי חשיבות כלכלית ויש להם השלכות חברתיות, במיוחד על רקע המשבר בשוק ההון בשנה האחרונה. לפיכך, הם מחייבים את תשומת ליבו של משרד מבקר המדינה גם בהמשך במהלך הביקורות על הרגולטורים הנוגעים בדבר.