בקרוב: קבלן יחוייב להנגיש בנייני מגורים חדשים לאנשים מוגבלים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה תיקון לתקנות התכנון והבנייה שיחייב קבלנים להנגיש בנייני מגורים, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לדירות ולשטחים המשותפים בבניין ולהשתמש בהם באופן שוויוני

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה בשבוע שעבר את התיקון לתקנות התכנון והבנייה בנושא נגישות עבור אנשים עם מוגבלות לבנייני מגורים חדשים. התיקון יחייב קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לדירות ולשטחים המשותפים בבניין ולהשתמש בהם באופן חופשי ושוויוני.

התיקון לתקנות טעון חתימה של שר הפנים, שלאחריה הוא ייכנס לתוקף בחלוף 180 יום מפרסומו ברשומות. ממועד זה ואילך לא יינתנו היתרי בנייה, אישור אכלוס או תעודת גמר לבניינים שאינם עומדים בדרישות הנגישות.

משרד הפנים, בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובהתייעצות עם ארגונים שונים המייצגים אנשים עם מוגבלות, ניסחו והובילו את התיקון לתקנות.

התקנות החדשות יחולו על בניין מגורים שבו 6 יחידות דיור ומעלה, שיש להן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף. חובת הנגישות תחול על כל השטח המשותף בבניין עד לפתח יחידות הדיור כולל הפתח לדירה, ואינו כולל את פנים יחידות הדיור.

העיקרון המנחה את התיקון לתקנות הוא רצף של נגישות מהחניה ומהמדרכה דרך הכניסות, עד למעלית נגישה ומשם אל פתח יחידת הדיור. כל שטחי הבניין שנועדו לשימוש משותף של הדיירים, כמו הלובי, חדרי המדרגות, החצר, הגג וכו', יהיו אף הם נגישים.

התקנות החדשות אף מטילות חובה להתקין מעלית בבניינים שגובהם מעל 10 מטרים. גם בבניינים נמוכים יותר יש חובה בהסדרי נגישות.

נוסף על כך, יש חובה להקצות מספר מקומות חנייה נגישים, באופן יחסי למספר מקומות החניה המוקצים לכלל דיירי הבניין. כך, למשל, בבניין שבו בין 31 ל-75 מקומות חניה חובה להקצות לפחות שני מקומות נגישים, אחד מהם לרכב גבוה.

צרו איתנו קשר *5988