העלאת תעריפי המים הכרחית

בלעדיה לא יוקמו מתקני התפלה ולא יודבק הפיגור שבו נמצאת מערכות המים במדינה

משק המים מצוי במשבר חריף. המשכו של המצב הקיים מעמיד בסכנה את האפשרות לספק מים באופן סדיר לתושבי המדינה. כדי להבטיח אספקת מים תקינה, ולמזער ככל הניתן את הסיכון לפגיעה במקורות המים, מבצעת רשות המים פעולות רבות, הן בצד הגדלת היצע המים והן בצד הקטנת צריכת המים.

הפעולות המבוצעות להגדלת ההיצע יביאו את משק המים למצב יציב בטווח הבינוני-ארוך. בטווח הקצר, על מנת לספק את צרכי משק המים, נדרשות פעולות מהירות ולעיתים חריפות לריסון צריכת המים, ביניהן הפחתה משמעותית בהקצאות המים לחקלאות, פעולות לצמצום צריכת המים בבית, ובהן קמפיין הסברתי אינטנסיבי, הטלת היטל על צריכת מים בכמות עודפת וחלוקת אביזרים חוסכי מים לאזרחים כבר באביב הקרוב.

ב-2006 קיבלה ממשלת ישראל החלטה להוריד את יעד ההתפלה מ-400 מלמ"ש (מיליון מטרים מעוקבים בשנה) ל-230 מלמ"ש. עם כניסתי לתפקיד כמנהל רשות המים, בתחילת 2007, הוחלט להגדיל את יעד ההתפלה ל-600 מלמ"ש על ידי בניית מתקני התפלה חדשים ועל ידי הרחבה של מתקנים קיימים. בתחילת 2007 כמות מי הים המותפלים בישראל עמדה על כ-108 מלמ"ש, וב-2010 תעמוד הכמות המותפלת על 330 מלמ"ש באמצעות מתקנים באשקלון, פלמחים וחדרה. יתרת הכמות תושלם בשלוש השנים הקרובות. כבר ב-2010 תהיה כמות המים המותפלים גדולה בכ-50% מזו שתועבר במוביל הארצי.

דחיית ההקמה של מפעלי ההתפלה, כמו גם הזנחה של מערכות מים וביוב עירוניות ופיגור בהקמה של מתקני טיהור שפכים לאורך שנות קיומה של ישראל, גררו אחריהן גירעון של כ-25 מיליארד שקל במשק המים.

קיומו של חוב ענק זה וההבנה כי אין אפשרות לממן אותו מתקציב המדינה, הביאו להחלטה מהותית לפיה יגולמו עלויות הפיתוח והתפעול בתעריפי המים. החלטות אלה מתיישבות עם מדיניות ממשלת ישראל והוראות החוק וזכו לגיבוי מלא של ועדת החקירה הממלכתית. לגילום כלל עלויות התפעול והפיתוח בתעריפים חשיבות נוספת, שכן למחירו של המוצר השפעה ישירה על צריכתו ותעריף ריאלי יביא לשימוש יעיל וחסכני במים.

המשמעות של הרפורמה במשק המים, היא עלייה ממוצעת של כ-45 שקלים למשפחה לחודש. ללא עלייה זו לא יהיה ניתן לממן את ההקמה של מתקני ההתפלה, לחבר מתקנים אלו למערכת חלוקת המים בישראל או למנוע את האיבוד של מים אלו במערכות הולכה דולפות. דחייה של העלאת התעריפים תביא למחסור אקוטי במים לכל הצרכנים כבר בשנים הקרובות.

אז מתי יסתיים המשבר? מאז הקמתה לפני שלוש שנים, הצליחה רשות המים להכין תשתית להתפלת מים, שתסיר מעל מדינת ישראל את איום המחסור במים, כך שמשנת 2013 יותר מ-70% מהמים הנדרשים למגזרים הביתי, הציבורי והתעשייתי במדינת ישראל, יותפלו. הדבר יביא בתוך כשלוש שנים לסיום המשבר במשק המים בישראל.

הכותב הוא מנהל רשות המים

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988