העליון: תסקיר שירות המבחן צריך להתייחס לתיקים פתוחים של הנאשם

קבע כי שירות המבחן רשאי להתייחס, בתסקיר שהוא עורך לקראת גזירת דינו של נאשם, לקיומם של תיקי חקירה פתוחים ה"ממתינים לבירור דין", וכי בית המשפט רשאי להידרש לנתונים אלה במסגרת גזר הדין

בית המשפט העליון קבע כי שירות המבחן רשאי להתייחס, בתסקיר שהוא עורך לקראת גזירת דינו של נאשם, לקיומם של תיקי מב"ד (תיקי חקירה פתוחים ה"ממתינים לבירור דין", לרבות כאלה שהוגש בהם כתב אישום), וכי בית המשפט רשאי להידרש לנתונים אלה במסגרת גזר הדין.

השופט חנן מלצר (בהסכמת השופטים סלים ג'ובראן ואילה פרוקצ'יה) העניק רשות ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי לנוער (השופטים זאב המר, ברכה אופיר-תום ויהודית שיצר), אך דחה את הערעור לגופו.

בעבר ציין העליון פעמיים כי "אין זה ראוי להביא בחשבון תיקי מב"ד, כפי שהדבר נעשה למרבה הצער בענייננו". ואולם, כעת ציין מלצר כי "אין לדעת אם ביקורת זו כוונה להפנייה לתיקי מב"ד שנעשתה על-ידי התביעה או בתסקירו של שירות המבחן, או לדרך שבה הובאו תיקי המב"ד בחשבון", כך שהסוגיה טרם זכתה לבירור מקיף.

מלצר ציין כי הדין מאפשר, כעיקרון, מסירת מידע לשירות המבחן ולבית המשפט בעניין תיקי מב"ד. השאלה היא אם ראוי להתייחס אליהם בתסקירי שירות המבחן.

יתרונותיהם של הנתונים בעניין תיקי מב"ד הם ברורים: מדובר בנתונים היכולים לסייע בהערכה - שמטבעה איננה מדויקת וודאית - של הסיכון להישנות העבירה אל מול הסיכוי לשינוי בהתנהגות הנאשם, שיקומו והשתלבותו בקהילה.

במידע אודות חקירות התלויות ועומדות נגד הנאשם, בפרט בחשד לביצוע עבירות דומות לאלה שכבר נקבע בהכרעת הדין כי הוא ביצע אותן, ודאי יש פוטנציאל ראייתי מסוים לגבי עברו ולכך שסיכויי השיקום שלו אינם גבוהים.

לעומת זאת, ככל שנגד הנאשם לא נפתחו תיקי חקירה במהלך תקופה ממושכת מאז שביצע את העבירה, שבגינה הועמד לדין - יש בכך כדי לחזק סברה כי הנאשם חזר לדרך הישר, או שטובים סיכויי השיקום שלו.

עם זאת, הדגיש, על שירות המבחן לעשות שימוש זהיר ומושכל בנתוני המב"ד. הוא ציין כי הנתונים בעניין תיקי מב"ד אינם שונים באופן עקרוני מנתונים לא ודאיים אחרים הנכללים בתסקיר הנמסר לקראת גזירת דינו של נאשם, ואשר אין חולק על האפשרות להכלילם: עדויות שמיעה מפי מקורבי הנאשם ומוסדות שונים, פרטים בדבר מצבם הכלכלי והבריאותי של הנאשם ובני משפחתו, ניתוח של מערכות היחסים המגוונות שבין הנאשם והסובבים אותו, תובנות באשר לנסיבות שהובילו את הנאשם לבצע את העבירה, או הערכות הנסמכות על שיחות עם הנאשם.

השופטת פרוקצ'יה ציינה כי רצוי - ככל שהדבר ניתן מבחינת לוחות זמנים, כוח-אדם ואפשרויות התארגנות מערכתית - כי בצד הבאת נתונים בעניין עצם קיומם של תיקי מב"ד, יינתן בתסקיר מידע גם ביחס לטיב החקירה ומהות העבירות הנחקרות, השלב בו מצויה החקירה ופוטנציאל הבשלתה לכתב אישום. "יש להניח כי מידע כזה עשוי להתקבל בפעולה מתואמת בין שירות המבחן לבין גורמי הפרקליטות והמשטרה", ציינה.

השופט ג'ובראן הדגיש כי "ככל שאין בתסקיר מידע מספק אודות תיקי החקירה, יש ליתן לקיומם משקל מזערי בלבד". (רע"פ 1021/07).

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988