המדינה מאיימת לבטל הזיכיון לשפיר הנדסה בכביש 531

פרויקט כביש הרוחב 531, בהיקף כולל של 2.4 מיליארד שקל, נדחה בקיץ האחרון לאחר שהחברה לא הצליחה להשלים את הליווי הפיננסי לפרוייקט בהיקף של 1.8 מיליארד שקל ■ בכוונת המדינה לחלט ערבויות בנקאיות בסך 32 מיליון שקל

המדינה הודיעה על כוונתה לבטל את חוזה הזיכיון לחברת שפיר הנדסה בפרויקט כביש 531. הרשות הממונה על פרויקט 531 מטעם משרדי האוצר והתחבורה, הודיעה היום לזכיינית הפרויקט חברת שפיר הנדסה פרויקט 531, על כוונתה לבטל את חוזה הזיכיון, נוכח הפרת חוזה הזיכיון עם המדינה על ידי החברה.

ההודעה נשלחה לזכיין על רקע אי עמידת החברה במחויבותה על פי חוזה הזיכיון להגיע לסגירה פיננסית ולאישורים בתחום התכנון וההנדסה בתוך פרקי הזמן שנקבעו בחוזה הזיכיון, ובמתווה נוסף שהוסכם בין הזכיין לבין הרשות הממונה.

לנוכח העיכובים האמורים ואי יכולתו של הזכיין להגיע לסגירה פיננסית עם הגורמים המממנים מטעמו, הודיעה הרשות הממונה, על כוונתה לבטל את חוזה הזיכיון ולחלט את הערבויות הבנקאיות המופקדות בידי המדינה על פי חוזה הזיכיון, וזאת בכפוף לשימוע בכתב שייערך לזכיין.

פרויקט כביש הרוחב 531, הכולל גם הנחת מסילת רכבת בהיקף כולל של 2.4 מיליארד שקל נדחה בקיץ האחרון לאחר שהחברה לא הצליחה להשלים את הליווי הפיננסי לפרוייקט בהיקף של 1.8 מיליארד שקל.

ועדת המכרזים באוצר אישרה לשפיר דחייה של המועד האחרון לסגירה עד לחודש מאי 2010, אך התנתה זאת במספר דרישות. בחודש שעבר החליטה המדינה לחלט מיליון שקל מהערבויות שהפקידה הזכיינית בשל הפרת לוח הזמנים להגשת התוכניות לפרויקט, כעת מתכוונת המדינה לחלט ערבויות נוספות בהיקף של כ-32 מיליון שקל. נראה כי זוהי הפעם הראשונה בה מחליטה המדינה לבטל חוזה זיכיון בפרוייקט תחבורה שמועבר לביצוע יזמים פרטיים.

כביש 531, צפוי להיסלל מצומת כפר סבא עד כביש החוף. הכביש ישמש דרך פרברית מהירה לאזור השרון, שתעקוף את גוש דן מצפון. אורכו של כביש 531 יהיה כ-20 קילומטר, מתוכם ארבעה קילומטרים כהארכה צפונה של נתיבי איילון - ממחלף שבעת הכוכבים ועד מחלף רשפון. הכביש יכלול 11 מחלפים.

כביש 531 נחשב לאחד הפרוייקטים המרכזיים בתחום תשתיות התחבורה באזור מרכז הארץ. מדובר בכביש רוחב ראשי כולל מסילת רכבת באזור השרון שנועד לחבר בין רעננה כפר סבא והרצליה. הפרוייקט, שאורכו כ-20 ק"מ, מתוכם 4 ק"מ כהארכה של נתיבי איילון צפונה ממחלף שבעת הכוכבים עד מחלף רשפון, והוא יכלול 11 מחלפים. מועד הסיום המקורי של הכביש הוא סוף 2012 אך כעת נראה כי מועד זה יידחה במספר חודשים, לכל הפחות.

צרו איתנו קשר *5988