תוכנית האוצר: 10,000 שקל קנס למעסיק עובד זר ללא היתר

תקופת המאסר המינימלית למי שגבה דמי תיווך שלא כחוק מעובד זר תוארך מ-6 חודשים ל-3 שנים ■ שר האוצר גיבש יחד עם שר הפנים, שר המשפטים, נציג ראש הממשלה ונציג בנק ישראל הצעת החלטה מקיפה בנושא העובדים הזרים הבלתי חוקיים

שר האוצר, יובל שטייניץ, גיבש יחד עם שר הפנים אלי ישי, שר המשפטים יעקב נאמן, נציג ראש הממשלה יוג'ין קנדל ונציג בנק ישראל צבי אקשטיין, הצעת החלטה מקיפה בנושא העובדים הזרים הבלתי חוקיים.

מדיניות הממשלה בתחום העובדים הזרים כלולה בקווי היסוד של ממשלות ישראל האחרונות אשר קבעו את הטיפול בתופעת העובדים הזרים בישראל כאחד מעקרונות היסוד של המדיניות הכלכלית חברתית וזאת לנוכח ההשפעות השליליות של ריבוי העובדים הזרים בישראל, הכוללות, בין השאר, גידול בשיעור האבטלה בקרב בעלי השכלה נמוכה, פגיעה בשכר העובדים הישראלים ועיכוב בהתייעלות, בתיעוש ובביצוע השקעות הון בענפים עתירי עובדים זרים.

לצד השרים ונציגי משרד ראש הממשלה ובנק ישראל, פעל צוות בינמשרדי בראשות המשנה לממונה על התקציבים, שרון גמבשו, שהורכב מנציגי הגורמים המקצועיים במשרדי הפנים, המשפטים, החוץ ובנק ישראל.

הצעת ההחלטה מתמקדת בראש ובראשונה באכיפה והרתעה כנגד מעסיקי עובדים זרים בניגוד לחוק.

במרכז הצעת ההחלטה לממשלה: דגש על אכיפה והרתעה כנגד מעסיקי עובדים זרים בניגוד לחוק - העסקת עובד זר שלא כדין תביא לכתב אישום פלילי בבית המשפט באופן אוטומטי עם עונש כספי מינימלי של 10,000 שקל למעסיק יחיד ו-25 אלף שקל לחברה על כל עובד לא חוקי. העונש הכספי יוכפל בהתאם להישנות המקרה של העסקת עובד זר באופן בלתי חוקי. בנוסף יבוטלו היתרי העסקת עובדים זרים חוקיים למי שמעסיק עובדים זרים לא חוקיים.

פעולות למניעת ניצול לרעה של אפשרויות התעסוקה בישראל: תישלל הזכות משוהה בלתי חוקי לבקש אשרת עבודה, הוא יורחק מהארץ ותקבע תקופת צינון שלפני סיומה הוא לא יוכל לבקש אישור עבודה בישראל.

הגדרת תחום העיסוק באופן מפורש בהיתר ההעסקה של עובד זר והרחקה של מי שלא עובד בתחום שנקבע למשך 90 יום ומעלה.

יחידת האכיפה של רשות ההגירה הפועלת נגד המעסיקים (לא מדובר ביחידת עו"ז) תוכל לפנות ישירות לבית המשפט לקבלת צו כניסה לשטחים פרטיים בהם עולה חשד כי מועסקים עובדים זרים לא חוקיים או העסקת עובדים בהיתר אך תוך הפרת חוקי העבודה.

עובד בסיעוד שתקופת ההיתר שלו הסתיימה יקבל את כספי הפיצויים והפנסיה להם הוא זכאי באופן ישיר בעת עזיבתו את הארץ, כמו בשאר תחומי ההעסקה. כך יובטח מחד כי העובד יקבל את הכספים להם הוא זכאי כדין, ומאידך לא יהיה לו תמריץ להמשיך להישאר בארץ באופן לא חוקי.

צמצום תמריץ

עוד הוחלט על צמצום התמריץ להבאת עובדים זרים חדשים שלא לצורך וכן לגביית דמי תיווך לא חוקיים - הקמת מאגר השמה לעובדים זרים בסיעוד שהגיעו כעובדים חוקיים אך אינם פועלים על פי ההיתר. תוארך תקופת המאסר המינימלית למי שגבה דמי תיווך שלא כחוק מעובד זר (חוקי או לא חוקי), מ-6 חודשים ל-3 שנים.

לשכות פרטיות שמביאות עובדים זרים בתחום הסיעוד לארץ יחוייבו להשלים לעובד הזר שכר עבודה של שנה גם אם אותו עובד לא עבד בכל התקופה. הרחבת ההסברה לגבי הכללים לפיהם מותר להעסיק עובדים זרים וכן הסנקציות שיושתו על מפירי החוק.

סנקציות בתחום המיסוי

מנהל רשות המיסים הודיע לשר האוצר כי במסגרת עריכת שומות לשנת המס 2010 ואילך, לא יוכרו למעסיק הוצאות השכר הנוגעות להעסקת עובד זר שאינו חוקי.

במסגרת תוכנית העבודה של רשות המיסים לשנת 2010 ואילך, ייערכו ביקורות ניהול ספרים לצרכי מס אצל נישומים המעסיקים עובדים זרים בניגוד לחוק על מנת לוודא שהעסקת עובדים זרים שלא כדין לא לוותה גם בעבירות מס שונות.

יודגש כי בהצעת ההחלטה לא מופיעה מדיניות מוצעת באשר למעמדם של ילדי עובדים זרים השוהים בארץ באופן בלתי חוקי במדינה שכן, כפי שהנחה ראש הממשלה, יביא שר הפנים בפני הממשלה הצעה בנושא בעוד מספר חודשים.

על פי האוצר, נכון לדצמבר 2009, ישנם כ-255 אלף עובדים זרים בשוק העבודה בישראל.

צרו איתנו קשר *5988