"החלטת נסרדישי לדחות יישום IFRS בדיווחי מס - חלמאות ומחטף"

כך טוען פורום ה-CFO ביחס להצעת החוק שעברה באחרונה שלא להחיל בינתיים את ה-IFRS לצורך דיווחי מסים ■ "ההחלטה מעמידה מאות חברות במצב בלתי אפשרי המחייבן בשני סוגי דיווחים: לרשות ני"ע ולרשות המסים"

"החלטת מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, לדחות את יישום כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) בישראל לצורך דיווחי מס - חלמאות לשמה ומחטף" - כך טוען פורום ה-CFO, המאגד כ-650 סמנכ"לי כספים של החברות המובילות במשק.

הפורום מתייחס להצעת החוק של רשות המסים, שעברה באחרונה בוועדת הכספים של הכנסת, שלא להחיל בינתיים את ה-IFRS לצורך דיווחי מסים.

לטענת יו"ר הפורום, נגה קינן, ההחלטה תיצור כאוס כלכלי, והיא מעמידה מאות חברות במצב בלתי אפשרי המחייב אותן בשני סוגי דיווחים: עבור רשות ניירות ערך ועבור רשות המסים.

"זאת חלמאות לשמה שנגרמת רק בשל חוסר מוכנותה של רשות המסים בראשות נסרדישי להיכנס למאה ה-21 ולהתחיל לפעול לפי התקן הגלובלי המקובל", ציינה קינן. "אנו קוראים להפסיק את הליך החקיקה חסר התוחלת הזה לפני שיהיה מאוחר מדי, ולשוב לשולחן ההתייעצות עם נציגי פורום ה-CFO ולשכת רואי החשבון, המתקיימת מזה חודשים ארוכים ואף השיגה הסכמות רבות".

לדברי רגינה אונגר, סמנכ"ל הכספים של שרם-פודים גרופ ויו"ר ועדת דיווחים בפורום, "רשות המסים בשיתוף וביוזמת פורום ה-CFO עמלו רבות על מנת להטמיע את ה-IFRS במערכת המס. במשך יותר משנה נערכו ישיבות רבות, ונערכו מסמכי המלצות בכדי ליישב את מערכת המס עם מערכת הדיווח החשבונאי. להפתעתנו ולצערנו בחרה רשות המסים ביישום חקיקה שאינה עולה בקנה אחד עם התהליך המקצועי שנוהל על-ידה. יישום הצעת החוק האמורה יגרום לכך שחברות רבות במשק ייאלצו לקיים מערכת ספרים מקבילה. אנו קוראים לרשות המסים לשוב לשולחנות הדיונים".

יצויין כי באחרונה תקף יו"ר ועדת המסים בלשכת רואי החשבון, עופר מנירב, את החלטת רשות המסים. במכתב ששלח לנסרדישי טען מנירב גם הוא כי הרשות ביצעה מחטף בהעבירה את הצעת החוק בוועדת הכספים, תוך כדי התנהלות הדיונים המשותפים עם לשכת רואי החשבון ועם פורום ה-CFO.

תגובת רשות המסים

מרשות המסים נמסר בתגובה: "נושא הטמעת כללי ה-IFRS נדון רבות במסגרת פורום משותף של רשות המסים עם נציגי לשכת רואי חשבון, פורום ה CFO וגורמים מקצועיים נוספים.

"תזכיר החוק והצעת החוק היו בתיאום ועל דעת לשכות המייצגים והפורום המשותף. כבכל הליך חקיקה, תזכיר החוק הועבר לכל הגופים הרלוונטיים, והצעת החוק התפרסמה ברשומות כבר במהלך שנת 2008.

"בהודעה שפרסמה רשות המסים מיום 10 בפברואר 2008 נאמר בין היתר כי במסגרת הפגישות המשותפות עם הגורמים המקצועיים, עלתה שאלת אופן יישומם של כללי ה-IFRS בישראל על דיני המס, והובהר כי לעת הזאת יש להמשיך ולחשב את ההכנסה החייבת, בהתאם לכללים שהיו נוהגים עד כה, כלומר על בסיס הכללים החשבונאיים הישראלים למעט תקן חשבונאות מספר 29, וזאת במשך תקופת בינים שמשכה ייקצב בהתאם לניסיון שייצבר ביישום התקן בהכנת הדו"חות הכספיים (על-ידי רואי החשבון ומנהלי הכספים) בחברות.

"הסכמות אלה היו נהירות לגורמים המקצועיים בלשכות. חבל שפורום ה-CFO בחר להשמיע את דברו בעיתונות ולא להשמיע את עמדתו בדיון בוועדת הכספים.

"יתרה מזאת, בדיונים שהתקיימו עם פורום ה-CFO ונציגי לשכת רואי חשבון עלתה סוגיית אופן הדיווח לצרכי מס, ואף הובהר כי חישוב ההכנסה החייבת תיגזר מדו"חות רווח והפסד הערוכים על-פי התקינה הישראלית ללא תקן 29, כאשר אין צורך בניהול 'ספרים כפולים', אלא מספיקה התאמה בין רווח על-פי ה-IFRS לבין הרווח על-פי התקינה הישראלית ללא תקן 29.

"על-פי הפסיקה, כללי חשבונאות מקובלים חלים גם לצורך דיני המס, אלא אם כן הם אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס, ולאור זאת לא יהיה נכון מבחינת רשות המסים להחיל את כללי ה-IFRS ללא בדיקה יסודית ומעמיקה, לרבות השלכות פיסקאליות של אימוץ הכללים לגבי דיני המס.

"בימים אלה הנחה מנהל רשות המסים את מר אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר מקצועי, לחדש את פעילות הפורום".

צרו איתנו קשר *5988